To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Kozjanskem in Obsotelju v preteklem letu

29. 9. 2022 9:32

Tudi lani je na območju Kozjanskega in Obsotelja (KiO) največ celotnih prihodkov ustvarilo podjetje Jagros d.o.o.. Je pa Jagros tokrat izgubil primat najbolj dobičkonosnega kozjansko-obsoteljskega podjetja. Ta naziv je letos pripadel šentjurskemu podjetju Alpos Metalurgija.

Največji zaposlovalec na območju KiO je Steklarna Rogaška d.d.. Podatki za to podjetje za leto 2021 sicer še niso znani, a glede na to, da je bilo podjetje lani zelo aktivno pri iskanju zaposlenih na trgu dela, gre sklepati, da se je podjetje še vedno največji zaposlovalec v regiji, takoj za Jagrosom.

Izmed največjih na Kozjanskem in Obsotelju najvišje povprečne bruto plače še vedno izplačuje podjetje GIC gradnje d.o.o. iz Rogaška Slatina.

V celotni savinjski regiji je lani največ celotnih prihodkov ponovno ustvarilo podjetje Gorenje d.d., največji dobičkar v regiji pa je Cinkarna Celje d.d..

Javne subjekte, ki se financirajo iz državnega proračuna, v primerjalno lestvico nismo vključili.

V lestvico ni vključeno podjetje Steklarna Rogaška d.d., saj za letošnje leto, tako kot že lani, še niso oddali revidiranega poslovnega poročila. Zato so na voljo le podatki za leto 2020.

Steklarna Rogaška d.o.o. iz Rogaške Slatine je leta 2020 ustvarila 37,6 mio evrov celotnih prihodkov, kar je več kot 6 mio evrov manj kot leta 2019. Čisti dobiček se je leta 2020 napram leta 2019 skoraj prepolovil, in sicer z 1,3 mio evrov v letu 2019, na 728 tisoč evrov v letu 2020. Leta 2020 so zaposlovali so 815 ljudi oz. enako kot leto prej. Povprečna bruto plača je 2020 znašala 1.326 evrov, oz. skoraj 100 evrov manj kot leto pred tem. Kazalnik EBITDA je leta 2020 znašal 3,9 mio evrov (leta 2019 4,1 mio evrov). Podjetje je imelo bonitetno oceno 9, kar pomeni odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt. Lani bi Steklarno Rogaška takšni poslovni rezultati uvrstili na šesto mesto po celotnih prihodkih podjetij na območju KiO.

“V skladu z določili ZGD-1, so srednje velike, velike in določene druge družbe zavezane k reviziji računovodskih izkazov ter njihovi predložitvi na AJPES do najkasneje 31.08.2022. Veliko jih čaka na skrajni rok, kar pomeni, da je posledično del poročil objavljen kasneje. Večina poročil je na AJPES-u kljub temu objavljena že v začetku septembra,” so pojasnili na EBONITETE.SI (bonitete podjetij).

Podjetja z območja KiO, ki so lansko poslovno leto zaključila v prvi deseterici

jagrosTako kot pretekla leta, je tudi letos prvo mesto rezervirano za podjetje Jagros d.o.o. s sedežem v Rogaški Slatini. Celotni prihodki se temu podjetju še naprej konstantno višajo, k čemur pripomore tudi vsako leto odprtih nekaj novih trgovin. Nedavna analiza je pokazala tudi, da je Jager najbolj dobičkonosen trgovec v Sloveniji. V letu 2021 so celotni prihodki podjetja znašali dobrih 192 mio evrov, kar je skoraj 25 mio evrov oz. 15 % več kot leta 2020. Tudi čisti dobiček podjetja se je leta 2021 povečal za dobrih 2,5 mio evrov oz. okoli 22 % in je lani znašal že 14,7 mio evrov. Visoke dobičke po besedah Boštjana Jagra, enega izmed bratov, ki so leta 2019 od očeta Franca Jagra prevzeli vodenje, dosegajo zaradi stroškovne učinkovitosti podjetja, kar pomeni tudi to, da zaprejo kakšno manjšo trgovino, v nove investicije vlagajo pretežno lastna sredstva…

Jagros je v letu 2020 tudi povečal svojo ekipo. Število zaposlenih se je namreč povečalo za 31 zaposlenih in jih je bilo v 2020 skupaj že 757. Lani se je za okoli 13 % povečala tudi povprečna bruto plača v tem podjetju in je znašala 1.635 evrov, a je kljub temu še vedno med nižjimi v regiji. Tudi kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) se je lani povečal za skoraj 3 mio evrov oz. okoli 17 % in je znašal 21,4 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Jagros se je z 9 dvignila na najvišjo 10, kar pomeni odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt.

