Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kako so razvite občine KiO v primerjavi z ostalo Slovenijo


Ministrstvo za finance vsaki dve leti izračuna koeficiente razvitosti slovenskih občin. Najnovejši rezultati, ki bodo podlaga za sofinanciranje občin iz državnega proračuna v letih 2018 in 2019, niso postregli z velikimi spremembami.

Polovica občin KiO je še vedno pod slovenskim povprečjem razvitosti občin. Najbolj razviti na območju KiO sta občini Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, najmanj pa je razvita občina Bistrica ob Sotli.

Ministrstvo za finance je objavilo koeficiente razvitosti 212 slovenskih občin za leti 2018 in 2019. Koeficient razvitosti je tudi podlaga za določitev obsega financiranja investicij v posamezni občini iz državnega proračuna. To pomeni, da bolj kot je občina razvita manjši delež finančnih sredstev bo občini namenila država.

Koeficient je izračunan na podlagi različnih kazalnikov. To so kazalniki razvitosti občine (bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine), kazalniki ogroženosti občine (indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini) in kazalniki razvojnih možnosti (oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine).

Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.

Katere so najbolj in katere najmanj razvite občine v Sloveniji

Deset najbolj razvitih občin se nahaja po večini v osrednji Sloveniji. Najbolj razvita izmed vseh je tako občina Trzin, katere koeficient razvitosti znaša 1,45 in je edina občina, kateri država v naslednjih dveh letih ne sofinancirala investicije v občini. Sledijo Domžale, Komenda, Novo mesto, Horjul, Žiri, Cerklje na Gorenjskem, Grosuplje, Ljubljana in Mengeš. V primerjavi z lestvico za leti 2016 in 2017 velikih sorememb ni. Prvo mesto ostaja Trzinu medtem ko je iz lestvice desetih najbolj razvitih izpadla občina Šoštanj, katero je zamenjala občina Mengeš.

Deset najbolj razvitih občin:

Koeficient razvitosti občine

Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna

v %

Trzin 1,45 0
Domžale 1,34 50
Komenda 1,33 50
Novo mesto 1,31 50
Horjul 1,29 60
Žiri 1,28 60
Cerklje na Gorenjskem 1,27 60
Grosuplje 1,27 60
Ljubljana 1,27 60
Mengeš 1,27 60

Med desetimi najslabše razvitimi občinami ostajajo popolnoma iste občine kot v preteklem dvoletnem obdobju 2016/2017, le da so si nekatere izmenjale mesta. Neželjeno prvo mesto med temi pa je tudi tokrat pripadlo občini Hodoš, katere koeficient razvitosti je komaj 0,37, kar pomeni, da bo obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna znašal 100 %. Enak delež sofinanciranja bodo deležne tudi vse ostale občine, katerih koeficient razvitosti znaša pod 0,9.

Povsem na repu lestvice razvitosti slovenskih občin sta se znašli tudi občini KiO. To sta Bistrica ob Sotli (0,62) na 203. in Kozje (0,69) na 202. mestu.

Deset najmanj razvitih občin:

Koeficient razvitosti občine

Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna

v %

Hodoš/Hodos 0,37 100
Osilnica 0,45 100
Šalovci 0,49 100
Rogašovci 0,53 100
Kuzma 0,54 100
Gornji Petrovci 0,55 100
Grad 0,57 100
Kostel 0,59 100
Solčava 0,61 100
Bistrica ob Sotli 0,62 100
Kako so razvite občine KiO

Večina občin Kozjanskega in Obsotelja je po razvitosti blizu slovenskega povprečja. Najbolj razviti izmed osmih občin KiO sta občini Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah s koeficientom razvitosti 1,04 in obsegom sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 80 %. Na rangu države zasedata 83. in 85.mesto med 212 občinami.

Sledijo občine Šentjur (92. mesto; 1,03; 80 %), Rogatec (96. mesto; 1,02; 80 %), Dobje (115. mesto; 0,99; 90 %), Podčetrtek (167. mesto; 0,90; 90 %), Kozje (202. mesto; 0,69; 100 %) in Bistrica ob Sotli (203. mesto; 0,62; 100 %).

Koeficient vseh osmih občin KiO je v primerjavi z oceno v predhodnem dvoletnem obdobju (2016/2017) ostal bolj ali manj enak.

Najbolj razviti občini savinjske regije sta sicer občini Velenje (1,20; 60 %) in Šoštanj (1,19; 70 % – občina Šoštanj je sicer doživela največji padec koeficienta razvitosti v primerjavi z obdobjem 2016/2017, ko je bil njen koeficient 1,26), najmanj pa Bistrica ob Sotli (0,62; 100 %) in Solčava (0,61; 100 %).

Lestvica osmih občin KiO:

 – Občina Koeficient razvitosti občine 2018/2019 Koeficient razvitosti občine 2016/2017 Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna

v %

1. Rogaška Slatina 1,04 1,05 80
2. Šmarje pri Jelšah 1,04 1,04 80
3. Šentjur 1,03 1,03 80
4. Rogatec 1,02 1,02 80
5. Dobje 0,99 0,98 90
6. Podčetrtek 0,90 0,92 90
7. Kozje 0,69 0,69 100
8. Bistrica ob Sotli 0,62 0,63 100

 

Celotna lestvica savinjske regije:

 – Občina Koeficient razvitosti občine 2018/2019 Koeficient razvitosti občine 2016/2017 Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna

v %

1. Velenje 1,20 1,21 60
2. Šoštanj 1,19 1,26 70
3. Celje 1,16 1,18 70
4. Zreče 1,16 1,17 70
5. Prebold 1,15 1,15 70
6. Nazarje 1,14 1,17 70
7. Slovenske Konjice 1,10 1,11 70
8. Šmartno ob Paki 1,09 1,12 80
9. Štore 1,09 1,12 80
10. Žalec 1,07 1,09 80
11. Mozirje 1,06 1,08 80
12. Vojnik 1,05 1,07 80
13. Dobrna 1,04 1,05 80
14. Rogaška Slatina 1,04 1,05 80
15. Šmarje pri Jelšah 1,04 1,04 80
16. Vitanje 1,04 1,03 80
17. Ljubno 1,03 1,01 80
18. Polzela 1,03 1,02 80
19. Šentjur 1,03 1,03 80
20. Braslovče 1,02 1,02 80
21. Laško 1,02 1,05 80
22. Rogatec 1,02 1,02 80
23. Tabor 1,00 0,99 80
24. Dobje 0,99 0,98 90
25. Vransko 0,98 0,99 90
26. Rečica ob Savinji 0,97 0,97 90
27. Gornji Grad 0,90 0,87 90
28. Podčetrtek 0,90 0,92 90
29. Luče 0,82 0,80 100
30. Kozje 0,69 0,69 100
31. Bistrica ob Sotli 0,62 0,63 100
32. Solčava 0,61 0,57 100

Celoten seznam razvitosti vseh slovenskih občin za leti 2018 in 2019 najdete tukaj (klik).

Celotno seznam razvitosti vseh slovenskih občin za leti 2016 in 2017 najdete tukaj (klik).

B.S.