Impresum

KOZJANSKO.INFO

Impresum

Izdajatelj: Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o.

Upravitelj vsebin: Društvo za informacijsko opismenjevanje (DIO)

Odgovorni urednik: Rok Čakš

Uredniška in novinarska ekipa: Egon Horvat, Gregor Krajnc, Dejan Hribernik, Blaž Skok, Žiga Lah Koštomaj, Anja Zakošek, Emilija Šterlek

Tehnični urednik: Gregor Krajnc

Marketing: Gregor Krajnc marketing@kozjansko.info

Tehnična zasnova in dizajn: Miha Ojstršek

Uredništvo:
Grajski log 6
3240 Šmarje pri Jelšah

Elektronska pošta: urednistvo@kozjansko.info

X