Terme Olimia v svoj kolektiv vabijo nove sodelavce! Pridružite se in skupaj ustvarjajte termalne presežke

V Termah Olimia se zavedajo, da za dosego ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak temu dajo pravo vsebino in vrednost šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa njihovih storitev predstavljajo in udejanjajo v praksi kot kakovostne in drugačne.

V svoj kolektiv vabijo več novih sodelavcev, ki bodo pomagali ustvariti prijetno vzdušje za svoje goste.

Kaj vam nudijo?

Zaposlitev z željo po dolgoročnem sodelovanju, delo v prijetnem okolju in dobre delovne pogoje, strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj.

Novemu sodelavcu bodo poleg rednega plačila in stimulacije zagotovili tudi bogat nabor ostalih ugodnosti v sklopu skupine Term Olimia.

Trenutno v svoj kolektiv vabijo: namestnika vodje kuhinje za celotno destinacijo, kuharja, natakarja, portirja, animatorja, sobarico – čistilko, maserja, vzdrževalca in reševalca iz vode. Več o nalogah posameznih delovnih mest, pričakovanjih in ponujenih ugodnostih najdete v nadaljevanju.

Namestnik vodje kuhinje za celotno destinacijo m/ž

Vaše naloge bodo:

 • nadomeščanje in pomoč vodji kuhinje,
 • organiziranje in koordiniranje dela v kuhinji,
 • operativna organizacija in vodenje dela delavcev v oddelku,
 • priprava urnikov za optimalno razporejanje delovnega časa kuhinjskega osebja,
 • uvajanje novih gostinskih storitev,
 • skrb za nabavo, racionalno zalogo, neoporečnost in skladiščenje živil ter optimalno izbiro živil,
 • vodenje evidenc in priprava poročil,
 • nadzor nad evidenco in stanjem živil ter ostalega materiala,
 • skrb za upoštevanje standardov HACCP,
 • samostojna strokovna, kvalitetna in okusna priprava jedi na najvišjem nivoju in njihova predstavitev,
 • dekoriranje jedi in prostora ter postavitev jedi na bifejsko mizo,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja: 3 leta delovnih izkušenj, zaključena V., ali VI. stopnja izobrazbe, VI. stopnja je prednost, organizacijske sposobnosti in znanje tujega jezika, veselje do dela v timu.

Nudijo: zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

Kuhar m/ž

Vaše naloge bodo:

 • samostojna priprava in kreiranje jedi v penzionski ponudbi,
 • skrb za kakovost in ustreznost pripravljene hrane,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • upoštevanje navodil in normativov s področja kuhinje,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.

Pričakovanja: zaključena vsaj III. stopnja izobrazbe, veselje do dela timu, samostojnost pri pripravi jedi, komunikativnost, prijaznost in odgovornost.

Natakar m/ž

Vaše naloge bodo:

 • prevzemanje naročil gostov,
 • strežba hrane in pijače,
 • strežba pijač v točilnici,
 • strežba pijače v času penzionskih obrokov,
 • deserviranje, priprava restavracijskih prostorov, opreme in drobnega inventarja za strežbo,
 • skrb za urejenost in čistočo delovnega prostora,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja: IV. stopnja izobrazbe, vsaj 3 meseci delovnih izkušenj, aktivno znanje slovenščine, znanje tujih jezikov predstavlja prednost, vljudnost in ustrežljivost do gostov, veselje do dela z ljudmi, pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudijo: zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

Portir m/ž

Vaše naloge bodo:

 • opravljanje del za celovit sprejem/slovo gostov, kar med drugim obsega: sprejem gostov;
 • nudenje osnovnih informacij in napotkov; razvoz prtljage, iz/do avtomobilov in avtobusov;
 • prenos prtljage do/iz sob gostov,
 • raznašanje pošte in drugih dokumentov, delovnih sredstev, aparatov, pohištva itd.,
 • priprava konferenčnih dvoran, sejnih sob, itd.,
 • čiščenje in urejanje zunanje okolice prostorov naročnikov; čiščenje snega,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja: zahtevana je osnovnošolska izobrazba, višja izobrazba je prednost,
zaželeno pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina/nemščina/italijanščina),
veselje do dela z ljudmi, pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudijo: zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju z enomesečnim poskusnim delom.

