Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Vnovič po gradbeno dovoljenje za prestavitev mobilne bazne postaje


V Bistrici ob Sotli želita tamkajšnja občina in investitor Telekom Slovenije prestaviti mobilno bazno postajo s starega gasilskega doma na novo lokacijo na zasebno zemljišče v bližini. To pa še vsaj nekaj časa ne bodo mogli izvesti, saj je bilo po pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje ugodeno stanskim udeležencem, s čimer so zadevo vrnili na pristojno upravno enoto v vnovično pridobitev gradbenega dovoljenja.

Investitor Telekom Slovenije je marca letos pridobil gradbeno dovoljenje za postavitev mobilne bazne postaje na predvideni lokaciji na zasebnem zemljišču, a tega še ne bodo mogli opraviti, saj so na Ministrstvu za naravne vire in prostor ugodili pritožbi stranskih udeležencev na izdano  gradbeno dovoljenje, s čimer se postopek vrača nazaj v prvostopenjsko odločanje na upravno enoto Šmarje pri Jelšah v vnovični postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.

Razlog je pomanjkljiva in nepopolna utemeljitev občine Bistrica ob Sotli pri izdaji mnenja za ustreznost nove lokacije, saj kot so na ministrstvu v pismu po pritožbi navedli: »V predloženem mnenju občine Bistrica ob Sotli ni navedeno niti območje gradnje, kot tudi niti ena določba prostorskega akta, ki določa pravila glede dovoljenosti izvedbe gradnje, pogoje in merila glede lege, velikosti in oblikovanja objektov ter tudi ostale pogoje za gradnjo v določenem območju urejanja. Glede na povedano mnenjedajalec, ki v mnenju ni podal določb pravne podlage prostorskega akta, ni dal popolne obrazložitve o tem kaj je ugotovil, kaj določa predpis, kakšni so razlogi, zakaj je podal takšno mnenje

Spomnimo, da se trenja ob prestavitvi mobilne bazne postaje na novo lokacijo bijejo že približno eno leto. Bazna postaja je od leta 1996 locirana na starem gasilskem domu, ki je za namen izvedbe projekta širitve telovadnice in graditve novega vrtca predviden za rušenje. Investitor Telekom Slovenije in občina Bistrica ob Sotli sta kot najprimernejšo lokacijo našla na zemljišču v lasti Jožeta Hohnjeca, kjer bi zgradili kot je praksa za postavitev takšnih mobilnih postaj sedaj, 33 metrov visoki stolp. To pa je najprej zmotilo sosede omenjenega zemljišča, ki si takšne postaje ne želijo v bližini svojega doma. Pridružila se jim je tudi skupina domačinov, združenih v Civilno iniciativo Šempetranov. Ti so zahtevali, da se zaradi višjega elektromagnetnega sevanja v bližini baznih postaj, ki bi lahko imelo negativen vpliv na zdravje otrok in drugih občanov, ta prestavi najmanj 200 metrov od šole in vrtca. Nasprotno pa investitor zagovarja, da je omenjena lokacija varna, da so meritve sevanja, ki so jih bili dolžni opraviti za novo lokacijo, v minimumu zakonskih okvirov in da se postaja sedaj prestavlja na boljšo lokacijo, tako s stališča oddaljenosti, saj se s sedanjih 15 metrov od šole odmika na 60-metrsko razdaljo, prav tako bodo zagotovili tudi večjo višinsko razdaljo, boljša bi bila tudi pokritost s signalom za območje Kunšperka in Čehovca, kjer sedaj tarnajo na zelo slabim signalom. Podrobneje so se o izgradnji mobilne bazne postaje občani lahko seznanili tudi na januarski javni predstavitvi v bistriškem kulturnem domu.

Stolpa za mobilno bazno postajo zaenkrat še ne bodo mogli graditi, pač pa bodo morali vnovič po gradbeno dovoljenje. foto: Civilina iniciativa Šempetranov, fb
Stolpa za mobilno bazno postajo zaenkrat še ne bodo mogli graditi, pač pa bodo morali vnovič po gradbeno dovoljenje. foto: Civilina iniciativa Šempetranov, fb

Kdo ima prav, bodo morali “premleti” uradniki, nadaljnje pa najverjetneje tudi sodni mlini