Z lanskega četrtega na letošnje drugo mesto največjih Kozjanskega in Obsotelja, se je prebilo podjetje Alpos Metalurgija d.o.o. iz Šentjurja. Podjetje v zadnjih letih beleži bliskovito rast poslovanja. Lani so to rast še pospešili, na kar so vplivale predvsem razmere na trgu kovin in spremembami na trgu ogrevanja. Jedro dejavnosti podjetja, ki velja za pomembnega dobavitelja metalurških izdelkov v Evropi, so namreč cevi, votli profili in pločevine, ki so eden glavnih delov ogrevalnih sistemov. Celotne prihodke so tako leta 2021 več kot podvojili in so znašali 95,5 mio evrov oz. kar 52,1 mio evrov več kot leto pred tem. Še bolj se je lani povečal čisti dobiček, ki je štirikrat večji od dobička leta 2020. Čisti dobiček je v letu 2021 znašal 16,5 mio evrov oz. okoli 12,5 mio evrov več kot leto pred tem. Alpos Metalurgija zaposljuje 67 oseb, kar je 6 več kot leta 2020.

Povprečna bruto plača se v podjetju ni zvišala z enako intenzivnostjo kot prihodki in dobiček in je lani znašala 1.384 evrov oz. 65 evrov več kot leto prej in se uvršča med najnižje plače v regiji. Kazalnik EBITDA se je lani zvišal za skoraj štirikratnik in je znašal 20,5 mio evrov, v letu 2020 pa 5,3 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Alpos Metalurgija je 10, kar ga označuje za odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt.

ahacSkok v prvo trojico največjih je letos uspel podjetju Ahac d.o.o. s sedežem v Grobelnem, ki je v zadnjih 30 letih poslovanja postalo eden izmed top 3 distributerjev v Sloveniji. Na skoraj 5000 prodajnih mestih v trgovinah in gostinskih lokalih v Sloveniji in tujini so namreč prisotni z več kot 4500 izdelki, zastopništvo blagovnih znamk pa še širijo. Podjetje je v koronskem letu 2020 zabeležilo padec celotnih prihodkov in dobička, lani pa se je že približalo ali preseglo številke ‘normalnih’ let. Celotni prihodki so bili tako lani 46,4 mio evrov kar je 5,2 mio evrov oz. okoli 13 % več kot leto prej. Čisti dobiček podjetja se je lani skoraj podvojil in je eden večjih v zadnjih letih ter znaša slaba 2 mio evrov oz. okoli 870 tisoč evrov več kot leta 2020. Lani so zaposlovali 102 osebi oz. enako kot leto prej. Zaposlenim v tem podjetju se je lani povprečna bruto plača povečala za okoli 90 evrov in je znašala 1.572 evrov. Tudi kazalnik EBITDA se je v lanskem letu zvišal za skoraj 1,3 mio evrov in je v letu 2021 znašal slabe 4 mio evrov. Podjetje je bonitetno oceno 8 lani zvišalo na 9, kar ga označuje za odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt.

keaS tretjega na četrto mesto je letos zdrsnilo podjetje Kea d.o.o. Šentjur, ki je letos odprlo popolnoma prenovljeno trgovino v Šmarju pri Jelšah. Kea je lani celotne prihodke povečala za dobrih 1,6 mio evrov oz. okoli 4 %. Ti so tako skupaj v letu 2021 znašali 45,4 mio evrov. Tudi čisti dobiček v tem podjetju že nekaj let dosega konstantno rast, lani pa je ta zabeležil občuten skok. Povečal se je namreč kar za okoli 945 tisoč evrov oz. dobrih 61 % in je dosegel 2,49 mio evrov. Se je pa število zaposlenih v tem podjetju lani zmanjšalo za 18 in so v 2021 tako zaposlovali 254 ljudi. Ti so lani prejemali za okoli 16 % višjo povprečno bruto plačo. Ta je znašala 1.425 evrov. Za dober milijon evrov oz. okoli 35 % se je izboljšal tudi kazalnik EBITDA. Ta je v letu 2020 znašal 3 mio evrov, lani pa 4,1 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Kea se je zvišala in je bila lani 9, kar jo označuje za odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt.

