V Bistrici ob Sotli so se odločili, da bodo mobilno bazno postajo gradili na predvideni lokaciji

25. 1. 2023 8:53

V Bistrici ob Sotli je v ponedeljek zvečer potekala javna predstavitev projekta prestavitve mobilne bazne postaje, ki naj bi mesto dobila na bližnjem zasebnem zemljišču. Investitor Telekom Slovenije je skozi predstavitev zagotovil, da je omenjena lokacija varna. Civilna iniciativa Šempetranov, ki pa si je želela vsaj 200-metrski odmik od šole in vrtca, pa se bo morala zadovoljiti z dejstvom, da se mobilna bazna postaja prestavlja na primernejšo lokacijo, kot so jo imeli od leta 1996, ko so jo postavili na ostrešje starega gasilskega doma samo 15 metrov stran od šole.

Kot je znano se v Bistrici ob Sotli za namen širitve vrtca in telovadnice pripravljajo na rušitev starega gasilskega doma, še prej pa bi moral Telekom Slovenije prestaviti mobilno bazno postajo, ki je locirana na ostrešju doma. Primerno lokacijo so našli na bližnjem zasebnem zemljišču Jožeta Hohnjeca, ki pa je od osnovne šole oddaljeno le okoli 60 metrov. Telekom bo za mobilno bazno postajo tam zgradil 33-metrov visoki stolp. A Civilna iniciativa Šempetranov, ki se je oblikovala konec lanskega leta, temu nasprotuje in opozarja, da bi bilo zaradi visokega elektromagnetnega sevanja v bližini postaje ogroženo zdravje vrtčevskih in šolskih otrok ter bližnjih stanovalcev. Predlagali so, da se za postavitev bazne postaje najde primernejša lokacija, ki bo od šole oddaljena vsaj 200 metrov. Ob tem so opozorili, da se je zadeva dogajala vsaj od maja lani, ko je Občina Bistrica ob Sotli s svojim mnenjem »požegnala« predlog investitorja, javnost pa je o tem izvedela šele pol leta kasneje, ko se je investitor opremljen z vsemi potrebnimi soglasji napotil na upravno enoto po gradbeno dovoljenje, za to so morali o nameri obvestiti tudi sosede, ki so bile stranke v postopku.

Stvar pa je postala tako pereča, da so se o problemu napotili seznaniti tudi javnost. Župan Franjo Debelak je o dogajanju Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli seznanil na decembrski seji, sedaj pa so organizirali tudi javno predstavitev prestavitve mobilne bazne postaje, ki pa je dala tudi jasen epilog, da bodo mobilno bazno postajo prestavili na predvideno lokacijo. Telekom Slovenije in Občino Bistrica ob Sotli ter več prisotnih občanov je zadovoljilo dejstvo, da se s prestavitvijo bazne postaje stanje izboljšuje, saj se iz sedanjih 15 metrov od šole odmika horizontalno na 60-metrsko razdaljo, prav tako pa bodo zagotovili tudi višjo vertikalno razdaljo.

Pogled na prestavitev mobilne bazne postaje s starega gasilskega doma (x1) na novo lokacijo na zasebnem zemljišču (x2). Oddaljenost od šole bo sicer večja, a Civilna iniciativa Šempetranov meni, da bo bazna  postaja preblizu šole in bo zaradi sevanja ogroženo zdravje otrok in bližnjih stanovalcev.
Načrt nove mobilne bazne postaje. Antene bodo locirane na 33-metrskem stolpu.

Po več predlaganih lokacijah, vendarle našli »primerno«, v Civilni iniciativi Šempetranov prepričani, da bi moralo biti zdravje pred kapitalom

Podrobnejši vpogled v dogajanje je podali predstavniki Telekoma Slovenije Luka Oblak, Marko Vintar in Tadej Pogačnik. Povedano je bilo, da so v začetku leta 2021 na pobudo Občine Bistrica ob Sotli pričeli z iskanjem primerne lokacije za prestavitev mobilne bazne postaje. V igri je bilo kar nekaj lokacij, med njimi tudi stara šola, novi gasilski dom, nakar so, ko jim je občina pomagala pri pridobitvi soglasja zavoda za kulturno dediščino, prišli na trenutno lokacijo, ki se je izkazala za najprimernejšo, saj bi s tem zagotovili boljšo pokritost s signalom tudi za območje Kunšperka in Čehovca. Dodali so, da so dobili očitke, da niso obveščali lokalne skupnosti, a da to ne drži, saj so o vsem obveščali Občino Bistrica ob Sotli, ki je pomagala pri iskanju lokacije in kasneje podala tudi mnenje. Sledil je tudi sklic strank v postopku in ustna obravnava, kot veleva zakonodaja.