Župan Franjo Debelak je v odgovor na trenutno situacijo dejal, da bodo na občini pripravili zahtevane obrazložitve, da pa se bo načrtovana prestavitev mobilne bazne postaje v sled tega nekoliko zamaknila, a da upa, da to ne bo škodovalo projektu izgradnje telovadnice in vrtca. Dodal je, da za iskanje nove lokacije nimajo več časa, vprašljiva pa je tudi smiselnost tega, saj kot pravi, bi »iz enega problema naredili dva«. Na predvideni lokaciji bi namreč, kot že omenjeno, z mobilnim signalom pokrili Čehovec in Kunšperk, na katerikoli drugi lokaciji bi morali za to postaviti dve takšni postaji, razlaga. Ob tem je izrazil razumevanje do lastnikov sosednjih zemljišč, ki si ne želijo takšnih postaj v bližini, ne razume pa preostalih nasprotnikov, ki ne zaupajo našim merilom in zakonskim določbam. Motijo ga tudi navedbe, da bodo sedaj, ko je bilo pritožbi stranskih udeležencev ugodeno, otroci v šoli varni, saj je postaja še vedno bližje šoli kot bi bila po prestavitvi. Dejal je, da so za projekt širitve telovadnice in vrtca že pred časom pridobili gradbeno dovoljenje, ki ima omejen rok, kar pomeni, da v kolikor bi se močno zakasnila izvedba projekta, bi morali podati dopolnitve na slednje. Meni, da so v zadevi trenutno vsi poraženci, saj s takšnimi potezami zavirajo razvojne projekte občine.

Vesela trenutnega razpleta je nasprotna stran. Boštjan Koželj, sosed zemljišča in stranski udeleženc v postopku, je dejal, da meni, da tudi z vnovičnim postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja tega upravna enota po zakonskih določbah ne bi smela podati, saj da Občina Bistrica ob Sotli nima občinskega prostorskega načrta, v gradbenem dovoljenju pa se sklicujejo na Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah iz leta 1993, ki pa v prostoru ne predvideva umeščanja baznih postaj elektromagnetnega sevanja, pač pa navaja splošne pogoje le za gradnjo omrežij za pošto, telegraf in telefon. Ob tem se sprašuje, kako je lahko upravna enota podala gradbeno dovoljenje za izgradnjo mobilne bazne postaje na predvideni lokaciji, saj občina v svojem mnenju ni navedla niti koordinat, kje točno bi bila ta locirana. »V sled tega menim, da lahko postavijo takšen objekt na vsakem dvorišču,« izpostavlja.

Na občini so zagotavljali, da je investitor zbral vsa potrebna soglasja za izgradnjo. Koželj pa pravi, da je v odgovoru na njihovo pritožbo zaslediti tudi, da v dokumentaciji ni bilo predloženega mnenja Zavoda za gozdove. Našteje še več spornih zahtev v postopku, med drugim, da niso dobili popolnega vpogleda v rezultate meritev glede sevanja, pač pa so jim preložili samo meritve za eno točko, pa še tam ni bila navedena točna lokacija merjenja. Na upravni enoti pa so jim na eni izmed obravnav naročili, da če ne verjamejo uradnim meritvam, naj priskrbijo še svoje meritve, kar naj bi bilo po njegovih navedbah zakonsko sporno.

Boštjan Koželj, ki meni, da v podeželskem okolju ni potrebe, da bi tovrstne postaje stale na dvorišču šol in vrtcev, še pravi, da bi zadeve, ki se dotikajo okoljevarstva, morali reševati v konsenzu z javnostjo. Napoveduje pa tudi nove postopke. Kot stanski udeleženci ali v okviru Civilne iniciative Šempetranov naj bi v prihodnje izvedli predlog za obravnavo tovrstne tematike na nacionalni ravni, ne izključuje pa tudi kazenske ovadbe zoper občino, saj je prepričan, da je že obstoječa mobilna postaja na starem gasilskem domu zgrajena mimo zakonskih določb in se tako interpretira za črno gradnjo. Stranski udeleženec v postopku sicer napoveduje, da se bo v zadevi posluževal vseh sodnih sredstev, četudi bo svojo pravico moral iskati na evropskem sodišču. Zadeva bo, kot kaže, imela še dolgo brado.

 

Sicer smo o prestavitvi mobilne bazne postaje poročali tudi v preteklosti.

V Bistrici ob Sotli so se odločili, da bodo mobilno bazno postajo gradili na predvideni lokaciji

Bazna mobilna postaja (pre)blizu šole, civilna iniciativa predlaga iskanje druge lokacije