Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Koliko prevozov starejših s prostoferji, minibusi, taksiji … opravijo občine Kozjansko-Obsoteljskega


Po nekaj pomislekih smo pred dobrim tednom vendarle dobili potrditev, da brezplačne vozovnice za javni potniški promet za upokojence še ostajajo. Te lahko koristijo tudi naši upokojenci, ki pa morajo, sploh tisti, ki živijo izven lokalnih središč in brez lastnega prevoza, nekoga aktivirati, da jih do postaje zapelje.

Zadnja leta so tudi v naših občinah vse bolj uveljavlja organizirana oblika brezplačnih prevozov za starejše. Kdo jo ima, kako poteka in kako so jo sprejeli uporabniki, smo preverili pri naših občinah.

Konec septembra je vlada določila, da subvencioniran prevoz za upokojence še ostaja. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so pred tem izrazili možnost zaračunavanja upokojenske vozovnice za javni potniški promet, ki so bile od leta 2020 brezplačne. Razlog naj bi bila gneča na določenih točkah, zaradi česar preostali uporabniki javnega potniškega prometa niso mogli priti na avtobus, četudi so kupili vozovnico. Slednje naj bi reševali z uvedbo dodatnih linij in vozil, uvedli bi tudi rezervacije na nekaterih linijah. V kolikor ti ukrepi ne bi zadoščali, na ministrstvu niso izključili ukinitve brezplačnih vozovnic.

Brezplačno vozovnico za medkrajevni potniški promet in v nekaterih mestih tudi mestni promet lahko pridobijo upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let. Trenutno ima brezplačno vozovnico 230.000 upravičencev.

Imetniki kartice pri nas pa se ne srečujejo toliko s problemom preobremenjenih linij, kot je to praksa na območju mestnih prometnih konic, temveč predvsem, kako do javnega prevoza priti, sploh v območjih, ki so oddaljena od lokalnih središč.

Prostoferje tudi pri nas dobro poznajo

Ta problem so v preteklosti reševale zlasti občine, ki so pričele uvajati tudi prostovoljne prevoze za starejše občane. Prva takšna je bila pri nas Občina Šmarje pri Jelšah, ki se je v projekt izvajanja brezplačnih prevozov za starejše občane vključila septembra 2019. Od takrat so opravili več kot 2.000 prevozov, skupno so prevozili 79.500 kilometrov. Prevoze trenutno opravlja 10 prostovoljcev upokojencev. Izvajajo jih samo med tednom.

Občina Šmarje pri Jelšah se je kot prva na našem območju priključila projektu Prostofer, ki še danes skrbi, da starejši lažje premagajo pot do lokalnih središč, zdravnika, bolnišnice … Foto: Občina Šmarje pri Jelšah, fb

»Vozilo je zasedeno vsak delovni dan, vedno pogosteje sta na dan opravljeni tudi po dve ali tri vožnje. V bazi stalnih uporabnikov je 200 aktivnih uporabnikov, občanov, ki največkrat potrebujejo prevoz na preglede v bolnišnice v Celje, Maribor, Ljubljano, k osebnem zdravniku ali se s prostoferjem odpravijo v trgovino, na banko, pošto, pokopališče, tudi na obisk prijateljem. Najdaljši prevozi so bili v Valdoltro, na Golnik, v Ljubljano, Novo mesto,« je pojasnila koordinatorica projekta Prostofer na šmarski občini Sergeja Javornik. Prevoze izvajajo z najetim električnim vozilom. Z nosilcem projekta zavodom Zlata mreža imajo tudi sklenjeno pogodbo o financiranju stroškov klicnega centra, kamor lahko občani pokličejo za naročilo prevoza, ti pa nato poskrbijo za nadaljnjo koordinacijo. Za parkiranje in polnjenje vozila so uredili tudi posebno polnilno in parkirno mesto.

Projekt je po besedah Javornikove upravičil svoj namen, saj dobijo veliko pozitivnih odzivov uporabnikov. »Starejšim, ki ne vozijo sami, so doma v bolj odročnih krajih, kjer je javni promet težje dostopen ali ga sploh ni, namreč omogočamo lažjo dostopnost do zdravnika, javnih ustanov, trgovine, banke in drugih, obenem pa jim omogočimo tudi ohranjanje stikov in druženje. Velik prispevek pri izvajanju projekta v občini Šmarje pri Jelšah imajo nedvomno naši vozniki prostovoljci, ki se jim za nesebično in odgovorno prostovoljno delo zahvaljujemo

Foto: Pixabay

V občini Šentjur so k Prostoferju pristopili v letu 2020. Zapisali so, da so z izvajanjem storitve zelo zadovoljni, saj je vedno bolj prepoznava in se je poslužuje vse več uporabnikov. Trenutno imajo devet prostovoljnih šoferjev. Opravili so 1.066 voženj, skupno 45.432 kilometrov, največ za prevoze do zdravnika in v trgovino, nekaj manj na banko, v lekarno, upravno enoto, pošto in pokopališče. »Ta storitev je za naše lokalno okolje izjemnega pomena, saj je Občina Šentjur ena večjih in zelo razpršena po poselitvi. To tudi pomeni za nekatera območja slabšo povezljivost z javnimi sredstvi prevoza ter veliko starejših prebivalcev, ki živijo v odročnejših krajih, nimajo možnosti mobilnosti, svojcev, ki bi jih lahko peljali. Glede na to, da je splošna družbena tendenca ljudem omogočiti čim daljše bivanje v domačem okolju, je to eden od načinov, kako jim pomagamo omogočiti samostojnost in kvaliteto bivanja, obenem pa krepimo tudi medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje,« so izpostavili.

