Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Bodo Kozjanci in Obsoteljčani, ki se v Celje vozijo na delo, parkirali v Štorah?


Več kot polovica delovno aktivnih Slovencev se v službo vozi v drugo občino in Celje je, po Ljubljani in Mariboru, z delovnimi migracijami tretje najbolj obremenjeno mesto v državi.

Slednje prinaša prometno obremenitev mesta in težave s parkiranjem, ki zahtevajo tako kratkoročno omilitev situacije kot celostne in dolgoročne rešitve.

Župan Mestne občine Celje, Matija Kovač, kratkoročne možnosti vidi v preusmerjanju dnevnih delovnih migrantov izven centra v parkirne hiše, preusmerjanje dnevnih migrantov na trajnostne oblike mobilnosti, testno pa želijo na MO Celje poskusiti s “park and ride” lokacijo ob železniški postaji v Štorah. 

Dnevna obremenjenost ceste med Štorami in Celjem je namreč 15 tisoč vozil, kar DARS označuje za “mejno obremenjenost”.

Dolgoročno sicer v Celju načrtujejo enega osrednjih investicijskih projektov za prihodnje obdobje, in sicer Potniški terminal Celje, ki bo lociran na zemljiščih ob železniški postaji.

Celjsko mestno jedro ima težave s parkiranjem, po drugi strani pa si mestna oblast ljudi v njem želi imeti: tako dnevne obiskovalce kot prebivalce, saj ti dajejo utrip in živahnost mestu.

Ko gre za reševanje prometnih zagat v mestu, zato župan Matija Kovač izpostavlja nekatere prioritete: “na eni strani so tu tisti, ki v mestu bivajo, saj če si želimo živahnega mestnega jedra, moramo poskrbeti za prebivalce v mestu. Na drugi strani pa oni, ki v mesto pridejo po opravkih, nakupih, na obisk.”

Zato je po županovih besedah usmeritev mesta, da se predvsem dolgotrajno parkiranje v 2. coni in tisti uporabniki mesta, ki v njem parkirajo pretežni del dneva zaradi prihoda v službo, usmerjajo na parkirišča, ki niso tako centralno locirana. Recimo v garažni hiši Glazija in Celeia park, ki nista polno zasedeni. Dnevne uporabnike mestnega jedra, ki prihajajo vanj na delo, pa usmerjajo tudi na trajnostne oblike mobilnosti kot so Celebus, KolesCE in železnica.

Bodo vozniki s Kozjansko-Obsoteljskega v Štorah prestopili na vlak?

V tednu mobilnosti, ki bo potekal jeseni, pa nameravajo poskusiti s pilotnim projektom, za katerega upajo, da bi zmanjšal pritisk delovnih migrantov v mesto iz smeri Kozjansko-Obsoteljskega.

“V letošnjem tednu mobilnosti v septembru smo dogovorili pilotni projekt, da bi v občini Štore na parkirišču Slovenskih železnic uredili “park and ride” lokacijo in na tak način preizkusili, koliko se da dnevni zastoj iz šentjurske smeri zmanjšati, če bi nekaj ljudi, ki prihaja v Celje na delo, na tej lokaciji prestopilo na vlak,” je poskus predstavil župan. A hkrati se zaveda, da so vse to parcialne rešitve.

Po glavni cesti med Štorami in Celjem se sicer dnevno pelje 15 tisoč vozil, med Štorami in Šentjurjem 11 tisoč, med Šentjurjem in Šmarjem pa 9.300.

Celostna rešitev nov potniški terminal

Dolgoročnejšo rešitev mestna oblast vidi v neizkoriščenem prostorskem potencialu okoli celjske železniške postaje. Župan Kovač je prepričan, da ima “območje železniške postaje velik potencial v smislu izboljšanja mobilnostnih problematik v mestu.” in tega se bodo, kot pravi, lotevali s projektom Potniškega terminala Celje.

Ob železniški postaji Celje je dovolj prostora za potniški terminal (zajem slike Google maps)

Projekt je sicer še v zelo zgodnji fazi. Zaenkrat so zanj v obliki osnutka posredovali pobudo na Ministrstvo za infrastrukturo. Nato želijo v prvi fazi, še letos, izpeljati javni natečaj za izbiro arhitekturne rešitve.

S partnerji v projektu, ob omenjenem ministrstvu so to še Slovenske železnice, so že identificirali skupne potrebe in cilje po povečanju parkirnih delovnih mest. Železnice jih potrebujejo dodatnih 150 za tiste, ki migririrajo iz Celja na delo v druga mesta z vlakom.

Mestna občina Celje pa vidi priložnost za izgradnjo parkirnih mest tako za prebivalce starega mestnega jedra kot za turistične obiskovalce, za ureditev parkirišča za avtobuse, ki bi bistveno povečal atraktivnost mesta v turističnem smislu, za multimodalnost v smislu prestopa na lokalni prevoz oziroma Celebus, potencialno pa tudi za prestavitev glavne avtobusne postaje.

Ob vsem tem se župan zaveda, da je prostor v mestu, ki je še na voljo, potrebno kar se da učinkovito izkoristiti. “Kot vsak prostor v zgodovinskih mestnih jedrih je tudi ta dragocen in je z njim treba preudarno ravnati,” je Kovač zaključil predstavitev svoje prometne vizije.