Vabljeni k sodelovanju v fotonatečaju “Živa vinska cesta”

29. 5. 2012 7:58

Ujemi v fotografijo trenutek sladkosti, pristnosti in domačnosti Šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste in postani ambasador njene promocije!

Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta je zagotovo eden od razvojnih potencialov turizma v Obsotelju in na Kozjanskem, vendar je potrebno z nekaterimi vzpodbudami oživiti dogajanje ob njej.

Vino in kulinarika v povezavi z naravno, kulturno in ostalo turistično ponudbo na območju  predstavlja atraktivno kombinacijo na trgu turističnih produktov, ki gre vedno bolj v korak s proizvodi, ki vodijo nazaj k naravi v obliki aktivne rekreacije, novi trendi na področju vina in gastronomije nasploh pa vodijo nazaj k naravi v smislu povezovanja zdrave prehrane in kulture.

S projektom Oživitev Šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste (VTC 10), ki je sofinanciran s sredstvi LEADER (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), želimo pospešiti razvoj turistične ponudbe ob vinski cesti in doseči prepoznavnost celotnega projektnega območja s ponudbo pristnih, na človeka blagodejno delujočih doživetij, ki bodo preplet bogate lokalne tradicije gastronomije in sodobnih pristopov.

Jedro projekta naj bi bila vzpostavljena infrastruktura, natančneje postavljena turistična (usmerjevalna) signalizacija ob VTC 10, ki bi jo še dodatno podkrepili z ostalimi projektnimi aktivnostmi, ki bodo v prvi meri prispevale k animaciji lokalnega prebivalstva ob VTC 10, da odprejo svoja vrata, uredijo ponudbo in tako resnično oživijo VTC 10.

Dobra fotografija je kot dobro vino – sama dela reklamo, sama prodaja. Ker vemo, da je na območju Obsotelja in Kozjanskega kar nekaj ljubiteljskih fotografov in fotografsko nadarjenih obiskovalcev, vse skupaj vabimo, da sodelujete na fotografskem natečaju, na katerem želimo pridobiti promocijske fotografije, ki nam bodo v pomoč pri promociji VTC 10. Glavni motiv fotonatečaja je Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta (VTC 10), njena pokrajina, gastronomija in ljudje ob njej – življenje ob VTC 10.


POGOJI SODELOVANJA NA FOTONATEČAJU

1.      Organizator fotografskega natečaja je Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah.

2.      Sodelovanje v fotografskem natečaju je prostovoljno in brezplačno, organizator bo poskrbel za promocijo izbranih fotografij in fotografov v medijih.

 1. Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi in fotografinje, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela.
 2. Fotografski natečaj se prične v ponedeljek, 28. maja 2012 ob 00:00 in traja do nedelje, 15. julija 2012 do 23:00 ure.
 3. Fotografije so lahko poslane preko interneta na e-poštni naslov: anita.sotla@siol.net. V tem primeru se morajo poimenovati datoteke po ključu – ime datoteke naj bo sestavljeno iz imena in priimka avtorja ter zaporedne številke dela. Pri poimenovanju datotek ne uporabljajte šumnikov (zapišite jih brez strešic).
  Primer poimenovanja datoteke: Anita-Cebular-2.jpg. Fotografije se lahko pošlje tudi po pošti na naslov: Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pripisom za Fotonatečaj. Označite jih po ključu kot pri pošiljanju po e-pošti.
 4. Fotografije so lahko črno-bele ali barvne, vsak avtor lahko sodeluje z do šestimi digitalnimi ali digitaliziranimi fotografijami v formatu JPEG velikosti vsaj 2400 pik na palec po daljši stranici in v resoluciji 150 pik na palec oziroma v največji obstoječi resoluciji, če je ta manjša od predpisane. Računalniška manipulacija fotografij je dovoljena, fotomontaža ne.
 5. Avtor z udeležbo na natečaju soglaša s pravili in daje organizatorju (Razvojni agenciji Sotla) pravico, da dela ob navedbi avtorja časovno in krajevno neomejeno ter brezplačno uporabljajo za promocijo Obsotelja in Kozjanskega. Organizator bo posredovane osebne podatke uporabil le v namen natečaja. Za avtentičnost in pravilno navedeno avtorstvo fotografije jamči pošiljatelj oziroma tisti, ki je podpisan kot avtor.
 6. Vsaka fotografija mora vsebovati izjavo o avtorstvu, ter ime in priimek ter kontaktne podatke. Če je fotografija poslana preko e-pošte, velja poslano sporočilo, kot izjava o avtorstvu. Avtor sam odgovarja za avtorstvo fotografije.
 7. Vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala komisija, v sestavi projektnih partnerjev.
 8. Pri ocenjevanju prispelih del bo komisija upoštevala ustvarjalno, sporočilno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost ter izbrala 5 najboljših prispelih fotografij. Imena avtorjev najboljših fotografij in njihove fotografije bodo objavljene na naši spletni strani v drugi polovici meseca julija. Rezultati izbora so dokončni, pritožba nanje ni mogoča.
 9. Komisija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem, ter jih ne bo vračala. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. 

Info in prijave:
 T: 03 817 18 67 ali anita.sotla@siol.net (Anita Čebular).

 Fotografije: Domen Grögl

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X