Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Zadolženost občin KiO v letu 2018: največji dolg na posameznega občana beleži občina Kozje


Tudi lani se je dolg večine občin Kozjanskega in Obsotelja povečal. Edina, ki je občutneje zmanjšala skupni dolg, je bila občina Podčetrtek.

Občina z največjim dolgom na posameznega občana je še vedno občina Kozje. Najmanjši dolg na občana pa ima občina Dobje.

Sicer pa so prebivalci vseh občin KiO, razen omenjene Občine Kozje, “občinsko” zadolženi manj od slovenskega povprečja.

Skupni dolg Republike Slovenije je konec leta 2018 znašal dobrih 32 milijard evrov, kar pomeni, da je bil vsak državljan zadolžen za dobrih 15 tisoč evrov, kar je podobno kot leto poprej.

Podatki o zadolženosti občin v letu 2018 kažejo, da je v Sloveniji zadolžena večina občin. Izmed 212 občin je le 13 takšnih, ki nimajo niti evra dolga. Leta 2017 je bilo občin brez dolga 16. Skupni dolg vseh slovenskih občin se je leta 2018, v primerjavi z letom 2017, zvišal za skoraj 10 milionov evrov. Ob koncu lanskega leta je namreč skupni dolg slovenskih občin znašal skoraj 849 mio evrov, leta 2017 pa dobrih 839 mio evrov.

To pomeni, da se je tudi povprečni “občinski” dolg na posameznega občana zvišal, in sicer iz 406 evrov v letu 2017 na 412 evrov v letu 2018

Najbolj zadolžena občina še vedno ostaja občina Gornji Petrovci, katere dolg se je lani še povečal za okoli 5 %. Skupni dolg te občine znaša 4,1 mio evrov, kar na prebivalca nanese ogromnih 1.943 evrov. To je skoraj petkratnik povprečne zadolženosti slovenskega občana.

Kakšen je skupen dolg občin KiO in koliko je zadolžen posamezen občan?

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, se je skupni dolg v večini občin Kozjanskega in Obsotelja v letu 2018 glede na leto 2017 nekoliko povečal. Edini občini, katerih skupni dolg se je zmanjšal, sta občini Podčetrtek in Rogaška Slatina. Medtem, ko je pri Občini Rogaška Slatina šlo zgolj za “kozmetični popravek”, pa se je dolg občina Podčetrtek že drugo leto zapored občutno zmanjšal, in sicer za skoraj 19 %.

Najvišji kumulativni dolg razumljivo beležijo občine z največ prebivalci. Najvišji dolg tako beleži občina Šentjur katere dolg znaša dobrih 7 mio evrov, sledita občina Šmarje pri Jelšah, katere dolg se je lani povečal za dobrih 800 tisoč evrov in je ob koncu lanskega leta znašal skoraj 3,5 mio evrov in občina Rogaška Slatina, katere dolg znaša dobre 2 mio evrov.

Graf skupne zadolženosti posamezne občine KiO v letih 2018, 2017 in 2016 (v evrih):

Največji povprečni dolg na občana beleži občina Kozje. Ko namreč 1,6 mio evrov dolga občine Kozje porazdelimo med 3.238 občanov Kozjega, dobimo 505 evrov (51. mesto med 212 slovenskimi občinami v tem segmentu). To je za skoraj 100 evrov več od slovenskega povprečnega “občinskega” dolga na posameznega občana. Občina Kozje je tudi edina izmed občin KiO, ki presega slovensko povprečje. Med občinami KiO najmanjši povprečni dolg na občana beležijo v občini Dobje, 111 evrov (178. mesto med 212 slovenskimi občinami v tem segmentu).

Graf povprečne zadolženosti na prebivalca posamezne občine KiO v letih 2018, 2017 in 2016 (v evrih):

B.S., vir: Ministrstvo za finance RS