Na območju občine Kozje letos steklo veliko prenov cest ter sanacij plazov

19. 9. 2021 23:54

V občini Kozje letos veliko vlagajo v cestno infrastrukturo, kjer urejajo tako občinske ceste kot tudi regionalne in državne, katere sicer financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Zraven cest pa sta stekla tudi dva projekta sanacije plazov. Več kot 4 kilometre poti pa bodo letos prenovili tudi v občini Podčetrtek, o tem smo pred kratkim pisali tukaj.

Ta mesec se zaključujejo rekonstrukcijska dela občinske ceste v dolžini 1400 metrov na Gorjanah. Gradbena dela vključujejo popolno obnovo ceste, podporne zidove ter razširitev vozišča, občina pa je za projekt odštela okoli 275.000 evrov. Septembra pa se začenjajo dela na 330 metrih občinske ceste Buče – Pecelj, zaključena naj bi bila meseca novembra. Razširitev vozišča, ureditev drenaže z bankinami, prepusti za odvajanje meteorne vode ter druga dela na projektu bodo občino stali 113.000 evrov.

Zraven prenov cest pa so se ta mesec zaključila tudi dela na sanaciji pločnikov za pešce ob državni cesti v območju naselja Kozje med pokopališčem in bencinskim servisom v dolžini 300 metrov. Vrednost investicije v ta projekt je 41.816 evrov.

Preplastitev vozišča v Kozjem

Istočasno se po občini izvajajo tudi večji projekti na regionalnih cestah, ki jih financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, skupna vrednost teh projektov pa je okoli 3,6 milijona evrov. V naselju Kozje se izvaja preplastitev regionalne ceste na odseku Lesično – Podsreda med pokopališčem in bencinskim servisom, od krožišča pri Poslovno obrtni coni Kozje pa se je pričela obnova vozišča po postopku hladne reciklaže. Dela na tem projektu pa se bi naj izvajala do konca oktobra.

Prav tako pa se na regionalni cesti Podsreda – Brestanica v dolžini skoraj dveh kilometrov izvaja rekonstrukcija regionalne ceste ter sanacija podpornih zidov, poleg tega pa so se začela dela na izgradnji prepusta na regionalni cesti Lesično – Podsreda pri naselju Šenovo. Prepust bo zmanjšal nevarnost poplavljanja vodotoka, zgrajen pa naj bi bil do konca novembra letošnjega leta. Predvidene so še preplastitve državnih cest na območju Šenovo in Podsreda – Trebče.

Ne samo na cestah, dela se tudi na sanacijah plazov

V občini se izvajata tudi projekta sanacije plazov, ki ju sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Prvi se nahaja na območju ceste Stare Ključice, vrednost projekta pa znaša skoraj 300.000 evrov. Gradbena dela so obsegala sanacijo plazovitega terena, ureditev ceste z elementi odvodnjavanja v skupni dolžini 700 m ter izgradnja novega pločnika. Drugi projekt sanacije plazu se nahaja v naselju Buče in znaša malo več kot 260.000 evrov. V sklopu sanacije plazu bo urejena tudi kategorizirana občinska cesta v dolžini 450 m.

D.K. Foto: Občina Kozje

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X