Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Kozjanskem in Obsotelju 2020


Tudi lani je na območju Kozjanskega in Obsotelja (KiO) največ celotnih prihodkov in dobička ustvarilo podjetje Jagros d.o.o., ki je prihodke glede na leto prej letos, kljub epidemiji, skoraj podvojilo, občutno pa se je povečal tudi čisti dobiček. 

Največji zaposlovalec na območju KiO je po novem Jagros d.o.o. iz Rogaške Slatine, a izplačuje tudi eno imed nižjih povprečnih bruto plač med največjimi v regiji. Izmed največjih na Kozjanskem in Obsotelju najvišje povprečne bruto plače še vedno izplačuje podjetje GIC gradnje d.o.o. iz Rogaška Slatina.

V celotni Savinjski regiji je lani največ celotnih prihodkov ustvarilo podjetje Gorenje d.d., a s poslovnim izidom globoko v rdečih številkah. Najbolj dobičkonosno v Savinjski regiji je bilo podjetje Cinkarna d.d..

Javne subjekte, ki se financirajo iz državnega proračuna, v primerjalno lestvico nismo vključili.

V lestvico ni vključeno podjetje Steklarna Rogaška d.d.. Pojasnilo:

Podjetje Steklarna Rogaška d.d. se zadnja leta uvršča med največja podjetja na območju Kozjanskega in Obsotelja, vendar za letos še niso oddali revidiranega poslovnega poročila. Pojasnila s strani slatinskega podjetja še nismo prejeli, so nam pa z EBONITETE.SI v zvezi s tem posredovali naslednje sporočilo: “Podjetje STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o. je zavezano k reviziji, kar pomeni, da bi svoje revidirano letno poročilo na AJPES moralo oddati najkasneje do 31.8.2020. Tega, iz nam nepoznanega razloga, kot vse kaže, podjetje ni naredilo, saj njihovi revidirani finančni podatki na AJPES še vedno niso objavljeni.”

Steklarna Rogaška d.o.o. iz Rogaške Slatine je sicer leta 2019 ustvarila 43,9 mio evrov celotnih prihodkov, čisti dobiček je znašal 1,3 mio evrov, zaposlovali pa so 815 ljudi. Povprečna bruto plača je znašala 1.423 evrov, kazalnik EBITDA je leta 2019 znašal 4,1 mio evrov. Podjetje je imelo bonitetno oceno 10, kar pomeni odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt.

Podjetja z območja KiO, ki so lansko poslovno leto zaključila v prvi deseterici

jagrosTudi letos, kot že nekaj let zapored, je na prvem mestu podjetje Jagros d.o.o. s sedežem v Rogaški Slatini. Celotni prihodki so se temu podjetju v preteklih letih konstantno višala za okoli 10 mio evrov na leto, lani pa so to številko podvojili. V letu 2020 so namreč celotni prihodki podjetja znašali 167,6 mio evrov, kar je okoli 22 mio evrov več kot leto prej. Tudi čisti dobiček podjetja se je povečal za več, kot znaša nekajletno povprečje. Leta 2020 ga je bilo v primerjavi z letom 2019 za skoraj 4 milijone evrov več. Čisti dobiček v letu 2020 je tako znašal dobrih 12 mio evrov.

Za razliko od leta 2019 pa Jagros lani ni na veliko zaposloval. Število zaposlenih se je namreč povečalo le za enega zaposlenega. V 2020 je Jagros tako zaposloval že 726 ljudi. Lani se je za okoli 7 % povečala tudi povprečna bruto plača v tem podjetju in je znašala 1.456 evrov. Tudi kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) se je lani povečal za skoraj 40 % in je znašal 18,4 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Jagros ostaja 9, kar pomeni odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt. Aleš, Boštjan in Miha Jager, ki so leta 2019 od očeta Franca Jagra prevzeli vodenje, so se letos prvič ubrstili tudi na lestvico najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja.

gic-gradnje

Na drugo mesto se je letos povzpelo podjetje GIC gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine, katerega direktor Ivan Cajzek je na lestvici najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja v letu 2020 zasedel 9. mesto.

Podjetje GIC Gradnje zadnja leta dosega konstantno rast poslovanja, lani pa so storili še korak dlje, ne samo z uspešnim poslovanjem temveč tudi z zaključkom enega največjih projektov podjetja, novega terminala na brniškem letališču.

