Objavljen 3. javni poziv za izbor operacij iz naslova lokalnega razvoja

17. 2. 2020 9:12

logo-las-eu-si

LAS Obsotelje in Kozjansko je objavila 3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

VEČwww.las-ok.si

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 607.280,16 eurov. Operacije lahko pridobijo sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov s podporo sklada EKSRP.

Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2020.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
• po telefonu: 03/81-71-860,
• po e-pošti: info.lasok@gmail.com,
• kontaktni osebi: Sabina Kampuš in Katja Romih.

VABILO NA PREDSTAVITEV 3. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Vabimo vas na predstavitev 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.

Predstavitve bodo:

DATUM

URA

LOKACIJA

Ponedeljek,

17. 2. 2020

10:00

13:00

KOZJE: sejna soba Občine Kozje, Kozje 37, Kozje

PODČETRTEK: sejna soba Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek

Torek,

18. 2. 2020

10:00

13:00

ROGATEC: sejna soba Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec

ROGAŠKA SLATINA: na sedežu Podjetniškega inkubatorja Vrelec, Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina

Sreda,

19. 2. 2020

10:00

ŠMARJE PRI JELŠAH: sejna soba Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, Šmarje pri Jelšah

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam udeležbo potrdite na e-pošto: info.lasok@gmail.com ali na telefonsko številko: 03/81-71-860.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X