Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Z vetrno elektrarno na območju Rogatca 20.000 gospodinjstev do vetrne energije


Zadnja leta vse bolj stremimo k dodatnim virom pridobivanja električne energije, kar pa zahteva mnogo novih investicij in izgradenj elektrarn, ki energijo pridobivajo s pomočjo obnovljivih virov. Več let se že načrtuje gradnja vetrne elektrarne na območju občine Rogatec. 

Konec oktobra so na 6. redni seji občinskega sveta občine Rogatec Dravske elektrarne Maribor občinskemu svetu predstavile napredek na projektu postavitve vetrne elektrarne v občini Rogatec, in sicer na območju Loga. Prvič je bil ta projekt sicer predstavljen 2019. Kot nam je povedal tamkajšnji župan Martin Mikolič, se v trenutni različici načrta predvideva postavitev treh vetrnih agregatov na območju občine Rogatec, še dveh pa na območju občine Žetale. Mikolič je dodal, da bo potrebno v sklopu projekta pred začetkom gradnje še marsikaj urediti. Pod to na primer spada ureditev dovoznih cest do lokacije postavitve. Če ne bo prišlo do večjih zapletov, bi se gradnja po županovem mnenju lahko pričela leta 2026.

Vetrna elektrarna na obzorju; vir foto: Dravske elektrarne Maribor

Ideja o postavitvi Vetrne elektrarne Rogatec je bila javnosti prvič predstavljena pred štirimi leti. V tem času projekt ni bil deležen večjega nasprotovanja, kot se to recimo dogaja pri postavitvi vetrne elektrarne na Pohorju. Tam namreč želijo postaviti več deset vetrnih agregatov, vendar je mnogo ljudi proti temu, saj pri proizvajanju električne energije agregati proizvajajo veliko zvoka, negativno vplivajo na življenje ptic, na okolico pa imajo tudi estetski vpliv. Zato so mnogi mnenja, da te sodijo samo v degradirana območja. Postavitev tovrstnih elektrarn namreč v veliki meri posega v okolje, saj je zraven gradnje agregatov do lokacije pogosto potrebno speljati še cesto in položiti električne kable.

Župan je povedal, da ni bilo večjih nasprotovanj, nekatere pa so edino zanimale podrobnejše informacije o vplivu na okolje in bližnje stanovanje objekte. Najbližji je po načrtih od elektrarne oddaljen 600 metrov.

Vetrna energija za 20.000 gospodinjstev

Za podrobnejše informacije o projektu smo povprašali Dravske elektrarne Maribor. V tem trenutku so v izdelavi vse strokovne podlage za okoljsko poročilo, ki identificirajo vsa tveganja, tako za ljudi kot tudi za naravo. Zaključek tega procesa pričakujejo še v letošnjem letu, nato pa sledi priprava in oddaja okoljskega poročila pristojnemu ministrstvu. O času začetka gradnje in zaključka projekta si za zdaj še ne želijo govoriti.

V sklopu postavitve vetrne elektrarne je bilo najprej načrtovanih šest agregatov, vendar so morali letos zaradi varovanja gozda in gozdnih habitatov en agregat umakniti.

Tam se tako načrtuje postavitev petih vetrnih agregatov, ki bodo skupne moči okoli 30 MW, letno pa proizvedli 90 MWh električne energije. Vsa slovenska gospodinjstva, ki jih je okoli 860.000, letno porabijo 3.800 GWh. Proizvodnja Vetrne elektrarne Rogatec bi tako zagotavljala električno energijo za dobrih 20.000 gospodinjstev. Na Dravskih elektrarnah Maribor so še dodali, da je ocenjena vrednost projekta slabih 50 milijonov evrov.

Idejni načrt postavitve elektrarne, ki je bil narejen leta 2019. Do danes se je ta spremenil (vir: Občina Rogatec)