Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

28. 2.: Da bi bil Šentjur lep


Osnovna usmeritev turistično olepševalnega društva Šentjur je v hortikulturni ureditvi kraja, čuvanju zdravega okolja ter kulturnozgodovinskih znamenitosti.

Društvo je minulem letu sledilo tej usmeritvi in doseglo lepe rezultate. Ugotavlja pa, da je za lep, čist in prikupen Šentjur potrebno še marsikaj pokreniti. Stari del Šentjurja od spomenika NOB po vsej dolini Ipavčeve ulice do pokopališče, ki se gradbeno in urbano ne bo več bistveno spremenil, bi moral biti hortikulturno enotno urejen. Spodnji del med Kvedrovo ulico ter podaljškom Dobrotinškove ulice do železniške proge in regulirane Pešnice gradbeno in komunalno urejajo. Tu je v zadnjem letu zrasla vrsta novih stavb: od motela, uprave občine, blagovnice, stavbe DPO in prizidek zdravstvenega doma. Po ureditvi kliče gornji del soseske center, kjer je devet blokov, katerih okolje je še bolj v surovem stanju. Isto je z okoljem prizidka šole in stanovanjskimi bloki na Pešnici.

Naselje je celota, ki jo je treba ne oziraje se na sektor lastništva enako urejati. Nasade je treba posaditi, vzdrževati in hkrati čuvati. Če bi bili vsi prebivalci istega mnenja, bi bil Šentjur bolj urejen.

Novi tednik, 28. 2. 1980