Animator m/ž

Vaše naloge bodo:

 • organiziranje, vodenje in izvajanje animacijskih vsebin, predvsem na področju otroških ustvarjalnih delavnic in varstva otrok, plesnih vsebin za otroke in praznovanja rojstnih dni,
 • vodenje zahtevanih dnevnih evidenc,
 • skrb za urejenost vseh športnih površin in otroških igrišč,
 • urejanje in dekoracija otroških igralnic,
 • sprejem in vodenje skupin,
 • dnevno kontaktiranje z gosti,
 • izvajanje celostnega informiranja gostov o animacijskih vsebinah,
 • pospeševanje prodaje dodatnih storitev ostalih organizacijskih enot,
 • stalno spremljanje sodobnih trendov in razvoja na področju animacije,
 • skrb za lastno strokovno izobraževanje in podajanje predlogov za izboljšave,
 • aktivno prispevanje k izboru kreativnih vsebin in vsebin kulturno-zabavnega programa,
 • delo po navodilih za delo in upoštevanje etičnega kodeksa podjetja,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja: vsaj srednješolska izobrazba (zaželena smer predšolska vzgoja), energična, optimistična, ustvarjalna narava, starost nad 18 let. Če vam je delo z ljudmi, ustvarjanje zabave, prijetne atmosfere in javno nastopanje izziv, če govorite vsaj en tuj jezik oz. toliko bolje, če več (angleščina – pogoj, nemščina – pogovorno, italijanščina – prednost), če si želite osebnostno zrasti, pridobiti dobro mero samozavesti in zaupanja v svoje sposobnosti,
če ste pripravljeni na fleksibilen urnik, …

Nudijo: zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju z enomesečnim poskusnim delom, dodatna usposabljanja s področja animacijskih vsebin.

Sobarica – čistilka m/ž

Vaše naloge bodo:

 • čiščenje in urejanje hotelski sob, apartmajev,
 • nameščanje hotelskih standardov in propagandnega materiala,
 • skrb za minibar,
 • javljanje tehničnih napak v sobah,
 • vodenje evidenc različnega drobnega materiala,
 • urejanje delovnega okolja.

Pričakovanja: Zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih, prijaznost in gostoljubnost, smisel za red in čistočo, natančnost in urejenost.

Vzdrževalec m/ž

Vaše naloge bodo:

 • opravljanje del na področju operativnega vzdrževanja, popravila strojev in opreme ali na področju oskrbe z energenti, na hotelskem, bazenskem, notranjem in zunanjem delu vseh objektov podjetja,
 • samostojno opravljanje vseh ostalih del iz delovnega področja, ki so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu delovnega mesta,
 • opravljanje nalog pri pripravi vzdrževalnih del in načrtovanju priprav in opreme,
  vzdrževanje in odprava napak na elektro in energetskih sistemih, sistemu ogrevanja in hlajenja, prezračevalnih in klimatskih sistemih, vodovodnem omrežju, fekalni in meteorni kanalizaciji, sistemih bazenske tehnike in priprave bazenske vode,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja: vsaj IV. stopnja izobrazbe, pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika, zaželene izkušnje na podobnih delih.

Reševalec iz vode m/ž

Vaše naloge bodo:

 • skrb za varnost in dobro počutje vseh gostov, tako na notranjih in zunanjih bazenih,
 • priprava kopališč in skrb za urejenost objektov,
 • reševanje iz vode in nudenje prve pomoči,
 • priprava bazenov na obratovanje v skladu z dnevno načrtovanimi aktivnostmi,
 • opazovanje in nadzor nad vodnimi površinami na kopališču,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja: vsaj V. stopnja izobrazbe, zaželeno osnovno znanje vsaj enega tujega jezika,
pripravljenost delati savna programe, veljavna licenca za reševalca iz vode (A1 ali A2). V primeru, da nimate licence, vam pri pridobivanju omogočimo sofinanciranje.

 

Maser m/ž

Vaše naloge bodo:

 • strokovno opravljanje različnih vrst masaž,
 • informiranje in svetovanje gostom o storitvah wellnessa in bazenov,
 • strokovno opravljanje negovalno-terapevtskih postopkov,
 • svetovanje in prodaja ustreznih kozmetičnih pripomočkov, terapij, masaž gostu, glede na njegove težave,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja: III. ali IV. stopnja izobrazbe, opravljen NPK za maserja, zaželeno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina/nemščina/italijanščina), zaželeno znanje več vrst masaž, vendar ni pogoj, veselje do učenja novih masaž, veselje do dela z ljudmi, pripravljenost na izmensko delo.

Nudijo: zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju,
možnost zaposlitve preko s.p.

V kolikor ste motivirani in imate ustrezne kompetence, vas vabijo, da jih v to prepričate ter se pridružite uspešni in pozitivni ekipi z močno vizijo.

Vašo prijavo skupaj z življenjepisom pošljite na [email protected]. Veselijo se vašega zanimanja in priložnosti sodelovanja.

Več informacij o delovnih mestih, študentskih delih in možnostih za pridobitev kadrovske štipendije najdete na njihovi spletni strani.

Terme Olimia