Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Število prebivalcev Kozjanskega in Obsotelja narašča, a predvsem na račun priseljevanja tujcev


Slovenija je lepa dežela, z visoko kakovostjo življenja po mednarodnih primerjalnih standardih, obenem Slovenci, v primerjavi s prebivalci drugih evropskih držav, spadamo med bolj zadovoljne z življenjem.

Kozjansko in Obsotelje je sicer po razvitosti pod slovenskim povprečjem, a raziskave, tudi naša izpred tednov, kažejo, da je zadovoljstvo s kakovostjo življenja tukaj, tudi znotraj naše države, večinoma nadpovprečna.

Razlike med občinami Kozjanskega in Obsotelja sicer obstajajo, vendar niso prevelike. Pa vendarle jih po svoje odraža tudi gibanje števila prebivalstva in njegova sestava – po starosti, spolu, izobrazbi, državljanstvu …

Prav s prebivalstvom Kozjanskega in Obsotelja in tukajšnjih občin se bomo ukvarjali v seriji prispevkov, ki jih začenjamo danes. Kaj se z njim dogaja: se ljudje v naše kraje priseljujejo, odseljujejo, kdo prihaja in odhaja; so to mlade družine, starejši, Slovenci, tujci …

Danes se osredotočamo na gibanje števila prebivalstva in njegovo sestavo po državljanstvu. Najbolj splošna ugotovitev je, da prebivalstvo, če gledamo celotno območje, narašča, a nikakor ne enakovredno po vseh občinah. Pravzaprav v nekaterih tudi pada, obenem pa so precejšnje razlike tudi pri tem, kdo se priseljuje.

Splošna ugotovitev je, da se ob rasti števila prebivalstva povečuje tudi delež tujih državljanov.

Na območju osmih občin Kozjanskega in Obsotelja je konec leta 2008 živelo 51.720 ljudi, petnajst let kasneje pa 53.667.  Število prebivalstva je torej naraslo za 3,8 odstotka. Največ v občini Podčetrtek, za dobro desetino. Leta 2008 je v občini Podčetrtek  živelo 3.266 ljudi, lani pa že 3.597.

Prebivalstvo Občine Šmarje pri Jelšah je v zadnjih 15 letih naraslo za 6,4 %. Leta 2008 je v šmarski občini živelo 9.911 občanov, konec 2023 pa 10.544. V Rogaški Slatini je porast prebivalstva 6,1 %, v občini Šentjur 4.3 %, medtem ko število prebivalstva v občini Dobje stagnira, v občinah Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli pa upada. V Rogatcu tako danes živi 3,3 % manj ljudi kot pred petnajstimi leti, v Bistrici ob Sotli 5,8 % manj, v Kozjem pa kar 8,5 % manj kot leta 2008.

Gibanje števila prebivastva med 2008 in 2023 v občinah Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Rogaška Slatina (Vir: SURS)

 

Gibanje števila prebivastva med 2008 in 2023 v občinah Podčetrtek, Kozje, Rogatec, Bistrica ob Sotli in Dobje (Vir: SURS)

Delež tujega prebivalstva najvišji v občinah Rogaška Slatina in Rogatec

Število prebivalstva narašča tudi v Sloveniji, bistveno pa pri tem prispeva rast tujih državljanov, saj se selitveni prirast med državljani Slovenije negativen. To pomeni, da se več Slovencev iz države odseljuje kot priseljuje. Delež tujih prebivalcev Slovenije tako znaša že 8,5 %.

Na našem sestrskem portalu Celje.info smo nedavno pisali o hitri rasti deleža tujih državljanov v mestu Celje, kjer tvorijo že 15 odstotkov prebivalstva:

Celje kot mesto raste, a račun tujih državljanov

Med 53.677 prebivalci osmih občin Kozjanskega in Obsotelja danes živi 3.531 tujih državljanov, kar je 6,6 odstotni delež, torej nižji od slovenskega povprečja. Pa vendar delež tudi tukaj narašča, saj je pred petnajstimi leti delež tujcev v naših občinah znašal 1,8 %.

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, delež tujih prebivalcev narašča v vseh občinah Kozjanskega in Obsotelja, tudi v tistih, v katerih skupno število prebivalstva pada. Najvišji delež tujcev med prebivalci ima tako občina Rogaška Slatina, in sicer 13,1 %. Sledi občina Rogatec s 11,5 % deležem tujih državljanov, in občina Podčetrtek s 6,3 % deležem. Sledijo Šentjur (4,7 %), Šmarje (3,7 %), Bistrica ob Sotli (2,7 %), Dobje (2,6 %) in Kozje (2 % tujcev).

Klik za povečavo

Najhitrejšo rast deleža tujih državljanov v zadnjih 15 letih ima sicer občina Šmarje pri Jelšah, več kot 4,5 kratno. Občina Šentjur ima 4,3 kratno rast tujcev, Podčetrtek 4,2 kratno, občina Kozje 4 kratno, Rogatec 3,4 kratno, Rogaška 3,3 kratno in Bistrica ob Sotli 2,7 kratno. Posebna zgodba je občina Dobje, v kateri leta 2008 ni živel niti en tuj državljan, zdaj pa jih je 25.

Kot je razvidno iz grafa, je priseljevanje tujcev v naše kraje pospešek dobilo predvsem v zadnjih petih letih.

V absolutnih številkah največ tujih državljanov, 1.523, živi v občini Rogaška Slatina. Neuradno gre predvsem za kopičenje ruskih državljanov v tem zdraviliškem kraju. 914 tujcev je v občini Šentjur, v vseh drugih občinah pa bistveno manj. Na tretjem mestu je denimo Šmarje pri Jelšah s 388 tujimi državljani.

V naslednjem članku bomo pogledali starostno sestavo prebivalstva občin: v katerih živi, oziroma se priseljuje starejše in v katere mlajše prebivalstvo, kakšni so deleži po starostnih skupinah ipd.