Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi


Občina Šentjur poziva občane, ki so v obdobju od 14. do 23. maja zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi, utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, da do srede, 14. junija 2023, to prijavijo na sedežu Občine Šentjur, soba 310, in sicer v času uradnih ur.

Informacije so na voljo na telefonski številki 03/ 747 13 92 – Daniel Čoklc in 03/ 747 13 32 – Jernej Tisel.

Oškodovanci morajo ob prijavi škode dostaviti naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, transakcijski račun, parcelno številko poškodovanega objekta/zemljišča in katastrsko občino, leto zgraditve objekta, neto uporabno površino poškodovanega objekta, podatek o višini vode v objektu ter SLIKE NOVONASTALIH POŠKODB.

Škoda na kmetijskih pridelkih se v tem neurju ne popisuje!

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju

Povezava k novici z dokumenti za prijavo škode