Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občina Šentjur obvešča, da je podaljšan rok za prijavo škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic neurij s točo

Občina Šentjur na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje poziva lastnike kmetijskih zemljišč za prijavo škode na kmetijskih pridelkih nastale zaradi neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023. Vse oškodovance obveščajo, da so podaljšali rok za prijavo škode do petka, 17. novembra 2023. 

Škodo naj prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo in sicer le v primeru, da je uničene več kot 30 % običajne letne proizvodnje pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID ter da kmetijsko gospodarstvo dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Oškodovanci prijavijo škodo na obrazcu 2 (ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči), ki je priloga temu pozivu (na spletni strani občine), na voljo pa je tudi v Glavni pisarni Občine Šentjur. Izpolnjenemu obrazcu 2 priložite kopijo zbirne vloge za leto 2023 in sicer prvo stran in Geoprostorski obrazec za prijavo vlog in zahtevkov na površino ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Površine in kulture vpisane v obrazec 2 morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. izpisu iz registra kmetijskih gospodarstev.

Pri izpolnjevanju obrazca 2 naj oškodovanci upoštevajo navodila ter šifrant kmetijskih kultur, ki sta prilogi tega poziva (na spletni strani občine).

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete na pristojno kmetijsko svetovalno službo. Kontaktni osebi za dodatne informacije na občini sta Martina Ljubej (03 747 13 19, [email protected]) in Nina Veniger (03 747 13 34, [email protected]).

Čitljivo izpolnjeno in dvakrat podpisano prijavo oškodovanci v času uradnih ur osebno dostavijo v Glavno pisarno ali po pošti pošljejo na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur do vključno torka, 17. novembra 2023.

Priloge omenjene v besedilu poziva si lahko prenesete na spletni strani občine Šentjur – KLIK .

Naročnik: Občina Šentjur