Celotni prihodki podjetja so lani zrasli za kar dobrih 28 % in so znašali 53,4 mio evrov, kar je za slabih 12 mio evrov več kot leta 2019. Čisti dobiček podjetja je ostal na podobni ravni kot leta 2019. Lani se je tako povečal za okoli 50 tisoč evrov in se je ustavil pri 1,35 mio evrih. Lani so zaposlovali 95 ljudi oz. enega manj kot leta 2019. Dobri poslovni rezultati so se odrazili tudi v okoli 12 % višji povprečni bruto plači, ki je znašala 2.478 evrov. Za skoraj 20 % se je izboljšal tudi kazalnik EBITDA in se je lani povzpel na 2,4 mio evrovBonitetna ocena podjetja je še vedno 7, kar ga označuje za podjetje s katerim poslovati predstavlja nizko tveganje.

keaS petega na tretje mesto se je letos povzpelo podjetje Kea d.o.o. Šentjur, katerega direktor je Boštjan Kukovičič, ki se je letos uvrstil na 26. mesto lestvice najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja v letu 2020.

Kea je lani celotne prihodke povečala za slabih 7 % oz. okoli 2,6 mio evrov, tako da so ti skupaj v letu 2020 znašali  43,8 mio evrih. Tudi čisti dobiček v tem podjetju že nekaj let dosega konstantno rast. Lani se je povečal za kar 37 % in je znašal dobrih 1,5 mio evrov. Število zaposlenih se je lani v tem podjetju povečalo za 16 in so v 2020 tako zaposlovali 272 ljudi, ki so lani prejemali za okoli 2 % višjo povprečno bruto plačo. Ta je znašala 1.226 evrov. Za 26 % se je izboljšal tudi kazalnik EBITDA. Ta je v letu 2019 znašal 2,4 mio evrov, lani pa 3 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Kea se je zvišala in je lani dosegla 8, kar jo označuje za podjetje s katerim poslovati predstavlja nizko tveganje.

V prvo peterico, na četrto mesto, največjih Kozjanskega in Obsotelja se je prvič prebilo podjetje Alpos Metalurgija d.o.o. iz Šentjurja. Podjetje v zadnjih letih beleži bliskovito rast poslovanja.

Celotni prihodki so tako od leta 2017 višji za skoraj sedemkratnik. V letu 2020 so ti znašali 43,4 mio evrov. Enako hitro se povečuje tudi čisti dobiček. Ta se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 več kot podvojil in je lani znašal 4 mio evrov. Alpos Metalurgija zaposljuje 61 oseb, kar je 6 več kot leta 2019. Povprečna bruto plača v tem podjetju znaša 1.319 evrov.

 Kazalnik EBITDA se je lani več kot podvojil in je znašal 5,3 mio evrov, v letu 2019 pa 2,4 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Alpos Metalurgija je 10, kar ga označuje za odličen in zaupanja vreden poslovni subjekt.

ahacNa petem mestu je lani drugouvrščeno podjetje Ahacd.o.o. s sedežem v Grobelnem. Lastnik podjetja je Roman Moškotevc, ki se je letos uvrstil na 3. mesto lestvice najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja v letu 2020.

Podjetje je prejšnja leta beležilo konstantno rast, v letu 2020 pa se je ta ustavila. Celotni prihodki so se tako lani zmanjšali za skoraj 20 %, z okoli 50,9 mio evrov leta 2019 na lanskih 41,2 mio evrovČisti dobiček podjetja se je lani znižal za okoli 5 % in je znašal slabih 1,1 mio evrov. Lani so zaposlovali 102 osebi oz. eno več kot leto prej. Zaposlenim v tem podjetju se je lani povprečna bruto plača zmanjšala za 98 evrov in je znašala 1.483 evrov. Tudi kazalnik EBITDA se je v lanskem letu zmanjšal skoraj za tretjino in je v letu 2020 znašal 2,7 mio evrov. Podjetje ostaja na bonitetni oceni 8, kar pomeni nizko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