V prvo peterico se je letos prebilo podjetje Pišek – Vitli Krpan d.o.o. iz Šmarja pri Jelšah, ki se ukvarja s proizvodnjo gozdarskih vitel. Podjetje je lani zabeležilo eno izmed najboljših poslovnih let, podjetje pa se bo še širilo. Aprila letos je namreč Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejel spremembe občinskega prostorskega načrta, s čimer je temu šmarskemu podjetju omogočil širjenje obrata na obstoječi lokacijiCelotni prihodki podjetja so lani zrasli za slabih 10 mio evrov oz. okoli 30 % in so znašali 44 mio evrov. Tudi čisti dobiček podjetja se je povečal za dober milijon evrov oz. okoli 17 % in se je ustavil pri okoli 7,3 mio evrih.

Lani so zaposlovali 243 ljudi kar je 21 več kot leta 2020. Dobri poslovni rezultati pa se niso odrazili tudi v višji plači. Povprečna bruto plača v tem podjetju se je lani namreč ostala na skoraj enaki ravni kot leto prej in je znašala 1.969 evrov. Za okoli 300 tisočakov se je izboljšal tudi kazalnik EBITDA in se je lani povzpel na 9,3 mio evrovBonitetna ocena podjetja je 10, kar ga označuje za odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt.

gic-gradnje

Na šesto mesto je z drugega zdrsnilo podjetje GIC gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine. Lani so za voljo epidemije zabeležili občutnejše zmanjšanje obsega poslovanja. Podjetje je sicer pred leta tem dosegalo konstantno rast poslovanja. Uspešno je bilo predvsem leto 2019, ko je podjetje pridobilo posel za gradnjo enega največjih projektov podjetja in sicer novega terminala na brniškem letališču, ki je bil namenu predan lani.

Celotni prihodki podjetja so lani padli za kar 11 mio evrov oz. 20 % in so v letu 2021 znašali 42,3 mio evrov. Čisti dobiček podjetja je ostal na podobni ravni kot leta 2020. Lani se je tako povečal za okoli 50 tisoč evrov in se je ustavil pri 1,4 mio evrih. Lani so GIC Gradnje zaposlovale 97 ljudi oz. dva več kot leta 2020. Kljub nekoliko slabšemu poslovanju so se plače rahlo dvignile. Povprečna bruto plača je lani znašala 2.489 evrov oz. 11 € več kot leto prej. Za skoraj 350 tisoč evrov se je izboljšal tudi kazalnik EBITDA in se je lani povzpel na okoli 2,8 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja je še vedno 7, kar ga označuje za podjetje s katerim poslovati predstavlja nizko tveganje.

Do desetega mesta po višini celotnih prihodkov sledijo Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici (37,7 mio prihodkov, 2,2 mio evrov čistega dobička, 251 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.813 evrov, EBIDTA 4,5 mio evrov, bonitetna ocena 8), Tegometall Oprema Trgovin d.o.o., Šentjur (29,9 mio prihodkov, 89 tisoč evrov čiste izgube, 126 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.982 evrov, EBITDA 707 tisoč evrov, bonitetna ocena 8), Hrib d.o.o., Dobje pri Planini (26 mio prihodkov, 332 tisoč evrov čiste izgube, 83 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.121 evrov, EBITDA 1,4 mio evrov, bonitetna ocena 7), Terme Olimia d.d., Podčetrtek (23,2 mio prihodkov, 3,9 mio evrov čistega dobička, 215 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.990 evrov, EBITDA 8,4 mio evrov, bonitetna ocena 9).

