S 3. seje OS Dobje: kdo je res kriv za vračilo razpisnih sredstev?

3. 5. 2011 20:45

Če je kdo po odmevni izredni seji, kjer so dobjanski svetniki zavrnili skoraj pol milijona razpisnih sredstev, pričakoval bolj umirjeno in ne toliko medijsko pokrito sejo, se je pošteno uštel. Namesto običajne razprave po točkah dnevnega reda se je razbesnela besedna vojna med županom Francem Leskovškom in večinsko opozicijo, kdo je zares kriv, da so se sredstva vrnila.

Kdo je bolj kriv?
Županu Leskovšku ta seja ni bila usojena, da bi se končala, kot jo je predvideval. Vžigalico na bencin je že na sami potrditvi zapisnika 1. izredne seje vrgel Edi Kovačič (SD). V daljšem govoru je župana opozoril, da zavaja javnost s trditvijo, da bodo zavrnjena sredstva propadla, da so svetniki koalicije SD in liste Ivana Plemenitaša (IP) želeli ta denar prekanalizirati v veliko bolj pomemben projekt – izgradnjo ceste Repuš-Jezerce. Župan bi po njegovem moral več lobirati v svetu regij. Prav tako se je spraševal, če je objekt stara šola sploh pomemben za kraj.

Vidno užaljeni župan Leskovšek se je branil s tem, da v kolikor bo šesti javni razpis, še ni zagotovljeno, da bodo pri tem uspešni. Poleg tega so še daleč od pridobitve vse dokumentacije za gradnjo te ceste in vprašanje je, če bodo vso dokumentacijo do razpisa uspeli zagotoviti.

Njegov odgovor je sprožil kar nekaj novih vprašanj in očitkov, večinoma so si svetniki in župan skakali drug drugemu v besedo. Čeprav je skušal Leskovšek držati sejo pod nadzorom, mu to ni uspevalo. V replikah na repliko so se oglašali Karl Čadej, Matej Gračnar (oba SD) in Natalija Plemenitaš Fuchs (IP). Svetniki se kar niso uspeli poenotiti, kateri projekt bi izpeljali z denarjem, ki ga nimajo. Bo to industrijska cona, katera izmed cest … Čadej je predlagal, da naj bo najpomembnejši projekt cesta Repuš-Jezerce. Prav tako je spraševal, od kod županu podatek, da bi zavrnjen projekt „Stara šola” stal skoraj milijon evrov. Gračnar je predlagal zbor volivcev, na katerem naj le-ti povedo, kateri projekt je najpomembnejši. Župan jim je le s težavo odgovarjal. Oceno vrednosti projekta je izvedel Studio 73 d. o. o. iz Štor. Po skoraj uro trajajoči razpravi o tem, kdo nosi večji del krivde za propadli projekt, so svetniki vendarle soglasno potrdili zapisnika redne in izredne seje.

Razveljavitev nezaupnice
Ponovno je zavrelo, ko je župan predlagal, da OS ponovno glasuje o sklepu s pretekle seje o zamenjavi člana sveta OŠ Dobje. Opozicija zagovarja dejstvo, da se predstavnik občine Dobje, šlo naj bi za Ivana Tovornika, pred potekom mandata zamenja. Ravnatelj Vincenc Frece, ki se je pridružil seji, je svetnikom pod nos porinil 12. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki pravi, da članom sveta poteče mandat s potekom mandata sveta. Gračner in Čadej sta trdila, da člane sveta OŠ razrešuje in imenuje občina v skladu s pravilnikom, kar jima je potrdila tudi občinska strokovna sodelavka. Predlog župana o zadržanju sklepa o nezaupnici so svetniki zavrnili s petimi glasovi proti dvema, ki sta glasovala za.

Cene vrtca in finance po domače
Ravnatelj Frece je svetnikom podal finančno poročilo dobjanske šole in vrtca. Skupaj sta pridelala 14.000 € minusa, katerih 10.000 € je ravnatelj začasno pokril iz sredstev za oprostitve za prispevke za invalide, štiri tisočake pa iz lanskoletne pozitivne bilance. Občina je kot ustanovitelj javnega zavoda Vrtec dolžna pokrivati morebitno negativno poslovanje, tudi zato, ker so lansko leto zavrnili predlagano podražitev cen vrtca. Nov predlog podražitve vrtca je bil za prvo starostno obdobje 526 € in za drugo starostno obdobje 362 €. V primeru nepotrditve tega predloga bi Vrtec pridelal v letu 2011 dodatnih 14.000 € minusa. Frece je predlagal, da če bi uravnotežili stroške vzgojiteljskega kadra in pomočnic, jih sešteli in dali napol, bi po njegovem prišli do še sprejemljive cene 509,02 € za prvo in 372,54 € za drugo starostno obdobje. Tik pred glasovanjem je prisotna sodelavka občinske uprave predlagala, naj svetniki sprejmejo prvotno predlagano ceno tako, da se zniža premijski razred za 10 % – torej za en premijski razred. Takšen predlog so izmučeni svetniki soglasno sprejeli.

Drugi sprejeti sklepi
Svetniki so sprejeli povišanje cene o izvajanju pomoči na domu. Polovico ekonomske cene (8,15 €), ki znaša 16,30 €, krije iz proračuna občina, 6,36 € primakne država, uporabnik pa naj doplača 1,79 €.

Ljudska univerza Šentjur je prosila za sofinanciranje izobraževanj, katerih del pokrije občina Dobje. Šlo naj bi za okoli 2.800 €. V boj za znižanje te cene bodo dobjanski občinarji poslali direktorico OU Andrejo Gradič. Brez večje razprave so sprejeli še kriterije za sprejem otrok v vrtec. Pri pobudah in vprašanjih je svetnike zanimal most na Škarnicah, ki ga bodo domačini popravili sami z udarniškim delom, kot je razložil župan, Gračnerja je motila neposodobljena internetna stran. Župan je svetnikom v zameno za eno sejnino predlagal strokovno ekskurzijo v Solčavo. Po dobrih štirih urah razprave so se dobjanski svetniki ob 22:30 uri le prekopali skozi sejo in jo tudi zaključili.

Jure Godler / Šentjurske novice, 20. 4. 2011

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X