Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kaj bo Šmarju prinesel napovedan zavod za šport, mladino in turizem


jz_turizem_sport_mladinoŠmarski občinski svetniki so na zadnji seji soglasno podprl predlog o ustanovitvi zavoda, ki bo bdel nad turizmom, športom in mladino v občini Šmarje pri Jelšah.

Ustanovitev novega zavoda med drugim predvideva tudi zaposlitev sedmih delavcev, štiri med njimi bi bilo treba zaposliti na novo.

Pri iskanju mnenj in odzivov smo se obrnili na ljudi, ki delujejo na športnem, turističnem in mladinskem področju  ter jih povprašali o njihovem pogledu in pričakovanjih od napovedanega zavoda.

Zavod bo povezal šmarski turizem, šport in mladino
Ustanovitev zavoda sloni na dejstvu, da je v občini veliko športnih objektov, zanimivih turističnih ponudb ter aktivne mladine, vse to pa potrebuje boljšo organiziranost.

Ustanovitev novega javnega zavoda je potrebna tudi po prepričanju svetnikov, v kolikor seveda želijo v občini razvijati in povezovati vse tri ravni – turizem, šport in mlade. Sedež novega zavoda je predviden v Skazovi hiši, kjer imajo že nekaj časa svoj prostor društvo kmetic Ajda, kmalu pa bo tam dokončana tudi nova vinska klet.

Predlog o ustanovitvi zavoda  je bil sicer na svetniških mizah že lani, a ga je večina v občinskem svetu zavrnila. Kot glavni razlog so takrat navajali racionalizacijo stroškov. Takrat je Občina TIC Šmarje pri Jelšah in muzej baroka predala pod okrilje JZ knjižnica Šmarje pri Jelšah, kjer je že deloval kulturni dom.

Pričakovanja šmarskih delavcev v turizmu, športu in z mladimi
Za mnenje o ustanovitvi zavoda, doprinosu in pričakovanjih, smo se obrnili na edino sobodajalko v Šmarju Simono Šilec, ki pokriva področje turizma, na predsednico Mladinsko kulturnega kluba Netek Špelo Rožman in na dolgoletnega delavca na področju športa v šmarski občini Jaka Rihtariča.

Simona Šilec : potrebni so prospekti, ponudba in izobraževanje ponudnikov
foro339Simona Šilec, edina sobodajalka v Šmarju, nam je pojasnila, kdo so gostje, ki prenočujejo pri njih in kakšni so razlogi njihovega prihoda: “Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 50:50. Pri domačih gre večinoma za delavce, ki so iz drugega konca Slovenije in delajo pri naših firmah od jutra večera in jim je bolj ugodno in varno, da prespijo pri nas. Tuji gostje prihajajo iz naslova obiskov svojcev v domovih upokojencev (recimo Šmarje in Šentjur), veliko je tudi prehodnih gostov, ki potujejo iz Nemčije, Avstrije , Poljske … proti Dalmaciji ali obratno in smo jim nekje na pol poti.”

Na vprašanje, ali bi goste/turiste v Šmarju lahko zadržali kaj več kot en dan oz. kaj bi jim po njenem mnenju morali za to ponuditi pa Šilčeva odgovarja: “Absolutni jih lahko zadržimo več dni, pa saj imam tudi takšne, ki ostanejo recimo 5 dni, potem pa jaz iščem ponudbo v bližnji in daljni okolici in celo hodim z njimi. Terme Olimia in Rogaška Slatina jim niso več interesantni, saj so to že vse videli. Zanimivo jim je dogajanje v samem kraju in takšne stvari, kot so na zloženki šmarske dobrote. Manjkajo prospekti s pohodniškimi potmi in seveda ponudba na teh relacijah. Imamo velike kmete, ki bi lahko pokazali svoje kmetije, imamo firme, ki so interesantne za oglede – čisto odvisno je, kakšne so ciljne skupine, ki bi prišle na obisk.”

