Impresum

KOZJANSKO.INFO

Impresum

Izdajatelj: Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o.

Odgovorni urednik: Rok Čakš
Namestnik urednika: Bogdan Rahten

Novinarska ekipa: Domen Kamplet, Nuša Ozu, Emilija Šterlek, Aleks Stančin, Klementina Fidler

Marketing in trženje: Severina Kovačič marketing@drugisvet.com

Tehnična zasnova in dizajn: Miha Ojstršek

Uredništvo:
Grajski log 6
3240 Šmarje pri Jelšah

Elektronska pošta: urednistvo@kozjansko.info

X