Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Šentjurju nadaljevanje obsežnih protipoplavnih ukrepov


Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je prejšnji teden, 3. marca 2022, z direktorjem Direkcije RS za vode (Ministrstvo za okolje in prostor) Romanom Kramerjem podpisal sporazum o skupni izvedbi Protipoplavnih ukrepov v Šentjurju – faze D, E, F in G.

Z izvedbo teh faz bo Občina Šentjur poskrbela za celostno zagotovitev varnosti pred poplavami mesta Šentjur z zaledjem, podpisani sporazum pa opredeljuje financiranje ukrepov z evropskimi sredstvi.

Kronologija protipoplavnih ukrepov v občini Šentjur

Občina Šentjur že od leta 2006 proaktivno pristopa k reševanju poplavne problematike z namenom zaščite širšega mestnega območja z okolico, ki je bilo v preteklosti zelo izpostavljeno tovrstnim naravnim nesrečam. Območje Voglajne s pritoki v nižinskem delu je prostor z gostimi naselji, industrijsko, obrtno in trgovinsko cono, ki je bil deležen obsežnih poplav.

Občina Šentjur zato v celotnem prostorskem načrtovanju predvideva tudi protipoplavne ukrepe, ki so bili v veliki meri že izvedeni. Občina je namreč zagotovila izdelavo potrebne dokumentacije, pridobitve gradbenih dovoljenj in izvedbo javnih naročil, s strani države pa zato uspešno pridobivala sredstva za izvedbo ukrepov.

 Kateri protipoplavni ukrepi so že bili izvedeni v občini Šentjur

Del protipoplavnih ukrepov (faza A) je občina izvedla in sama tudi financirala v okviru izvedbe komunalnega opremljanja industrijske cone Šentjur – jug – 1. faza.

V letu 2013 je Občina Šentjur z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje podpisala pogodbo o sofinanciranju investicije Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju za fazi B in C, za ukrepe na desnem bregu Voglajne, vredno 2,6 milijona evrov. Zatem so bili v podfazah B1, B2 in B3 zgrajeni protipoplavni zidovi ter nasipi ob strugi Voglajne ter Kozarice ob obrtni in stanovanjski coni, zgrajen je bil tudi širši most na lokalni cesti v Hruševec.

V letu 2018 je bila z MOP podpisana pogodba v vrednosti 480.600 evrov za izvedbo protipoplavnih ukrepov faza C (podfaza C3), na območju gorvodno od železniškega mostu pri podjetju Ahac v dolžini cca. 250 metrov, do regionalne ceste Celje – Rogaška Slatina. Tam se nahajajo stanovanjski objekti in dvorišče omenjenega podjetja. Urejena je bila ustrezna infrastruktura z nasipi, zidovi, črpališči in ostalimi potrebnimi elementi. Poplavna varnost se je dodatno izboljšala z izgradnjo novega mostu na cesti za Planino/Kozje (pri Zikošek), s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

V letu 2020 pa je bila z Direkcijo za vode (MOP) podpisana pogodba v vrednosti 1,8 milijona evrov za izvedbo projekta Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C, podfaza C1a. Pred kratkim zaključen projekt je obsegal zahtevne ukrepe za poplavno varnost naselja Hruševec od Hudičevega grabna do mostu v Ulici Franja Malgaja (ob Kozarici).

Kaj prinaša podpisan sporazum?

Podpisani sporazum med občino in direkcijo predvideva skupno izvajanje Protipoplavnih ukrepov v Šentjur – faze D, E, F in G in pridobitev financiranja z evropskimi sredstvi.

Za omenjene faze  Občina Šentjur deloma še pripravlja dokumentacijo, za fazi E in D pa že ima sprejet Občinski podrobni prostorski načrt. Faza D sicer obsega ureditev suhega zadrževalnika Črnolica, faza E pa suhega zadrževalnika Pešnica.