Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Župan Šmarja ob prazniku občine predstavil prihajajoče naložbe in projekte ter napovedal vnovično kandidaturo


Pester junij ta konec tedna v Šmarje prinaša praznično in prireditveno dogajanje. Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah s podelitvijo plaket, priznanj in denarnih nagrad za leto 2022, bo v petek, 17. junija v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. Prejemnike občinskih smo objavili tukaj.

Praznovanje se bo nadaljevalo na Šmarski noči, ki ga organizirata občina in Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah. Pred osrednjo slovesnostjo ob prazniku, pa so na občini danes predstavili zaključene projekte od lanskega poletja, aktualne naložbe in projekte ter prihajajoče načrte z županom Matijo Čakšem na čelu.

Na današnjem srečanju s predstavniki sedme sile je Matija Čakš tudi napovedal, da bo na novembrskih volitvah znova kandidiral za župana občine Šmarje pri Jelšah. Potegoval se bo za drugi mandat.

V občini Šmarje pri Jelšah realizirani številni pomembni projekti

Prvi večji, že v oktobru 2021 zaključeni projekt je bil prizidek in rekonstrukcija kuhinje OŠ Šmarje pri Jelšah. Dela naložbe so stala 910.812 €, sofinancerskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pridobili 568.182 €. Druga naložba je obsegala rekonstrukcijo in obnovo fasade stare šole in zunanjo ureditev. Ta je potekala od novembra 2020, vključevala pa je dodatno žaščito simsov in vencev, zamenjavo oken in vrat v kletnih prostorih objekta. Stene kletne etaže so ometane s sušilnim sanirnim ometom, ki bo dolgoročno izsušil stene in in podaljšal življenjsko dobo kamnitih sten. Naložba je znašala 429.771 €, ki so bila v celoti zagotovljena iz občinskega proračuna. V maju so zaključili še zunanjo ureditev stare šole, ki je vključevala ureditev površin, osvetljavo in urbano opremo. Vrednost naložbe je 197.110 €.

Oktobra 2021 so otvorili prenovljeno telovadnico POŠ Zibika. Športna površina meri 240 m², skupna površina vseh prostorov je je 433 m². Prijava na javni razpis Fundacije za šport jim je zagotovila 55.000€, na javni poziv Eko sklada so prejeli 134.301 €. Vrednost vseh del je znašala 727.408 €, od tega so pridobili 189.301 € nepovratnih sredstev. Na POŠ Sveti Štefan so obnovili večnamensko športno površino, saj je bila obstoječa asfaltna površina v slabem stanju. Obnova igrišča je obsegala obnovo površine za rokomet in asfaltne površine. Dela v skupni višini 49.950 €, je delno financiralo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v višini 22.916 €.

Ena izmed najpomembnejših naložb je izvedena rekonstrukcija vodotoka izpod Barbare, ki je delno kanaliziran in delno odprt in obdelan s kamnom. Na območju del je bila v celoti zamenjana meteorna kanalizacija, na novo sta bila zgrajena vzporedna fekalna kanalizacija in javni vodovod. Stroške je pokrilo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, v višini 1.119.994 €, javni vodovod pa je z 48.000 € financirala občina. Gradnja povezovalne ceste Dobrava je stala 873.281 €. V sklopu projekta se je zgradilo 380 metrov povezovalne ceste med Kolodvorsko ulico, Grajskim logom in Dvorom, enostranski pločnik za pešce, na obeh straneh pa tudi označena kolesarska pot. V sklopu naložbe je vključeno tudi prvo krožišče pri OŠ Šmarje.

V preteklem letu so uredili še Gallusovo, Cvetlično, Bevkovo in Tavčarjevo ulico v Šmarju. Dela so stala 227.720 €, vključevala so odvodnjavanje, javno razsvetljavo, asfaltne površine, na koncu Gallusove ulice je zgrajen oporni zid. Pred dnevi so zaključili še sanacijska dela na Tavčarjevi in Bevkovi ulici. Celovito so obnovili in razširili prometne površine, prestavili javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo. Skupna vrednost naložbe je 175.725 €.

Na Svetem Štefanu so prav tako uredili pešpot v dolžino 430 metrov in širino 1.60 m. Vrednost projekta 70.728 € je sofinancirala KS Sveti Štefan z 19.000€.

Naložbe so vključevale še krajinsko ureditev okolice ribnikov v Šmarju, pri trgovini Hofer. Urejeno je območje okrog dveh ribnikov, prostor za počitek s klopmi, manjši drevored in varnostni preliv med ribnikoma ter površina s klopmi z zunanjim vrtnim žarom za namene piknikov. Dela so stala 21.296 €, za naložbo so pridobili 15.312 € sofinancerskih sredstev iz EKSRP sredstev. In kot zadnje, med zaključene obnove štejejo obnovo zaščitenih kulturnih spomenikov. Občina je financirala obnovo cerkve Marije matere dobrega sveta v Završah v višini 72.597 €. Dela prekrivanja strehe in obnove zvonika so znašala okoli 160.000 €. Župnija Šentvid pri Grobelnem se je z naložbo prijavila na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in pridobila 38.400 €.