Podjetja, ki so ustvarila največje dobičke

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička so v prvi deseterici podjetij na območju KiO naslednja podjetja: Alpos Metalurgija d.o.o., Šentjur s 16,5 mio evri čistega dobička, Jagros d.o.o.,Rogaška Slatina s 14,7 mio evri čistega dobička, Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Šmarje pri Jelšah s 7,3 mio evri čistega dobička, Terme Olimia d.d., Podčetrtek s 3,9 mio evri čistega dobička, Kea d.o.o., Šentjur z 2,5 mio evri čistega dobička, Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici z 2,2 mio evri čistega dobička, Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina z 2,1 mio evri čistega dobička (18 mio evrov celotnih prihodkov, povprečna bruto plača 2.158 evrov, zaposlenih 152 oseb, EBITDA 3,2 mio evrov, bonitetna ocena 10), Ahac d.o.o., Grobelno z 2 mio evrov čistega dobička, GIC gradnje d.o.o., RogaškaSlatina z dobrih 1,4 mio evri čistega dobička in Polje d.o.o., Buče z 1,3 mio evri čistega dobička (22,8 mio evrov celotnih prihodkov, povprečna bruto plača 1.352 evrov, zaposlenih 53 oseb, EBITDA 1,9 mio evrov, bonitetna ocena 10).

Izmed subjektov financiranih iz državnega proračuna bi se v deseterico uvrstila tudi Občina Šentjur s čistim dobičkom v višini 1,9 mio evrov.

Kdo so največji zaposlovalci KiO

Deset največjih zaposlovalcev na območju KiO je: Steklarna Rogaška d.o.o., Rogaška Slatina (815 – podatek iz leta 2020), Jagros d.o.o., Rogaška Slatina  (757 zaposlenih), Kea d.o.o., Šentjur (254 zaposlenih), Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici (251 zaposlenih), Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Šmarje pri Jelšah (243 zaposlenih), Terme Olimia d.d., Podčetrtek (215 zaposlenih), Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina (152 zaposlenih), Z.R. zdravstvo d.o.o. Rogaška Slatina (133 zaposlenih s povprečno bruto plačo 2.359 evrov; 8,2 mio evrov celotnih prihodkov, EBITDA 660 tisoč evrov, bonitetna ocena 8), SILO Jeličić d.o.o., Rogaška Slatina (126 zaposlenih s povprečno bruto plačo 1.021 evrov; 14,8 mio evrov celotnih prihodkov, EBITDA 2,6 mio evrov, bonitetna ocena 4 – podatek je za leto 2020, saj podatki za leto 2021 za to podjetje še niso bili objavljeni), Tegometall Oprema Trgovin d.o.o., Šentjur (126 zaposlenih s povprečno bruto plačo 1.982 evrov; 29,9 mio evrov celotnih prihodkov, EBITDA 707 tisoč evrov, bonitetna ocena 8).

Izmed subjektov financiranih iz državnega proračuna bi se visoko uvrstila tudi ZD Šmarje pri Jelšah s 173 zaposlenimi,Vrtec Šentjur s 139 zaposlenimi, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah s po 128 zaposlenimi in OŠ Šmarje pri Jelšah s 123 zaposlenimi.

Kdo izmed največjih na območju KiO izplačuje najvišje oz. najnižje plače

Najvišje plače izmed največjih izplačujejo v podjetju GIC gradnje d.o.o., Rogaška Slatina (2.489 evrov). Čez dva tisočaka bruto plače imajo še zaposleni v Petek Proces d.o.o., Rogatec (2.410 evrov), Z.R. zdravstvo d.o.o. Rogaška Slatina (2.359 evrov), Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina (2.158 evrov) in Hrib d.o.o., Dobje pri Planini (2.121 evrov).

Najnižje plače izmed največjih izplačujejo podjetja SILO Jeličić d.o.o., Rogaška Slatina (1.021 evrov – podatek je za leto 2020, saj podatki za leto 2021 za to podjetje še niso bili objavljeni), Steklarna Rogaška d.o.o., Rogaška Slatina (1.326 – podatek je za leto 2020, saj podatki za leto 2021 za to podjetje še niso bili objavljeni), Alpos Metalurgija d.o.o., Šentjur (1.384 evrov) in Polje d.o.o., Buče (1.352 evrov).

