Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Odstranite strupeno ambrozijo, sicer vas lahko doleti do 1500 evrov kazni


ambrozija-1

Začenja se sezona cvetenja strupene rastline pelinolistne ambrozije. Zato Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja najemnike in lastnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije.

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po vsej državi, zaraščenost s to škodljivo rastlino pa se povečuje. 

Kot pravi Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia more imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Odstranjevanje rastline se izvede na stroške imetnika zemljišča.

Najpogostejši način odstranjevanja ambrozije je mehanično odstranjevanje (puljenje oziroma večkratne košnje na način, da rastlina ne razvije cvetov in semen). Rastlina se v primeru, čeje ne odstranimo skupaj s koreninami, hitro obraste, zato je treba postopek večkrat ponoviti. Semena v zemlji lahko klijejo postopoma, zato je nahajališče ambrozije treba preverjati do konca rastne dobe in tudi v naslednjih letih, saj je seme v zemlji lahko kalivo tudi do 40 let. Odstranjene rastline, ki še ne cvetijo ali semenijo, lahko odložimo med mešane/biološke odpadke, na kompost ali posušimo in sežgemo na dovoljen in varen način. Cvetočih rastlin in rastlin z razvitimi semeni pa ne odlagamo na kompost.

Ker je rastlina alergena je pri odstranjevanju potrebno uporabljati rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko.

V primeru, da imetnik zemljišča ne izvrši z odločbo odrejenih ukrepov, je uveden prekrškovni postopek z globo 1.500 evrov za prekršek pravne osebe, globo 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter globa 500 evrov samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo.

Osnovne informacije in opozorila o pelinolistni ambroziji najdete TUKAJ (klik)

Slikovni morfološki ključ za prepoznavanje nekaterih vrst rastlin iz rodu Ambrosia TUKAJ (klik)

Podrobnejše informacije pa TUKAJ (klik)