Sneg pobelil cestišča. Obvestilo voznikom glede prevoznosti občinskih cest v zimskih razmera

2. 12. 2020 11:34

Danes je Slovenijo pobelil prvi sneg prihajajoče zime. Medobčinski inšpektorat zato udeležence v prometu opozarja na nekatere pomembne stvari za varno vožnjo v zimskih razmerah.

Ob nastalih zimskih razmerah, ki so na geografsko lego po občinah različne, Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje vse občane opozarja, da morajo vozniki motornih vozil med 15. novembrom in 15. marcem imeti predpisano ustrezno zimsko opremo. Ustrezna zimska oprema, poleg prilagojene hitrosti glede na stanje cest in vremenskim razmeram, zagotavlja varno udeležbo v cestnem prometu.

Tako kot vsako leto bodo občine in krajevne skupnosti tudi letos v zimskih razmerah zagotavljale vzdrževanje cest v skladu s predpisano zakonodajo. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Pri tem pa na inšpektoratu poudarjajo, da izvajalci vzdrževanja cest zaradi izrednih vremskih razmer in drugih nepredvidljivih okoliščin (okvare strojne opreme ipd.) včasih v vsakem trenutku in na vsaki lokaciji ne morejo zagotoviti takšne prevoznosti ceste, ki bi jo morda občani takrat pričakovali. Zato moramo vozniki ostati strpni in potrpežljivi ter upoštevati postavljeno cestnoprometno signalizacijo.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, ki ceste opredeljuje s prednostnimi razredi, v katere so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Za večino občinskih cest je tako opredeljeno, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. To pomeni, da so ponekod potrebne tudi snežne verige, predvsem tam, kjer je to tudi izrecno določeno s prometno signalizacijo.

V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti cest ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi (žled).

Kdaj in na katerih cestah lahko pričakujete zastoje

Na pomembnejših lokalnih cestah, zbirnih mestnih in krajevnih cestah je ob normalnem sneženju od 5. do 20. ure potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do dveh ur, predvsem med 20. in 5. uro. Med močnim sneženjem so v nočnem času možni zastoji.

Na ostalih lokalnih, mestnih in krajevnih cestah je potrebno zagotoviti prevoznost cest med 7. in 20. uro, pri čemer se upoštevajo krajevne potrebe. Na teh cestah so v tem času ob normalnem sneženju možni krajši zastoji, ob močnem in dolgotrajnejšem sneženju pa so zastoji možni do enega dne.

Na javnih poteh, parkiriščih in kolesarskih povezavah se prevoznost cest zagotavlja glede na krajevne potrebe. Pri normalnem sneženju so zastoji možni do enega dne, ob močnem sneženju pa so možni tudi večdnevni zastoji.

Mesta in način posipanja proti poledici se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Poledenele površine na zasebnih dovoznih cestah ali površinah za pešce so si dolžno vzdrževati lastniki, oz. upravljavci nepremičnine na svoje stroške.

“Občane bi tudi želeli opozoriti, da Zakon o cestah (ZCes-1) in Odloki o občinskih cestah v posameznih občinah določajo, da morajo lastniki zemljišč ob občinski cesti dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Prav tako morajo lastniki objektov ob občinski cesti imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Z objektov ob cesti morajo lastniki odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Omenjeni predpisi tudi določajo, da je sneg prepovedano metati na cesto. Globa za fizične osebe večine omenjenih prekrškov na podlagi odlokov znaša 200,00 evrov, za nekatere pa 1.000,00 evrov,” zaključujejo na inšpektoratu.

Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
144 queries in 0,692 seconds.