Do desetega mesta po višini celotnih prihodkov sledijo Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Šmarje pri Jelšah (34,3 mio prihodkov, 6,1 mio evrov čistega dobička, 222 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.974 evrov, EBIDTA 9 mio evrov, bonitetna ocena 10), Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici (30,2 mio prihodkov, 1,8 mio evrov čistega dobička, 226 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.769 evrov, EBIDTA 3,5 mio evrov, bonitetna ocena 8), Hrib d.o.o., Dobje pri Planini (22,9 mio prihodkov, 131 tisoč evrov čistega dobička, 58 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.881 evrov, EBITDA 944 tisoč evrov, bonitetna ocena 6), Terme Olimia d.d., Podčetrtek (19,2 mio prihodkov, 1,4 mio evrov čistega dobička, 197 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.034 evrov, EBITDA 5,5 mio evrov, bonitetna ocena 6) in Tegometall Oprema Trgovin d.o.o., Šentjur (18,5 mio prihodkov, 493 tisoč evrov čiste izgube, 118 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.882 evrov, EBITDA 329 tisoč evrov, bonitetna ocena 8).

Podjetja, ki so ustvarila največje dobičke

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička so v prvi deseterici podjetij na območju KiO naslednja podjetja: Jagros d.o.o.,Rogaška Slatina z 12 mio evri čistega dobička, Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Šmarje pri Jelšah s 6,2 mio evri čistega dobička, Alpos Metalurgija d.o.o., Šentjur s 4 mio evri čistega dobička, Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici z 1,8 mio evri čistega dobička (30,2 mio evrov celotnih prihodkov, povprečna bruto plača 1.769 evrov, zaposlenih 226 oseb), Kea d.o.o., Šentjur z 1,5 mio evri čistega dobička, Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina z 1,4 mio evri čistega dobička (16,4 mio evrov celotnih prihodkov, povprečna bruto plača 2.186 evrov, zaposlenih 149 oseb), Terme Olimia d.d., Podčetrtek s 1,4 mio evri čistega dobička, GIC gradnje d.o.o., RogaškaSlatina z dobrih 1,3 mio evri čistega dobička, Ahac d.o.o., Grobelno z 1,1 mio evri čistega dobička in Petek Proces d.o.o., Rogatec z 930 tisoč evri čistega dobička (6,2 mio evrov celotnih prihodkov, povprečna bruto plača 1.954 evrov, zaposlenih 47 oseb).

Izmed subjektov financiranih iz državnega proračuna bi se v deseterico uvrstila tudi Občina Šentjur s čistim dobičkom v višini dobrih 2 mio evrov.

Kdo so največji zaposlovalci KiO

Deset največjih zaposlovalcev na območju KiO je: Jagros d.o.o., Rogaška Slatina  (726 zaposlenih), Kea d.o.o., Šentjur (272 zaposlenih), Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici (226 zaposlenih), Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Šmarje pri Jelšah (222 zaposlenih), Terme Olimia d.d., Podčetrtek (197 zaposlenih), Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina (149 zaposlenih), Z.R. zdravstvo d.o.o. Rogaška Slatina (141 zaposlenih s povprečno bruto plačo 2.114 evrov), SILO Jeličić d.o.o., Rogaška Slatina (125 zaposlenih s povprečno bruto plačo 1.021 evrov), Tegometall Oprema Trgovin d.o.o., Šentjur (118 zaposlenih) in MOS Servis d.o.o., Podplat (105 zaposlenih s povprečno bruto plačo 2.441 evrov).

Izmed subjektov financiranih iz državnega proračuna bi se v deseterico uvrstila tudi ZD Šmarje pri Jelšah s 146 zaposlenimi, Vrtec Šentjur s 137 zaposlenimi in OŠ Šmarje pri Jelšah ter Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah s po 121 zaposlenimi.

Kdo izmed največjih na območju KiO izplačuje najvišje oz. najnižje plače

Najvišje plače izmed največjih izplačujejo v podjetju GIC gradnje d.o.o., Rogaška Slatina (2.478 evrov). Čez dva tisočaka bruto plače imajo še zaposleni v MOS Servis d.o.o., Podplat (2.441 evrov), Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina (2.186 evrov), Z.R. zdravstvo d.o.o. Rogaška Slatina (2.114 evrov) in Terme Olimia d.d., Podčetrtek (2.034 evrov).

Najnižje plače izmed največjih izplačuje podjetje SILO Jeličić d.o.o., Rogaška Slatina (1.021 evrov), Kea d.o.o., Šentjur (1.226 evrov) in Alpos Metalurgija d.o.o., Šentjur (1.319 evrov).