Seveda pa so iz Civilne iniciative Šempetranov že uvodoma želeli kar nekaj odgovorov glede samega obveščanja javnosti o postopku umeščanja mobilne bazne postaje v prostor ter samih tehničnih podrobnosti mobilne bazne postaje. Predstavniki Telekoma so jim zagotovili, da so delali v skladu z zakonodajo, torej so pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje morali opraviti študijo o vplivu na okolje, v kateri so zajete tudi meritve elektromagnetnega sevanja. Na podlagi te študije in ostalih potrebnih soglasij se bo izdalo gradbeno dovoljenje, ko bodo bazno postajo vključili, pa se morajo narediti ponovne meritve. Trenutno so za novo bazno postajo načrtovane tri antene operaterja Telekoma, kot jih imajo že na obstoječpi postaji,  dodatno kapaciteto naj zagotovili tudi za omrežje Telemach. Omrežje deluje v peti generaciji na frekvenci 2,6 Mh. V kolikor se bodo v prihodnosti antene dodajale ali bi se spreminjal frekvenčni pas delovanja, je lastnik postaje dolžan narediti nove meritve, ni pa dolžan, da bi o tem obveščal lokalno skupnost, so razložili.

V Civilni iniciativi Šempetranov so izpostavili, da omenjena lokacija ni primerna zaradi elektromagnetnega sevanja, ki bi lahko ogrožalo zdravje šolskih in vrtčevskih otrok v bližini, a so s Telekoma Slovenije zagotovili, da se lahko glede na meritve počutijo varne. Razložili so, da so opravljali meritve obstoječega stanja na treh merilnih točkah, na nobeni pa niso presegali mejne vrednosti. Ocena nove lokacije bazne postaje pa kaže, da je sevanje pred šolo le v enem odstotku mejne vrednosti, če bi postaja delovala v polnem obsegu.

A Civilne iniciative tudi razlage pristojnih s Telekoma o sevanju v bližini mobilnih baznih postaj ter rezultati opravljenih meritev niso prepričali, pač pa so postregli z dejstvom, da obstoječa zakonodaja za to področje izhaja iz leta 1996 ter da so v razvitih državah strožja merila glede dopustnih sevalnih vrednosti, a so predstavniki Telekoma odgovorili, da je naša zakonodaja, kar se tiče območij prve kategorije objektov deset krat strožja, kot v Evropi. Primerjav s posameznimi državami niso podali, razložili pa so še, da je tudi sedanja lokacija bila glede na zakonodajo ustrezna, se pa postaja sedaj prestavlja na primernejšo lokacijo, saj bodo poleg vertikalnega odmika zagotovili tudi horizontalni odmik s sedanjih 225 metrov nadmorske višine na več kot 240 metrov nadmorske višine. S Civilne iniciative so se odzvali z oceno, da javnost zavajajo, saj se bo vertikalna razdalja do šole z gradnjo vrtca in telovadnice zmanšala še najmanj za deset metrov.

Z občinstva je bilo tudi izpostavljeno mnenje, da minimalno sevanje v bližini je, kako bi lahko zagotovili, da to ne bo vplivalo na zdravje otrok, na kar je bil s strani Telekoma podan odgovor, da imajo vsi šolarji mobitel in da je pri uporabi teh v šoli prisotno večje sevanje, kot iz bazne postaje. Simon Černelč je ob tem povprašal, ali lahko podpišejo izjavo, da prevzamejo odgovornost v primeru povečanih rakastih obolenj in drugih zdravstvenih zapletov ljudi, ki se trajno nahajajo v bližini bazne postaje, a so dejali, da tega ne morejo storiti.

Na izbiro trenutne lokacije je z občinstva prišlo tudi vprašanje o kodeksu dobre prakse Telekoma Slovenije, v katerem zagotavljajo, da bodo posebej previdni pri umeščanju mobilnih postaj v prvi coni varovanja, torej v bližini šol, bolnišnic. Na vprašanje, kako so to upoštevali v tem primeru, so s Telekoma Slovenije odgovorili, da se glede na sedanje stanje oddaljujejo od šole in vrtca ter podkrepili s dejstvom, da upoštevajo zakonske predpise.

