Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Podčetrtek in Rogaška Slatina v letu 2019 skupaj ustvarila čez 700 tisoč turističnih nočitev


Turistična sezona je bila tudi v letu 2019 zelo uspešna za največji turistični destinaciji Kozjanskega in Obsotelja, Podčetrtek in Rogaško Slatino.

Destinaciji Podčetrtek in Rogaška Slatina sta beležili tako porast števila nočitev, kot števila gostov. Podčetrtek je prvič presegel mejo 400 tisoč nočitev.

Destinacije Kozjanskega in Obsotelja se zadnja leta čedalje bolj uveljavljajo na turističnem zemljevidu. Trajnostni turizem je vodilo turistične ponudbe naših krajev, kar jim je v zadnjih letih prineslo ne le občutno več turistov, temveč tudi kopico mednarodnih turističnih nagrad. Lani je denimo destinacija Podčetrtek, skupaj z Bistrico ob Sotli in Kozjem, postala Evropska destinacija odličnosti 2019. Podčetrtek, Rogaška Slatina in Šentjur pa so se uvrstili med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu.

Ravno Podčetrtek in Rogaška Slatina pa sta gonilo turizma Kozjanskega in Obsotelja. Ti dve destinaciji sta tako lani ustvarili preko 700 tisoč nočitev in gostili skoraj 200 tisoč domačih in tujih gostov.

Podrobne podatke o prihodih, nočitvah in trajanju obiskov tujih in domačih gostov za destinaciji Podčetrtek in Rogaška Slatina predstavljamo v nadaljevanju.

Število ležišč 2018 Število ležišč 2019 Število nočitev 2018 Število nočitev 2019 Število gostov 2018 Število gostov 2019 Povprečna doba bivanja v dneh 2018 Povprečna doba bivanja v dneh 2019
Podčetrtek 2.501 2.501 384.492 404.777 119.725 129.922 3,21 3,12
Rogaška Slatina 1.955 1.955 284.156 298.831 55.652 58.207 5,11 5,13
Podčetrtek:

Leta 2019 je bilo za Podčetrtek ponovno rekordno. Prvič so namreč presegli 400 tisoč nočitev turistov na njihovi destinaciji. Lani so ustvarili še 20 tisoč nočitev več, kot v prejšnjem rekordnem letu 2018. Števec nočitev se je tako leta 2019 ustavil pri 404.777 nočitvah, ki jih je ustvarilo skupaj 129.922 gostov, ki so se lani vsaj za eno noč ustavili v Podčetrtku. Posamezen gost se je v Podčetrtku lani v povprečju zadržal 3,12 dni, kar je malenkost manj, kot v letu 2018, ko so se gostje zadržali v povprečju 3,21 dni.

Tudi v letu 2019 so v Podčetrtku prevladovali domači gostje. Teh je bilo 77.723 oz. 60 % vseh gostov. Tujih gostov je bilo 52.199. Domači gostje so ustvarili 248.054 nočitev (8 tisoč nočitev več kot leta 2018), tuji pa 156.723 (12 tisoč nočitev več kot lani). Večino prihodov tujih gostov predstavljajo Germanski trgi, trgi Beneluxa, Italija in Balkan.

Podčetrtek lahko turistom ponudi 2.501 ležišč (enako kot lani), 86 % teh pripada Termam Olimia, ostalo so namestitve pri zasebnikih. 14 % predstavljajo nastanitve pri zasebnikih.

Rogaška Slatina:

Tudi turistično leto 2019 je bilo za Rogaško Slatino uspešnejše, kot leto poprej. Lani so namreč ustvarili skoraj 15 tisoč nočitev več, kot leta 2018. V 2019 so tako zabeležili skoraj 300 tisoč oz. natančneje 298.831 nočitev ki jih je ustvarilo 58.207 gostov, kolikor jih je Rogaška Slatina zabeležila v letu 2019. Posamezen gost se je tako v Rogaški Slatini lani zadržal 5,13 dni, kar je malenkost več, kot v letu 2018, ko so se gostje zadržali v povprečju 5,11 dni.

Za razliko od Podčetrtka, so v Rogaški Slatini, tako kot že lansko leto, občutno prevladovali tuji gostje. Teh je bilo kar 41.054 oz. preko 70 % vseh gostov, ki so lani obiskali Rogaško Slatino. Domačih gostov je bila zgolj slaba tretjina oz. 17.153. Tuji gostje so ustvarili 247.185 nočitev (okoli 13 tisoč več kot lani), domači gostje pa 51.646 nočitev (okoli tisoč več kot lani).

Razumljivo so največ nočitev opravili gostje iz Ruske federacije. Razlago za takšno strukturo gostov gre iskati predvsem v dejstvu, da v Slatinski turizem v zadnjih letih vlagajo predvsem ruski poslovneži. Eden njih se je letos uvrstil celo na lestvico najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja.

V Rogaški Slatini je bilo v letu 2019 prijavljenih oz. aktivnih ležišč (upoštevana tudi dodatna ležišča) skupaj 1.955 ležišč. Od tega v hotelskih namestitvah 1.701 oz. 87 % vseh kapacitet, pri manjših sobodajalcih pa 254 ležišč.

B.S.