Nižje povprečne bruto plače pri samostojnih podjetnikih so deloma tudi posledica dejstva, da v plačo zaposlenih pri podjetniku niso vštete plače nosilcev dejavnosti.

Zmagovalci po občinah glede na celotne prihodke in dobiček so:

Občina Bistrica ob Sotli – Po celotnih prihodkih podjetje AR Port d.o.o. (1,3 mio evrov celotnih prihodkov, 15 tisoč evrov čistega dobička, manj kot enega zaposlenega, 1.853 evrov povprečna bruto plača), po čistem dobičku pa podjetje Nerthus d.o.o. (248 tisoč evrov celotnih prihodkov, 222 tisoč evrov čistega dobička, 0 zaposlenih, ni podatka o povprečni bruto plači).

Občina Dobje – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je prvo podjetje Hrib d.o.o..

Občina Kozje – Tako po celotnih prihodkih kot čistem dobičku je prvo podjetje Rajmax d.o.o. (4,3 mio evrov celotnih prihodkov, 112 tisoč evrov čistega dobička, 33 zaposlenih, 1.3328 evrov povprečna bruto plača).

Občina Podčetrtek – Terme Olimia d.d. (najboljši tako po prihodkih, kot po dobičku)

Občina Rogaška Slatina – Jagros d.o.o. (najboljši tako po prihodkih, kot po dobičku)

Občina Rogatec – Največ celotnih prihodkov so ustvarile Mesnine Žerak d.o.o. (6,2 mio celotnih prihodkov, 5.731 evrov čistega dobička, 47 zaposlenih, 1.142 evrov povprečna bruto plača), največji čisti dobiček pa je ustvarilo podjetje Petek Proces d.o.o. (6,2 mio celotnih prihodkov, 930 tisoč evrov čistega dobička, 47 zaposlenih, 1.954 evrov povprečna bruto plača)

Občina Šentjur – Po celotnih prihodkih podjetje Kea d.o.o., po čistem dobičku pa podjetje Alpos Metalurgija d.o.o.

Občina Šmarje pri Jelšah – Pišek – Vitli Krpan d.o.o. (najboljši tako po prihodkih, kot po dobičku)

Kdo so največji v savinjski regiji

V celotni Savinjski regiji so po višini celotnih prihodkov najmočnejši: Gorenje d.o.o. Velenje (1,2 milijarde evrov celotnih prihodkov in 11,5 mio evrov izgube, povprečna bruto plača 1.398 €), Engrotuš d.o.o. Celje (463 mio evrov celotnih prihodkov in 31 mio evrov izgube, povprečna bruto plača 1.207 €), BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje (380 mio evrov celotnih prihodkov in 6,2 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 2.204 €), TEŠ d.o.o. (240 mio evrov celotnih prihodkov in 280 mio evrov čiste izgube, povprečna bruto plača 2.584 €), Odelo d.o.o. Prebold (182 mio evrov celotnih prihodkov in 1,6 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.218 €), Cinkarna Celje d.d. (176 mio evrov celotnih prihodkov in 19 mio evrov čistega dobička, povprečna bruto plača 2.147 €), ECE d.o.o. Celje (173 mio evrov celotnih prihodkov in 500 tisoč evrov čistega dobička, povprečna bruto plača 2.607 €),  Jagros d.o.o. Rogaška Slatina (168 mio evrov celotnih prihodkov in 12 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.456 €), Unior d.d. Zreče (146 mio evrov celotnih prihodkov in 8 mio čiste izgube, povprečna bruto plača 1.718 €) in Kovintrade d.o.o. Celje (142 mio evrov celotnih prihodkov in 1,9 mio evrov čistega dobička, povprečna bruto plača 2.064 €).

Kdo so največji dobičkarji savinjske regije

Najvišji čisti dobiček v celotni savinjski statistični regiji je lani doseglo podjetje Cinkarna Celje d.d. (19 mio evrov čistega dobička) pred podjetjema Tastepoint d.o.o. – nekdaj Frutarom Etol d.o.o. oz. Etol d.d. (13 mio čistega dobička), Jagros d.o.o., KLS Ljubno d.o.o. (9,6 mio čistega dobička) in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje (6,2 mio čistega dobička).

*Celotni prihodki so seštevek sledečih kategorij iz izkaza poslovnega izida : Čisti prihodki od prodaje, Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, Drugi poslovni prihodki, Finančni prihodki in Drugi prihodki.

B.S., vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)