Zbirna mesta za čistilno akcijo v krajevnih skupnostih občine Šmarje pri Jelšah

7. 4. 2017 12:46

V soboto, 8. aprila, bo na območju občine potekala čistilna akcija Šmarje pri Jelšah 2017. Vlogo koordinatorjev z društvi in občani so prevzele krajevne skupnosti. Predstavniki so v minulih dneh prevzeli rokavice in vrečke za smeti, ki jih je, kot v preteklih letih, zagotovila Občina Šmarje pri Jelšah. Zbrali smo podatke, ki so nam ji posredovali predsedniki krajevnih skupnosti.

Šmarje pri Jelšah
Zbor udeležencev bo ob 9. uri pred kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah. Sodelujeta turistično in planinsko društvo, krajevna skupnost bo zagotovila pomoč pri prevozu pobranih odpadkov v zbirni center v Šmarju pri Jelšah oziroma v Tuncovec.

Kristan Vrh
Zbor udeležencev bo ob 9. uri pri gasilsko-kulturnem domu na Kristan Vrhu. Odpadke bodo pobirali ob krajevnih cestah in glavni cesti od Vitala do Hajnskega. Krajevna skupnost bo poskrbela za odvoz zbranih odpadkov do zbirnega centra v Šmarju pri Jelšah.

Mestinje
Udeleženci bodo pobirali odpadke ob cestah: Mestinje–Pijovci, Mestinje–Krtince–Benedikt, Mestinje–Lemberg (tudi ob potoku), Stranje–Belo (kolesarska steza) in skozi Stranje. Ob tem bodo iskali in evidentirali morebitna divja odlagališča, pregledali stanje obcestnih jarkov, jaškov, iztekov za vodo, cevi pod cestami in jih po potrebi očistili. Krajevna skupnost bo poskrbela za malico udeležencev, za pijačo krajani sami.

Dol–Spodnje Mestinje
Udeleženci bodo pobirali odpadke ob cesti Dol–Sp. Mestinje in ob potoku Mestinjščica. Vrečke z odpadki bodo zbirali na železniški postaji v Dolu, od koder jih bodo odpeljali v zbirni center v Šmarju pri Jelšah. Zbirali bodo še podatke o morebitnih divjih odlagališčih.

Sv. Štefan
Zbirno mesto bo pred kulturno-gasilskim domom ob 8. uri. Prva skupina bo šla pobirati smeti ob glavni cesti Gorica pri Slivnici–Loka pri Žusmu, druga skupina ob glavni cesti v smeri Sveti Štefan–Brezje. Smeti bodo vozili z gasilskim kombijem pred gasilski dom Sv. Štefan, če bo potrebno, bodo zaprosili še koga od domačinov traktoristov, da s prikolico odpelje zbrane smeti na Sveti Štefan. Iskali in evidentirali bodo morebitna divja odlagališča, skupaj z gasilci bodo očistili obcestne jarke. Čistilna akcija bo končana predvidoma do poldneva.
Podružnična šola bo organizirala pobiranje smeti v ponedeljek, 10. aprila; smeti bodo pobirali ob cestah in poteh okrog šole do 2 km daleč.

Sladka Gora
Udeleženci čistilne akcije se bodo dopoldne zbrali na parkirišču pri nekdanjem gasilskem domu, nasproti mrliške vežice. Smeti bodo pobirali ob cestah po krajevni skupnosti. Smeti bodo pobirali oziroma odvažali z avto- in traktorsko prikolico.

Lemberg
Udeleženci bodo dopoldne odpadke pobirali ob cestah Lemberg–Pečica, Lemberg–Mestinje in Lemberg–Beli potok.

Tinsko
Približno pet ur bo trajala čistilna akcija v krajevni skupnosti Tinsko. Udeleženci se bodo zbrali na avtobusni postaji. Poleg smeti v naravi bodo še odstranili vejevje in jih odpeljali s traktorjem. Vrečke z zbranimi odpadki bodo oddali pri rednem tedenskem odvozu.

*Vir foto: FB Občine Šmarje pri Jelšah

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
159 queries in 0,758 seconds.