Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Odobren milijon evrov za vzpostavitev nove čezmejne turistične destinacije


Razvojna agencija Sotla bo v naslednjih 29 mesecih kot partner sooblikovala vzpostavitev nove turistične destinacije, ki bo s pomočjo vinskih cest predstavljala kulturno dediščino Slovenije in Hrvaške.

Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške “In cultura veritas”, v katerem je vodilni partner Zagrebška županija, je na 3. roku javnega poziva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska uspešno pridobil sredstva za realizacijo skupnih ciljev nove destinacije. Ob vodilnem partnerju na hrvaški strani v projektu sodelujejo še dva partnerja iz Hrvaške: Muzejski dokumentacijski center in Združenje hrvaških potovalnih agencij. Na slovenski strani pa ob Razvojni agenciji Sotla v projektu sodeluje tudi Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Skupna vrednost projekta je 1.003.317,00 €, od tega bodo partnerji skupaj pridobili dobrih 850.000 € sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt nadaljuje dobro sodelovanje med Obsoteljem in Kozjanskim ter zagrebško županijo. Skupen cilj partnerjev je dodaten dvig prepoznavnosti, privlačnosti, dostopnosti in zaščite kulturne dediščine vključenih območij ter povečanje gospodarske aktivnosti z razvojem nove, trajnostno usmerjene turistične destinacije.

dekanterZ nadgradnjo vsebin na vinskih cestah želijo v destinaciji razviti nove vsebine, ki bodo zanimive za obiskovalce, hkrati pa bodo ponudnike spodbujale k razmišljanju o vključevanju dediščine v svojo ponudbo. Ker bo nova destinacije povezovala 4 vinske ceste (šmarsko-virštanjsko (VTC 10) na slovenski ter plešivičko, zelinsko in samoborsko na hrvaški strani), bodo tudi vsebine imele poudarek na dediščini vinarstva in vinogradništva, tako bodo v projektu organizirane vinske razstave v muzejih, degustacije v objektih kulturne dediščine in podobno. Da bi destinacije postali še bolj privlačni, bodo evropska sredstva vložena v infrastrukturo za obiskovalce, tako bo na slovenski strani Občina Šmarje pri Jelšah uredila objekt Skazove hiše in dodatno opremila Šmarsko vinsko klet, vzpostavila štiri točke, kjer bodo nameščene pametne klopi in turistomati s promocijsko vsebino destinacije (na Sladki Gori, Tinskem, v Lembergu in Šmarju pri Jelšah). Razvojna agencija Sotla bo skrbela za dodatne promocijske aktivnosti doma in v tujini, nadgradnjo znanj obstoječih ponudnikov ob vinski cesti in sodelovala pri vzpostavljanju novih produktov. Velik doprinos čezmejni destinaciji pa bo celovita digitalizacija ponudbe, za katero je v projektu predvidenih skoraj 200.000 €.

Verjamemo, da bo zaradi partnerskega povezovanja, dodatnih vsebin in skupne promocije, tudi na območju VTC 10 moč opaziti dodatne obiskovalce.

logo-si-hr

kozjansko.info_images_slike3_ured5_oglasi_kino_smarje_polsi