Občina Kozje ponovno uspešna pri črpanju evropskih sredstev

23. 3. 2011 8:56

kozjeObčina Kozje je po uspešnem letu 2010, kjer je na 3. javnem razpisu prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij« pridobila kar 830.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev, letos kandidirala na četrtem javnem razpisu in bila ponovno zelo uspešna.

Na javni razpis so bile prijavljene kar štiri operacije. Tri operacije so na področju Prometne infrastrukture in ena operacija na področju Okoljske infrastrukture – vodooskrba. S strani Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je že pred časom prispel sklep o zavrnitvi operacij v prometno infrastrukturo, saj le te niso ustrezale razpisnim pogojem, ki so narekovali, da mora biti rekonstruirana prometna infrastruktura, ki rešuje problematiko dostopa do bivališč oz. proizvodno poslovnih objektov in ki so imeli do sedaj najbližji ali najbolj ekonomičen dostop preko hrvaškega ozemlja. Takšnih cest pa na območju občine Kozje žal ni, saj občina ne meji neposredno z Republiko Hrvaško.

Je pa Občina Kozje pridobila pozitiven sklep o sofinanciraju operacije Posodobitev vodovodnega sistema Pilštanj – Kozje v višini 1.172.000 evrov brez DDV, kjer je odobrenih kar 1.000.000 evrov evropskih nepovratnih sredstev. Z izvedbo operacije želi občina izboljšati stanje na področju oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb, zmanjšati negativne vplive na zdravje prebivalstva, izboljšati standard prebivalstva, ohranjati poseljenost demografsko ogroženega območja Obsotelja in Kozjanskega, zmanjšati izgube vode na vodovodnem sistemu ter izboljšati kvaliteto pitne vode in posledično dvigniti gospodarsko in okoljsko razvitost območja.

Cilji, ki jih bo občina po izvedbi operacije dosegla so naslednji:
•    posodobljen vodovodni sistem na odseku Pilštanj – Kozje, v skupni dolžini 6.1 km in
•    izboljšan vodovodni sistem za vsaj 694 prebivalcev občine Kozje v naseljih Lesično, Pilštanj, Kozje, Ješovec pri Kozjem.

Dinamika izvajanja in financiranja operacije

Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja (v EUR)

Vir financiranja

Plan 2011

Plan 2012

SKUPAJ

1) Skupaj Republika Slovenija      (SVLR + EU del)

209.666,08

790.333,92

1.000.000,00

2) Skupaj OBČINA KOZJE

36.202,43

136.464,66

172.667,09

3) Skupaj vsi viri

245.868,51

926.798,58

1.172.667,09

Občina Kozje že pripravlja razpis za izbor izvajalca gradbenih del in strokovnega gradbenega nadzora na operaciji, kjer se razpis pričakuje nekje v sredini meseca aprila, izvajanja prvih gradbenih del pa nekje v sredini poletja. Zaključek operacije je predviden v jeseni 2012.

D.Č.

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
151 queries in 0,708 seconds.