Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občina Šmarje pripravlja celostno prometno strategijo in k sodelovanju vabi občane


Občina Šmarje pri Jelšah je začela s postopkom izdelave Občinske celostne prometne strategije (OCPS). Prometno situacijo želijo urediti v skladu s trajnostnimi rešitvami za mobilnost, k snovanju strategije pa, preko številnih dogodkov, ki jih bodo organizirali, vabijo tudi občane.

OCPS je ključni dokument, ki bo določil smernice za razvoj prometnega sistema v občini v prihodnjih letih. Cilj OCPS ni le razvoj nove prometne infrastrukture, temveč izboljšanje prometne situacije z učinkovitimi, varnimi in trajnostnimi rešitvami za mobilnost, z osredotočanjem na hojo, kolesarjenje in javni prevoz ter upoštevanjem lokalnih potreb. Projekt želi poudariti zavezanost k trajnostni mobilnosti in izboljšanju kakovosti življenja.

Zraven vabijo občane

Da bi dosegli te cilje, je ključnega pomena sodelovanje in mnenje širše javnosti, saj želijo,  da strategija odraža želje in potrebe vseh občanov. V letu dni bodo organizirali številne javne dogodke, delavnice, javne razprave, ankete in intervjuje, kjer bodo lahko občani izrazili svoje mnenje, želje in ideje za prihodnost prometa v občini Šmarje pri Jelšah.

Cilj Občine Šmarje pri Jelšah je oblikovati prometni sistem, ki bo trajnosten, varen in dostopen za vse občane in obiskovalce občine. Zavedajo se, da so različne skupine v skupnosti lahko izpostavljene različnim izzivom in potrebam v prometnem okolju. Zato bo poseben poudarek namenjen specifičnim potrebam ranljivejših skupin, katerih mnenja in priporočila bodo ustrezno upoštevana v strategiji.

Skozi proces izdelave OCPS si prizadevajo okrepiti zavest o pomenu trajnostne mobilnosti in spodbuditi dialog med občani in odločevalci. Ideje in predlogi širše javnosti bodo ključni pri oblikovanju rešitev, ki bodo izboljšale dostopnost, varnost in kakovost življenja v občini. Javnost bodo o vseh dogodkih redno obveščali na občinski spletni strani in družbenih omrežjih.

Izdelavo strateškega dokumenta delno financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju od 2021 do 2027. Izvajalec projekta je Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru.