S podpisom pogodbe osnovana boljša protipoplavna varnost na vodotoku Voglajne

15. 7. 2018 18:09

Na občini Šentjur so pred dnevi podpisali pogodbo za izvedbo Protipoplavnih ukrepov na vodotoku Voglajne.

voglajna2Pred dnevi so župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci, ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter predstavnik na javnem razpisu izbranega izvajalca del Klemen Senič podpisali pogodbo za izvedbo Protipoplavnih ukrepov na vodotoku Voglajne.

Občina Šentjur že vrsto let sistematično izvaja ukrepe za večjo poplavno varnost ob Voglajni s pritoki, še posebej na območju gostejše stanovanjske poselitve ter industrijsko-gospodarskih objektov, pa tudi kmetijskih zemljišč. Gre namreč za izrazito poplavno območje, kjer je v preteklih letih nastajalo veliko materialne škode, zato se je občina načrtov lotila proaktivno, ter zato v sodelovanju z resornim ministrstvom in službami uspela zagotoviti ustrezna sofinancerska sredstva.

Občina tako načrtuje vodnogospodarske ukrepe v fazni izvedbi – A, B, C, D, E, F in G. Posebej zahtevne so bile podfaze B1, B2 in B3, ki so bile skupno vredne 2,6 milijona evrov, s katerimi so zgradili protipoplavne zidove in nasipe ob strugi Voglajne ter Kozarice, med obrtno in stanovanjsko cono ter OŠ in vrtcem Hruševec, zgrajen je bil tudi širši most. V sklop skupnih projektov sodijo tudi sanacije plazov, ki jih občina s sofinanciranjem MOP ves čas izvaja.

Sporazum napoveduje izvedbo dveh faz ukrepov

Ministrica Irena Majcen je poudarila, da popolne poplavne varnosti ni nikjer mogoče zagotoviti, je pa z dobrim načrtovanjem možno narediti veliko za zaščito premoženja ljudi. Napovedala je nadaljevanje del v šentjurski občini, kar zagotavlja tudi sporazum, ki je bil lani podpisan med občino ter ministrstvom oziroma Direkcijo za vode. Ta opredeljuje izvedbo faz C in D ter znaša okoli 4 milijone evrov sofinanciranja s strani države.

Poleg novega mosta še protipoplavna zaščita

voglajna1Župan in ministrica sta včeraj z izbranim izvajalcem del, podjetjem Nivo EKO d.o.o. Žalec, podpisala pogodbo za izvedbo podfaze C3. Gre za območje desnega brega Voglajne, gorvodno od železniškega mostu pri podjetju Ahac in v dolžini cca. 250 metrov, do ceste za Šolski center Šentjur. Tu se nahajajo stanovanjski objekti in dvorišče omenjenega podjetja, ki so velikokrat izpostavljeni poplavam, težave so tudi z odvodom meteornih vod. Urejena bo ustrezna infrastruktura z nasipi, zidovi, črpališči in ostalimi potrebnimi elementi. Poplavna varnost se bo dodatno izboljšala z izgradnjo novega mostu na cesti za Planino/Kozje (pri Zikošek), ta je že v zaključni fazi, ter z inundacijama ob železniškem mostu ter mostu industrijskega tira, ki se že projektira. Pogodbena vrednost del znaša 480.600 evrov, od tega bo 465.000 evrov zagotovila država, ostalo občina, ki pa je že prispevala tudi projektno dokumentacijo in zemljišča. Dela naj bi bila končana oktobra letos.

vir: Občina Šentjur

rokovo-poletje-2018-klik

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X