Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Podali tudi uradno pritožbo za prestavitev mobilne bazne postaje


V Bistrici ob Sotli še niso dosegli dogovora o lokaciji za postavitev mobilne bazne postaje. Telekom Slovenije je sicer že pridobil gradbeno dovoljenje za prestavitev bazne postaje na bližnje zasebno zemljišče, a so trije sosedje podali pritožbo na izdano dovoljenje.

Kot je znano, v Bistrici ob Sotli želijo prestavitvi mobilno bazno postajo, ki je od leta 1996 locirana le streljaj od šole na ostrešju starega gasilskega doma, ki je sedaj zaradi širitve telovadnice in vrtca predviden za rušenje. Postajo bi prestavili na 33 metrov visoki stolp, ki bi ga zgradili na bližnjem zasebnem zemljišču, od šole in vrtca oddaljenem okoli 60 metrov oz. po predivdeni novogradnji še nekaj metrov manj.

Sosedje zemljišča in skupina domačinov, združenih v Civilno iniciativo Šempetranov, želijo, da se zaradi višjega elektromagnetnega sevanja v bližini baznih postaj, ki bi lahko imelo negativen vpliv na zdravje otrok in drugih občanov, mobilna bazna postaja prestavi najmanj 200 metrov od šole in vrtca. Nasprotno pa investitor zagovarja, da je omenjena lokacija varna, da so meritve sevanja, ki so jih bili dolžni opraviti za novo lokacijo, v zakonskih okvirih in da se postaja sedaj prestavlja na boljšo lokacijo, tako s stališča oddaljenosti kot tudi boljše pokritosti s signalom za območje vasi Kunšperk in zaselka Čehovec, kjer sedaj tarnajo nad zelo slabim mobilnim signalom.

Nasprotniki trdijo, da je bilo gradbeno dovoljenje podano mimo zakonskih določb, Občina pa ne namerava iskati nove lokacije

Telekom Slovenije je za izgradnjo bazne postaje na predvideni lokaciji pridobil vsa potrebna soglasja, tudi bistriška občina je podala soglasje za prestavitev na izbrano lokacijo, pred kratkim pa mu je s strani Upravne enote Šmarje pri Jelšah izdano gradbeno dovoljenje. To pa je že šlo v vnovično presojo, saj so trije sosedje, ki so v zadevi stranke v postopku, podali pritožbo zoper dovoljenje.

Boštjan Koželj, eden izmed sosedov, je dejal, da je bilo dovoljenje podano mimo zakonskih določb, saj da Občina Bistrica ob Sotli nima lastnega občinskega prostorskega načrta, v gradbenem dovoljenju pa se sklicujejo na Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah iz leta 1993, ki pa v prostoru ne predvideva umeščanja baznih postaj elektromagnetnega sevanja. Nasprotuje pa tudi argumentu, da je edina možna rešitev za območja s slabim mobilnim signalom postavitev mobilne bazne postaje na predvideni lokaciji. Pravi, da bi slabše omrežje na omenjenih območjih lahko nadomestili z izgradnjo optičnega omrežja, s čimer bi prebivalcem zagotovili internetno telefonijo, kot je bila to že praksa v kar nekaj občinah, nazadnje pred meseci v Rogatcu, izpostavlja.

Župan Franjo Debelak je dejal, da z vsebino pritožbe še ni bil seznanjen, zato je ne more komentirati. O izgradnji optičnega omrežja pa je dejal: »Trudimo se, da bo čim večji delež priključen na optično povezavo, kar je v centru Bistrice ob Sotli že omogočeno. Po celotni občini pa je potrebno urediti še okoli dvesto priključkov. Za to se je zavezala država, ki je podpisala sporazum z Evropsko unijo in dobila sredstva za to. Strinjam se, da se sredstva prepočasi porabljajo. Tudi sam se borim, da bi bilo to čim prej urejeno.« Dodal je, da se trudijo, da bo izgradnja optičnega omrežja po občini zaključena še v letošnjem letu. Ob tem pa pravi, da internetna povezava ne more v celotnem obsegu nadomestiti mobilne telefonije. Pravi, da mobilna tehnologija zahteva bazne postaje.

Uradni postopki, ki sledijo, bodo najbrž zelo zakasnili prevideno prestavitev bazne postaje, saj kot pravi Koželj, se bo v zadevi posluževal vseh pravnih sredstev, četudi bo moralo zadevo premleti Evropsko sodišče. Župan pa pravi, da kljub temu ne načrtujejo iskanja nove lokacije.

Dodajmo še, da so, potem ko je Civilna iniciativa Šempetranov javno izrazila nasprotovanje prestavitvi mobilne bazne postaje na izbrano lokacijo, v Bistrici ob Sotli organizirali tudi javno predstavitev projekta, o čemer smo že poročali tukaj.

V Bistrici ob Sotli so se odločili, da bodo mobilno bazno postajo gradili na predvideni lokaciji