Kulturna dediščina kot osnova za mednarodno sodelovanje

17. 3. 2017 7:54

Med projekti, kjer je eden od partnerjev tudi Razvojna agencija Sotla, je tudi mednarodni projekt, kjer se ukvarjajo z uporabo kulturne dediščine, kot pogona za družbeni in regionalni razvoj.

Gre za projekt, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus plus in se v angleščini imenuje »Traditional settlements, cultural heritage and sustainable development«.

Z njim želijo povezati dobre prakse, ideje in partnerstvo sedmih držav: Albanije, Bolgarije, Grčije, Italije, Madžarske, Poljske in Slovenije.

Prvo srečanje v Grčiji

V začetku marca so se partnerji dobili na prvem sestanku v Grčiji, kjer so predstavili svoje organizacije in si zastavili aktivnosti za izvedbo projekta. Namen projekta je ohranitev dediščine, tradicionalnih naselij v Grčiji in na projektnem območju, saj je ta sestavni del tradicije in dediščine projektnega območja. V projektu bo poudarek na interpretaciji oziroma dinamični predstavitvi in ohranitvi dediščine, ne le kot statičnega »muzejskega eksponata ali ruševine spomenikov«, ampak kot dinamičnega dela sodobnega življenja, ki vpliva tudi na regionalni razvoj v državi. Mednarodna izvedba projekta bo izboljšala in vzpostavila izmenjavo znanja, idej in dobrih praks za izobraževanje odraslih v dejavnostih, ki bi se lahko razvile v tradicionalnih naseljih-vaseh po vsej Evropi in zagotovila ustrezne strokovne rešitve za vzpostavitev delovnih mest na področju dediščine.

Kaj bodo delali v naših krajih?

V Sloveniji bo tako na območju Obsotelja in Kozjanskega izvedena analiza obstoječe in potencialne kulturne dediščine, opravljena primerjava na mednarodni ravni, prav tako pa bo v času projekta poskrbljeno za informiranje in obveščanje o vseh izsledkih in aktivnostih v projektu.

oblast-polsi-klik1

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X