 

Prevladalo mnenje, da gredo iz slabšega na boljše, zato drugih rešitev ne bodo iskali

Ob koncu predstavitve se je debata vila okoli tega, ali je možno postajo premakniti za nekaj deset metrov od šole, kar je izpostavil tudi upokojeni ravnatelj Jože Uršič. S Telekoma so zopet pojasnili, da se je sedanja lokacija izkazala za najbolj optimalno, da zagotovijo primerne storitve čim širšemu krogu uporabnikov, s prestavitvijo višje v hrib pa bi se ta krog ožil. Sklenili so, da je potrebno zaupati strokovnjakom in upoštevati njihova zagotovila o varnosti. Odločili so, da se nova lokacija za prestavitev bazne postaje ne bo iskala.

Oglasil se je tudi sedanji ravnatelj Bogomir Marčinkovič, ki je zaupal izkušnjo, da so glede na sedanjo bližino mobline postaje tudi v šoli imeli pomisleke glede povečanega sevanja, nato pa so skupaj z učenci naredili projektno nalogo v kateri so z aparaturami, izposojenimi z Inštituta Jožefa Štefana, izmerili sevanje in da niso zaznali visoke ravni sevanja pri šoli.

»Prepričan sem, da je to prava pot in da boljše lokacije, ki bi pokrila tudi Kunšperk in Čehovec ne bomo mogli najti. Ljudje rabijo telefone tudi za svoje delo. Nova bazna postaja bo z istimi antenami in močmi delovala naprej, za šolo in okoliške prebivalce pa bo sevanje nižje. Vesel sem, da je Civilna iniciativa to nekako sprožila, da smo o tem začeli javno razpravljati,« je strnil župan Franjo Debelak.

S Civilne iniciative pa so po koncu dejali, da so razočarani nad razpletom. Izpostavili so, da je postaja že sedaj bila na neprimerni lokaciji, saj je bila oddaljena le 15 metrov od šole in vrtca ter okoliških hiš, antene so bile postavljene prenizko, Telekom in zakonodaja pa sta lokacijo zagovarjala kot primerno. Pravijo, da Telekomu ne morejo verjeti ter opozarjajo, da bi se morali posluževati spoštovanja mednarodne Arhuške konvencije, katere podpisnica je bila tudi naša država, ki predvideva uporabo previdnostnega načela za zagotovitev varnosti pred vplivi tovrstnih naprav.

Za prestavitev bazne postaje na Telekomu še čakajo na izdajo gradbenega dovoljenja, na Občini Bistrica ob Sotli pa po besedah župana pričakujejo, da bodo prestavitev lahko izvedli v drugi polovici letošnjega leta.

Če bo torej gradbeno dovljenje za prestavitev bazne postaje podano, lahko Civilna iniciativa Šempetranov, ki ima tudi sto podpisov občanov proti  prestavitvi na predvideno lokacijo, le-to zakasni ali prepreči  s pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje in nadaljnje z uporabo drugih sodnih sredstev.

 

   

 

V Civilni iniciativi Šempetranov že v petek jasno podkrepili svoje predloge

Civilna iniciativa Šempetranov je v prostorih sušilnice v Kulturnem domu Bistrica ob Sotli že v petek zvečer pripravila predavanje na temo problema onesnaževanja z elektromagnetnim sevanjem in razgovor o predvideni lokaciji Telekomove bazne postaje. Na predavanje je prišlo okoli dvajset občanov. Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije in dolgoletni okoljevarstvenik, je v debati o (ne)primernosti mobilne bazne postaje med drugim razložil, da kljub temu, da investitor za predlagano lokacijo izpolnjuje zakonske predpise, še vedno ostaja vprašljiv zdravstveni vidik in z njim vprašanje, ali je zagotovljena primerna oddaljenost od prve cone varovanja, da ne škodi ljudem v okolici. Dejal je, da se naj pri umeščanju bazne postaje v okolju sledi mednarodnim priporočilom in naj se upošteva načelo previdnosti. Predlagal je, da se investitorju prenese sporočilo, da se lokacija prestavi še za sto metrov stran od šole. Dodaten argument, zakaj tovrstne postaje ne bi smelo biti pri šoli, pa so našli tudi v dejstvu, da je bistriška šola zdrava šola, poslanstvo tega pa bi morali uresničevati tudi tako, da bi zagotovili pogoje za zdravje v šoli, torej bi morali v največji možni meri izločiti tudi nevarne vplive sevanja na zdravje.

 

Civilna iniciativa Šempetranov je po ponedeljkovem srečanju sporočila tudi, da bodo s svojimi prizadevanji nadaljevali, saj se sprašujejo, kako lahko zakonodaja iz leta 1996 ureja probleme in situacije, ki so se pojavile z razvojem tehnologije. V naslednjih dneh nameravajo pripraviti pobudo za spremembo zastarele slovenske zakonodaje in tudi občini predlagati spremembo zakonov in aktov za to področje.

 

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X