Kaj se trenutno izvaja in kateri projekti v Šmarju so na vidiku

Med aktualnimi naložbami in projekti je izgradnja oskrbovanih stanovanj za občane nad starostjo 65 let, v neposredni bližini doma upokojencev in je največji projekt občine, ki se ga loteva samostojno. Zaključuje se ureditev križišča pri trgovini Kašča v vrednosti 1.009.295 €. Direkcija za infrastrukturo bo zagotovila 768.309 €, Občina Šmarje pa zagotavlja 240.986 €.

Energetska sanacija POŠ Kristan Vrh je s partnerjem Občino Polzela na javnem razpisu za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin od Ministrstva za infrastrukturo prejela 426.225,23 €, od tega Občini Šmarje pripada 248.865,59 €. Vrednost celotne naložbe znaša 828.643 €.

V začetku junija je z naložbo – gradnjo gasilskega doma pričelo PGD Kristan Vrh. Občina kot sofinancer prispeva 250.000 €, vsa dela znašajo 372.816 €.

Ob koncu julija se bo zaključila rekonstrukcija mostu v Kolodvorski ulici v Šmarju. V sklopu projekta je načrtovana namestitev novih mostnih opornikov, plošče, razširjeno cestišče s hodnikom za pešce, izvedbo zavarovanja dna struge in brežin na območju mostu izvedel za 200.000 €. Naložba Barok pod krošnjami je projekt nadgradnje turistične infrastrukture v kraju, vrednost operacije znaša 174.039 €. Najpomembnejši faktor bo predstavljala obnova poti po Kalvariji, okolju prijetnejšo diskretno osvetlitev in poleg varnejšega koraka omogoča izvedbo različnih večernih dogodkov.

Projekt rekonstrukcija prostorov stare šole se je v februarju prijavila na Ministrstvo za zdravje in v maju prejela sklep o sofinanciranju investicije v višine 648.389 €. Naložba predvideva nujno ureditev prostorov za fizioterapijo, preventivno varnost in patronažno varstvo družin, s čimer se bodo zagotovili enaki pogoji za zadovoljevanje potreb občanov občine in prebivalce sosednjih petih občin, soustanoviteljic ZD Šmarje pri Jelšah. Vzpostavljeni bodo prostori fizioterapevtskega centra, različne brezplačne delavnice, skupinska in individualna svetovanja, ipd..

Projekt v teku je tudi obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov. Celotna obnova cerkve Marijinega vnebovzetja v središču Šmarja znaša približno 1.3 milijonov evrov investicije, brez vštetega ogromno prostovoljnega dela.

Na Svetem Štefanu se od aprila letos izvaja sanacija mostu pod gasilskim domom Sveti Štefan. Ta bo zaključena v avgustu, sanacijo pa bodo izvedli s postavitvijo betonskega zidu in celotnim odvodnjavanjem dvorišča in objekta gasilskega doma. Vrednost pogodbe znaša 275.263 €, sanacijo sofinancira Ministrstvo za okolje z 220.689 €.

Od februarja dalje pa poteka sanacija še enega plazu, na brežini šolskega nogometnega igrišča v Šmarju pri Jelšah ob cesti Šmarje – Žedonar. Pogodbena vrednost je 264.032 €, sanacijo sofinancira Ministrstvo za okolje v višini 211.841 €.

Maja letos je občina pričela z vzdrževalnimi deli na občinskih cestah, v juniju bodo ceste asfaltirali, za te namene občina v proračun namenja 370.000 €.

V Šmarju imajo v teh mesecih polne roke dela s kar deset aktualnimi projekti. V prihodnosti bodo veliko pozornosti namenili Dvorcu Jelšingrad, ki bi močno pripomogel k razvoju turistične ponudbe kulturne dediščine v kraju. Prihajajoči projekti so še ureditev telovadnice POŠ Kristan Vrh, komunalna ureditev stanovanjske soseske Dobrava, ureditev pritličnih prostorov v stari šoli Šmarje pri Jelšah, rekonstrukcija in celovita ureditev šole v Lembergu. Na vidiku je še projektiranje dela razbremenilne obvozne ceste skozi Šmarje (od križišča pri koloparku do trgovine Hofer), ureditev stanovanj v večnamenskem kulturno-gasilskem objektu Sladka Gora in satelitski urgentni center Mestinje, kjer je občina že zagotovila zemljišča.

N.O.