V Kozjem so k Prostoferju pristopili na začetku leta 2021. Trenutno beležijo deset voznikov. Doslej so opravili 393 prevozov v skupni dolžini 19.200 kilometrov. Tudi njihovi občani se najpogosteje poslužujejo poti v bolnišnico (za to so opravili 223 prevozov), blizu sto prevozov so opravili v zdravstveni dom, preostale v trgovine, lekarno ter po drugih opravkih. Dodajajo še, da so občani storitev zelo dobro sprejeli, kar potrjuje tudi vedno večje povpraševanje po storitvi. Tudi odzivi so dobri, je zapisala Sanja Lupše z občinske uprave.

Utrinek z izobraževanja Prostoferjev v Kozjem. foto: Občina Kozje, spletna stran

 

Znašli so te tudi drugače: V Rogaški Slatini vozi avtobus, v Podčetrtku taksi služba, v Dobju še vedno prisegajo na dobre družinske in medsosedske odnose

Preostale občine so se znašle drugače. V Rogaški Slatini denimo že od junija 2019 izvajajo brezplačne tedenske avtobusne prevoze za starejše občane iz okoliških naselij v Rogaško Slatino. »S tem so starejši postali bolj mobilni in manj odvisni od tuje pomoči, saj lahko zaradi različnih opravkov odslej sami načrtujejo tedensko pot v Rogaško Slatino,« so zapisali na občini. Prevoze izvajajo vsako sredo med 8.00 in 12.30 na treh linijah, z mini busom. Ta vozi po vseh treh krajevnih skupnostih skozi 28 naselij, občani pa la-

V Rogaški Slatini so za boljšo mobilnost poskrbeli za dodatne avtobusne prevoze. Mini avtobus vsako sredo obišče vse krajevne skupnosti in njihova naselja. Foto: Občina Rogaška Slatina, spletna stran

hko vstopajo in izstopajo na številnih postajališčih. Avtobus lahko pelje 15 oseb, občan pa ima približno dve uri časa za opravke. V mesecu oktobru načrtujejo še vključitev v nacionalni projekt Prostofer, tako bodo boljšo dostopnost institucij v središču ter javnega potniškega prometa lahko zagotovili še v preostalih dneh v tednu.

Občina Podčetrtek je uredila organiziran prevoz starostnikov s taksi službo. Uporabniki lahko brezplačni prevoz uveljavljajo na območju šmarske upravne enote. Za to so v občinskem svetu sprejeli poseben pravilnik, uporabnik za mora za koriščenje teh prevozov najprej na občino podati vlogo za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza.

Občina Rogatec izvaja prostovoljne prevoze v lastni režiji. Kot so pojasnili, jih lahko koristjo tisti občani, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Tudi v Rogatcu so z občinskim avtomobilom zagotovili brezplačne prevoze za starejše. Foto: Občina Rogatec, Spletna stran.

“Projekt jim omogoča brezplačen prevoz do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovin, banke, pošte, v vsa urbana središča na območju Obsotelja in Kozjanskega. Koordinacijo izvaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki vsako sredo, od 8.00 do 14.00 ure, v sodelovanju s prostovoljnimi vozniki, izvaja prevoze z električnim, 7 sedežnim  vozilom Nissan eNV200.« Zapisali so še, da še vedno vabijo k sodelovanju prostovoljne voznike.

Tudi v Bistrici ob Sotli so pred meseci izrazili namero za vključitev v projekt Prostofer. Prevoze bi izvajali z občinskim avtomobilom. Na občini so povedali, da še iščejo zadostno število prostovoljcev. Načrtujejo, da bi lahko prostovoljne prevoze pričeli izvajati še ta mesec. Prevoze za starejše in socialno ogrožene osebe so od leta 2019 opravljali tudi prostovoljci iz Krajevne organizacije Rdečega križa Bistrica ob Sotli, kjer so povedali, da občani v glavnem potrebujejo prevoze na preglede v bolnišnico v mestna središča. Prošnjam skušajo v največji možni meri ustreči, a ker prevoze izvaja majhno število prostovoljcev ter z lastnimi avtomobili, težko ustrežejo prav vsem, še posebej tistim, ki prosijo za prevoz v bolnišnico v Ljubljano ali denimo v Valdoltro, saj je uporabnika potrebno tam tudi počakati, za kar lahko prostovoljec nameni ves dan. Zaradi uporabe lastnega avta in goriva so uporabniki prostovoljcem za prevoz največkrat namenili prostovoljni prispevek.

Na občini Dobje so zapisali, da za prevoz starejših občanov v glavnem poskrbijo svojci ali sosedje, v nekaterih primerih pa tudi občina s službenim vozilom. V prihodnosti ne zaznavajo potrebe po dodatni uvedbi izvajanja brezplačnih prevozov.