Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Rogatcu bodo gradili dom upokojencev in obnavljali kulturni dom


Občinski svetniki Občine Rogatec so na izredni seji potrdili uvrstitev projekta gradnje dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje – Rogatec v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023. Slednjega so uskladili z občinskim proračunom tudi glede obnove Kulturnega doma Rogatec.

Po načrtu bodo torej do leta 2023 imeli v Rogatcu dom upokojencev ter obnovljen kulturni dom.

Dom upokojencev za čez 30 uporabnikov

Investicija dislocirane enote doma za starejše predvideva izgradnjo namestitvenih kapacitet za okoli 34 uporabnikov. Načrtovano je, da bi dom imel okoli 18 enoposteljnih sob in okoli 7 dvoposteljnih sob. Stavba bo sestavljena iz treh etaž. V pritličju je na okoli 180 kvadratnih metrih načrtovana skupna avla za druženje ter servisni prostori, kot so kuhinja, shramba,itd. ter prostori za osebje. V prvem nadstropju bodo eno in dvoposteljne sobe za okoli 20 stanovalcev ter skupni prostor, negovalna kopalnica in kapela. V drugo nadstropje pa bodo umeščene predvsem enoposteljne sobe, skupni ter servisni prostor. Na zunanjih površinah je predviden prostor za druženje. Celoten objekt bo prilagojen tudi gibalno oviranim osebam. Kompleks se bo raztezal na skupni neto površini v izmeri 1700 kvadratnih metrov. Za potrebe dostopa do doma starejših se bo zgradil tudi nov cestni priključek z glavne ceste Rogatec – Dobovec z dovozom do doma. Cesta bo povezana z obstoječo cesto Hofmanove ulice. Objekt se bo nahajal ob stanovanjskih blokih na Hofmanovi ulici 3.

Projektna dokumentacija za izgradnjo doma, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja, naj bi bila pripravljena že do konca oktobra. Takoj za tem bo občina podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bi lahko bilo pridobljeno v novembru. Po potrditvi investicijske dokumentacije in zagotovitvi javnih sredstev bi bilo javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in projektiranje izvedbene dokumentacije tako možno izvesti že novembra letos, začetek gradnje pa bi lahko bil že junija 2021. Predviden čas gradnje doma starejših v Rogatcu je dve leti.

Finančna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in izdajo gradbenega dovoljenja, kakor tudi zemljišče, mora zagotoviti Občina Rogatec. Ostalo projektno dokumentacijo, vključno z izgradnjo doma bo financirala država. Ocenjena vrednost celotnega projekta je slabih 2,4 mio evrov.

Obnovili in opremili bodo tudi Kulturni dom Rogatec

Občinski svetniki so na izredni seji potrdili tudi uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 z veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2020, za projekt obnove Kulturnega doma Rogatec.

V proračunu je tako sedaj zagotovljenih slabih 30 tisoč evrov za investicijsko-vzdrževalna dela ter nakup opreme za posodobitev Kulturnega doma Rogatec.

L. Č.