Zakaj je občina Šmarje pri Jelšah vabljiva za priseljence ter od kod prihajajo

12. 9. 2021 21:31

V zadnjih letih se prebivalstvo Slovenije predvsem na račun priseljevanja iz juga kljub negativnemu naravnemu prirastu povečuje, o čemer smo pisali tukaj. Tudi v občini Šmarje ni nič drugače.

Kljub še posebej negativnemu naravnemu prirastu, ki je bil posledica epidemije, se je v lanskem letu število prebivalcev v občini povečalo za 132. Na Občini Šmarje pri Jelšah smo se pozanimali, od  kod prihajajo priseljenci ter zakaj je po njihovem mnenju občina vabljiva za nove prebivalce.

V letu 2020 se je v občino priselilo skupaj 353 oseb, od teh jih ima 283 tukaj stalno prebivališče, 70 pa samo začasno. Od oseb, ki imajo v občini stalno prebivališče, se jih je 266 priselilo iz drugih delov Slovenije ali pa spremenilo lokacijo prebivališča v občini. 17 oseb pa se je v Šmarje pri Jelšah priselilo iz tujine. Od teh jih je pet iz Bosne in Hercegovine, štiri iz Rusije, po dve iz Hrvaške, Kosova ter Srbije, po ena oseba pa iz Ukrajine in Združenih Držav Amerike. Od 70 oseb priseljenih samo z začasnim prebivališčem je bilo 17 oseb priseljenih iz drugih delov Slovenije, 53 oseb pa iz tujine. Od teh jih je večinoma iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Kosova.

Rast prebivalstva v občini Šmarje pri Jelšah
Zakaj pa je občina Šmarje pri jelšah sploh vabljiva za priseljence?

Nove prebivalce občina Šmarje pri Jelšah privabi s dobro organizirano družbeno dejavnostjo. To je šola, vrtec, razne kulturne in športne dejavnosti, zdravstvena oskrba ter urgentna služba, dom upokojencev, gradijo pa se tudi oskrbovana stanovanja. Občina ima tudi solidno cestno in železniško povezavo, občani pa lahko živijo v zdravem okolju, v katerem ni večjih industrijskih obratov. Vse to pripomore k odločitvi za priselitev v občino.

Na območju celotne občine je bila opažena gradnja  novih stanovanjskih objektov, kot tudi obnova že obstoječih. Mogoče je, da je k temu pripomoglo tudi omejevanje prostega gibanja v času epidemije, saj je moč zaznati povečan promet nepremičnin na podeželju. Potrebno je dodati, da je standard komunalne opremljenosti ter telekomunikacijske dostopnosti podeželja v občini skoraj primerljiv s tistim v urbanih naseljih, kar ponekod po Sloveniji ni samoumevno.

Zraven samostojnih gradenj pa se je v zadnjih dveh letih povečalo tudi zanimanje investitorjev na področju gradnje stanovanj za prodajo. Zaenkrat v Šmarju, v bodoče pa se kaže nekaj interesa tudi v naseljih Mestinje, Šentvid in Grobelno.

V Šmarju pri Jelšah denimo ob novi cesti proti Osnovni šoli, ki je ta čas v gradnji, nastaja nova soseska Dobrava, v kateri je povpraševanje za zasebne parcele ter predvidena stanovanja v večstanovanjskih objektih neuradno precej visoko.

D.K.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
149 queries in 2,999 seconds.