Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Na hribu z grajskimi razvalinami bi uredili turistično točko


Občina Bistrica ob Sotli vodi postopke za pridobitev lastništva nad zemljiščem z razvalinami gradu Kunšperk, kjer bi urediti turistično točko, prvilačno zlasti za pohodnike in rekreativce.

Postopek pridobitve lastništva zemljišča z razvalinami gradu Kunšperk je bistriška občina pričela v lanskem letu, zaradi postopkov prenosa pa bo lahko trajal še kar nekaj časa. Ana Bercko, direktorica občinske uprave,  namreč razlaga, da zemljišče z razvalinami upravljata Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Slovenski državni gozdovi d.o.o., družba za gospodarjenje z godovi v državni lasti. Občina je od upravljalcev pridobila soglasje za parcelacijo zemljišča, na kar so že izbrali geodetsko podjetje, ki bo izvedlo parcelacijo. Po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji bodo lahko naredili pogodbo o prenosu lastništva na Družbo za svetovanje in upravljanje, nato pa bodo določili način prenosa, ki je v večini primerov odplačen. Občina je dolžna pokriti geodetske stroške, za način in vrednost prenosa pa se bodo lahko dogovarjali šele, kot bo lastništvo prevzela omenjena družba. Takrat bo torej znana tudi cena za zemljišče.

Grad Kunšperk iz Vischerjeve topografije 1681. Foto: splet, Wikipedija

Ko bo Občina Bistrica ob Sotli pridobila lastništvo, bo lahko prostor tudi uredila. Po besedah župana Franja Debelaka bodo najprej morali poskrbeti za najnujnejša dela, kamor sodi konzervacija razvalin ter komunalna ureditev, nadaljnje pa bi uredili razgledno in pohodniško točko. Vzpon na hrib namreč nudi širni pogled po obsoteljski in širše štajerski krajini.

S temi aktivnostmi bodo na bistriški občini ohranili tudi z zgodovino gradu, še enega v vrsti tistih, ki so bili v času srednjega veka pomembna točka za nadzor meje ob Sotli. Tu naj bi grad stal že v 10. stoletju. V 12. stoletju je na njem gospodoval Oton Ehrnegg. V spopadu s krškim škofom Henrikom je bil grad uničen, a je bil kmalu obnovljen. Do 14. stoletja so na njem gospodovali Kunšperski gospodje, med njimi tudi opevani Oton I. Kunšperki. Ob konca 14. stoletja je grad prešel v last celjskih grofov. V kmečkih uporih 1515 je bil grad poškodovan. Nadaljnje so grad imeli v lasti še močni Tattenbachi in Windischgrȁtzi. V 17. stoletju je grad pričel propadati, pred približno stoletjem pa je dodatno opustošenje povzročila voda, zaradi katere je zgrmel zahodni stolp.

Grajske razvaline so sicer zanimive tudi, ker v bližini preko Sotle stoji še Cesargrad, ki ga s kunšperskim povezuje kar nekaj zanimivih legend.