Na vprašanje kaj sobodajalec ali delavec v turizmu pričakuje Zavoda za turizem, šport in mladino, pa je Šilčeva povedala: “Od takšnega zavoda pričakujem na področju turizma zelo veliko, predvsem, da poskrbi za konkretno ponudbo in da povabi goste na domiseln način v naše kraje. Da poveže ponudnike, da pripravi čim več projektov oziroma itinerarjev po naši občini. Sama kot Šmarčanka sem vsak dan znova očarana nad lepoto naših krajev in vsak gost tudi to potrdi. Predvsem pričakujem čim več izobraževanj na temo turizma – kako se obnašamo do gosta, čistoča. Ker je turizem pri nas v čistih povojih, je potrebno povabiti strokovnjake iz dežel oziroma občin, kjer ga že dolgo prakticirajo, da povejo, katere so osnove in kako graditi naprej.”

netek-logoŠpela Rožman (MKKN Netek): zavod naj poveže mlade in poveča občutek pripadnosti
Obrnili smo se tudi na področje mladine, na MKKN Netek. Predsednico Špelo Rožman smo vprašali, kaj mladi od takšnega zavoda pričakujejo in kaj je tisto, kar lahko za poživitev družbene aktivnosti mladih v Šmarju ob podpori zavoda storijo sami: “Mladi bi pričakovali od zavoda predvsem dodatno podporo pri našem delovanju v občini in različne dejavnosti, ki so nam blizu. S tem bi se pri mladih povečal občutek pripadnosti, ki ga, po mojem mnenju, danes manjka. Najpomembnejša vloga mladih pri poživitvi družbenih dejavnosti je vključevanje v projekte, ki so organizirani in dajanje novih pobud in predlogov, ki bi jih lahko izpeljali.”

 

mladi-nogometasiJaka Rihtarič (športni delavec): za vsako spremembo, ki prinaša več športa, gibanja in s tem boljšega življenja
Za mnenje smo povprašali tudi dolgoletnega športnega delavca Jaka Rihtariča. “Razprav o Zavodu za šport je bilo po Sloveniji zelo veliko. Kresala so se različna mnenja, eni za, drugi proti! Lahko pa rečem, da ima skorajda vsak prav, precej je seveda odvisno od okolja, kjer se tak zavod ustanavlja. Sam sem za vsako spremembo, ki prinaša več športa, več rekreacije, več gibanja in s tem boljše življenje nasploh. Upam tudi, da bo več športa prineslo kvalitetnejše življenje pri nas.

Opozoril bi le na to, da je potrebno več delovanja na ljubiteljski osnovi, na pripravah za ustvarjanje možnosti za udejstvovanje krajanov in ponujanje še več programov s področja vseh oblik športa. V samem Šmarju imamo kar dobro razvejano to dejavnost, saj nam delo zelo dobro poteka tako v tekmovalnem in tudi rekreativnem športu. To je zasluga dobrega dela na osnovni šoli, kot tudi tekmovalnih klubov in ne nazadnje tudi v Športnem društvu Šmarje. Naj naštejem le nekaj: dobri rezultati NK Šmarje, dokaj dobro zastavljeno delo v košarki, Šahovskem klubu, uspešno delo Planinskega društva, Šmarski kolesarski maraton, ponovno Šmarski tek in še se bi dalo naštevati!

Zelo vesel bi bil, ko bi Zavod za šport prinesel nove kvalitete, nove zamisli, nove vsebine in ne le dodatno “administracijo”, kot se je marsikje dogodilo. Zato vsekakor podpiram prizadevanja za spremembe, prav pa bi bilo, da bi se pripravljavci sprememb naslonili še kaj na “že odslužene” strokovne kadre, ki jih pogrešamo na vseh nivojih. Upam le na najboljše!” 

Od novega zavoda vsi trije z izkušnjami z omenjenih treh področij v prvi vrsti pričakujejo povezovanje, dialog z zavodom, kar pa seveda ni dovolj. Ob vsem je razbrati tudi konkretna in jasna pričakovanja, ki jih snovalci zavoda nikakor ne bi smeli spregledati, še posebej zaradi dejstva, da gre za ljudi, ki že dalj časa delujejo na področjih, ki naj bi jih zavod pokrival.

eH