Zmagovalci po občinah glede na celotne prihodke in dobiček so:

Občina Bistrica ob Sotli – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je podjetje AR Port d.o.o. (3 mio evrov celotnih prihodkov, 272 tisoč evrov čistega dobička, en zaposleni, 1.730 evrov povprečna bruto plača).

Občina Dobje – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je prvo podjetje Hrib d.o.o..

Občina Kozje – Po celotnih prihodkih je prvo podjetje Rajmax d.o.o. (5,7 mio evrov celotnih prihodkov, 221 tisoč evrov čistega dobička, 34 zaposlenih, 1.483 evrov povprečna bruto plača). Največji čisti dobiček pa je ustvarilo podjetje Pallas Skupina d.o.o. (339 tisoč evrov celotnih prihodkov, 295 tisoč evrov čistega dobička, 0 zaposlenih, podatka o povprečni bruto plači ni)

Občina Podčetrtek – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je prvo podjetje Terme Olimia d.d..

Občina Rogaška Slatina – Po celotnih prihodkih je prvo podjetje Jagros d.o.o.. Največji čisti dobiček pa je ustvarilo podjetje GIC Gradnje d.o.o..

Občina Rogatec – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je prvo podjetje Petek Proces d.o.o. (7,9 mio celotnih prihodkov, 828 tisoč evrov čistega dobička, 48 zaposlenih, 2.410 evrov povprečna bruto plača)

Občina Šentjur – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je prvo podjetje Alpos Metalurgija d.o.o.

Občina Šmarje pri Jelšah – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je prvo podjetje Pišek – Vitli Krpan d.o.o..

Kdo so največji v savinjski regiji

V celotni Savinjski regiji sta po višini celotnih prihodkov pred največjim celjskim podjetjem Engrotuš d.o.o. samo Gorenje d.o.o. Velenje (2,1 milijarde evrov celotnih prihodkov in 1,2 mio evrov čiste izgube, povprečna bruto plača 1.532 €) in BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje (483 mio evrov celotnih prihodkov in 10,3 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 2.045 €). Pred Kovintradom d.o.o. in Cinkarno Celje d.d. pa je še TEŠ d.o.o. (457 mio evrov celotnih prihodkov in 7,1 mio evrov čistega dobička, povprečna bruto plača 2.717 €).

V regijski petnajsterici so še Jagros d.o.o. Rogaška Slatina (192 mio evrov celotnih prihodkov in 14,7 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.635 €), Unior d.d. Zreče (177,5 mio evrov celotnih prihodkov in 2,7 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.835 €), ECE d.o.o. Celje in Štore Steel d.o.o., Splošna bolnišnica Celje (144 mio evrov celotnih prihodkov in 148 mio čistega dobička, podatek o plači ni znan), GKN Driveline Slovenija, d.o.o. Zreče (115 mio evrov celotnih prihodkov in 603 tisoč evrov čistega dobička, povprečna bruto plača 1.764 €), Tastepoint d.o.o.ALPOS METALURGIJA d.o.o. (95,5 mio evrov celotnih prihodkov in 16,5 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.384 €) in PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. (94,5 mio evrov celotnih prihodkov in dobrih 36 mio evrov čiste izgube, povprečna bruto plača 2.745 €).

*Odelo d.o.o. Prebold je bil lani med regijsko deseterico, revidirani podatki za leto 2021 pa še niso objavljeni

Kdo so največji dobičkarji savinjske regije

Najvišji čisti dobiček v celotni savinjski statistični regiji je lani doseglo podjetje Cinkarna Celje d.d. pred podjetjema GIS Naložbe d.o.o. in KLS Strašek d.o.o. (20,7 mio evrov celotnih prihodkov in 20,1 mio čistega dobička, 2 zaposlena, povprečna bruto plača 5.732 €). Sledijo še Tastepoint d.o.o. in Jagros d.o.o..

*Celotni prihodki so seštevek sledečih kategorij iz izkaza poslovnega izida : Čisti prihodki od prodaje, Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, Drugi poslovni prihodki, Finančni prihodki in Drugi prihodki.

B.S., vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)

Oznake: , , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X