Bistričani so se prepričljivo izrekli za Savinjsko pokrajino

14. 2. 2021 23:21

Večinski delež občanov v Bistrici ob Sotli si želi soditi pod Celjsko, je odločilo današnje glasovanje, na katerem so občani odločali ali naj se Občino umesti v Zasavsko-posavsko pokrajino ali Savinjsko pokrajino.  

Za Savinjsko pokrajino je glasovalo 289 občanov oz. 75 odstotkov oseb, medtem ko si v Zasavsko- posavsko pokrajino želi 96 občanov oz. 25 odstotkov. Glasovalo je 30 odstotkov upravičencev oz. 385 občanov. Glasovanje, ki je od 7. do 19. ure potekalo v bistriškem kulturnem domu, je pripravila Občina Bistrica ob Sotli.

»Zelo zadovoljen sem z udeležbo. 358 občanov ni malo, glede na to, da so mi očitali, da ni informacij, debate in razprav na to temo. Udeležba nakazuje prav nasprotno, torej, da so ljudje seznanjeni in angažirani. Pravzaprav sem vesel sem, da ni bilo političnih kampanj, da so se lahko občani v miru odločali po svojem prepričanju in ne po projektih oz. financah, ki bi jih občina bila deležna v eni ali drugi regiji ali pokrajini« je bil prvi odziv župana Franja Debelaka na današnji rezultat glasovanja.

Dokončno odločitev sprejemajo občinski svetniki, presenečenj ne pričakujejo

Simon Rogina obljublja, da bodo v občinskem svetu spoštovali voljo ljudi.

Zadnji glas, kam naj se ob novi pokrajinski zakonodaji, ki naj bi se postopoma uvajala od leta 2023, s polnimi pljuči pa naj bi zaživela leta 2030, umesti bistriška občina, ima sicer občinski svet, ki bo zasedal v petek, 19. februarja. Glede na predhodna dogovarjanja, gre pričakovati, da bo ne glede na lastna prepričanja sedmerica svetnikov upoštevala voljo ljudstva.

»Z rezultatom glasovanja sem zadovoljen in nad njim nisem presenečen. Med kar nekaj občani se je že prej čutila nekakšna nejevolja, da smo v statistični in razvojni regiji Posavje. Vsekakor je prav, da svetniki upoštevamo večinsko mnenje ljudi.  Sprejem sklepa, da se naša občina v prihodnje uvrsti v Savinjsko pokrajino, je po mojem mnenju logična,« meni občinski svetnik Simon Rogina, ki je že pred glasovanjem javno izrazil nekaj pomislekov nad dosedanjim sodelovanjem v Posavju in morebitnim prehodom Občine v Posavsko pokrajino.

»Po sklepu občinskega sveta bomo obvestili odločevalce, v tem primeru gre za  državni svet, da nas umesti v bodočo Celjsko pokrajino, ki zaenkrat ne vemo še kakšna bo. Ne glede na to, je odločitev jasna, saj se je 75 odstotkov občanov odločilo za Celjsko pokrajino,« o nadaljnjih postopkih pravi župan Debelak in dodaja: »Dejstvo je, da se čez noč ne bo nič zgodilo, pač pa bo treba počakati

Občinski svet bo o umestivi pokrajine odločal v petek.

na postopke, da bodo stekli, kajti občina se lahko samo prestavi na način, da nas država prestavi v drugo pokrajino. Vse drugo je preveč rizično, saj bi nam projekti padli v vodo. Zdaj ničesar ne izgubljamo. Vse povezave ostajajo , tako da ni potrebe, da bi delovali v škodo Bistrice. Ko pa se bo odločalo o pokrajinah, pa upam, da bo upoštevana naša odločitev.«

Poudariti velja, da je pripomb tako pri predlogu Savinjske kot Zasavsko-posavske pokrajine kar nekaj, tako da v osnutku pokrajine še niso dokončno dorečene, pač pa so bistriški občani v tem glasovanju odločali ali želijo pod Celjsko ali Posavje

Občani drugič odločili za Savinjsko oz. Celjsko

Bo z glasovanjem razpetost Bistrice med Posavjem in Celjskim dobila epilog? Župan pravi, da bo potrebno počakati na postopke države.

Spomnimo, da razpetost bistriške občine med Posavjem in Savinjsko traja že poldrugo desetletje, ko se je tedanji občinski svet prejel sklep, da Občina izstopi iz Razvojne agencije Savinjske regije k Regijski razvojni agenciji Posavje. Nezadovoljni občani so tedaj organizirali iniciativo, ki ji je sledila javna tribuna s predstavitvijo argumentov o sodelovanju v eni in drugi regiji, in njihovo mnenje, da naj občina ostane v Savinjski regiji. Občinski svet je nato na izredni seji v letu 2008 upošteval glas ljudstva in sprejel sklep, da občina ostane v Savinjski regiji oz. pokrajini, če bi do formalne ustanovitve teh prišlo.

Prehod v Razvojno regijo Posavje je Občina Bistrica ob Sotli lahko naredila po prvem sklepu tedanjega Občinskega sveta in v njej deluje še danes, v letu 2014 pa so Bistrico priključili še posavski statistični regiji. Upravno občina še vedno sodi v UE Šmarje pri Jelšah, s tem območjem ima tudi skupne službe (denimo skupni organ OU za civilno zaščito in požarno varnost) in zavode.

Mnenja o tem, v katero regijo oz. pokrajino naj občina sodi, so bila med občani vseskozi deljena. Kljub sklepu iz leta 2008 so se sedaj na Občini odločili, da ponovno občane pozovejo, naj izrazijo svoje stališče.

»Ta odločitev je drugačna od tiste izpred let,« pravi župan Franjo Debelak, in sicer iz razloga, ker se je tedaj glasovalo na javni tribuni, ki ji je prisostvovalo okoli 120 občanov. Nato je občinski svet na predlog enega svetnika sklical občinsko sejo in sklenil, da se občina umesti v Savinjsko pokrajino, ko bo do ustanovitve te prišlo. Glasovanje so tokrat omogočili vsem polnoletnim občanom.

E. Š.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 1,070 seconds.