Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Najstarejše prebivalstvo ima občina Kozje, najmlajše pa občina Dobje


V občinah Kozjanskega in Obsotelja število prebivalcev narašča, smo zapisali v našem prvem članku na temo dogajanja s prebivalstvom na območju Kozjanskega in Obsotelja. Ugotovili smo tudi, da je glavni razlog za to priseljevanje tujih državljanov, katerega delež med prebivalci je praktično v vseh občinah v skokovitem porastu.

Danes pa se osredotočamo na starostno strukturo prebivalcev občin, ki govori predvsem o tem, katere občine so privlačne za mlade družine in delovno aktivne ljudi, katere pa so morda pribežališče upokojencev in drugih v zrelih ali poznih letih.

Za začetek: pozitiven trend števila prebivalcev, starih do 14 let imajo štiri občine od osmih, in sicer: Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Dobje. Prav v vseh občinah pa močno narašča število prebivalcev, starejših od 65 let.

Vpogled v povprečno starost prebivalstva po občinah ne pove veliko o notranji dinamiki, oziroma strukturi prebivalcev, živečih na našem območju. Znano je, da je Slovenija med najstarejšimi družbami na svetu s povprečno starostjo prebivalstva 43,9 let (podatek SURS za leto 2022).

Znotraj Slovenije pa je povprečna starost še višja v štirih od osmih občin Kozjanskega in Obsotelja. Najbolj v Kozjem in Bistrici ob Sotli, sledi Rogaška Slatina, v Rogatcu je povprečna starost enaka kot v Sloveniji, Šentjur, Šmarje in Dobje pa imajo nižjo povprečno starost prebivalstva od slovenskega povprečja.

Najvišji delež otrok imajo občine Dobje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah

Prisotnost otrok v utripu občine običajno priča o tem, da gre občini dobro, saj to pomeni, da bodisi omogoča dobre pogoje za odločitev za otroke, bodisi je privlačna za priseljevanje mladih družin. Nižji odstotek mladine ob rasti prebivalstva pa ponavadi pomeni, da je občina zanimivejša za prebivalstvo v zrelih ali poznih letih.

In zanimivo je, da ima najvišji delež otrok starih do 14 let med vsemi občinami najmanjša med njimi, to je Občina Dobje, in sicer 17,3 %. In ne samo to, delež najmlajših je v zadnjih petnajstih letih narasel za 1 odstotno točko. Na drugem mestu je s 16,3 % deležem prebivalcev do 14. leta Občina Podčetrtek. Konec prejšnjega leta je v njej živelo 585 otrok, pred petnajstimi leti pa jih je bilo 515. V občini Šmarje pri Jelšah prav tako beležijo rast števila mladega prebivalstva, tako v absolutnem kot v relativnem smislu. Leta 2008 je v šmarski občini živelo 1520 oseb do 14. leta, lani pa jih je bilo že 1691, oziroma 16,1 % celotnega prebivalstva.

Pozitivno rast deleža otrok ima tudi občina Šentjur, in sicer s 15,1 % leta 2008 do 15,6 % leta 2023. Delež najmlajših v ostalih občinah pa se znižuje. V Rogaški Slatini v zadnjih 15 letih s 15,1 % na 13,8 %, v Rogatcu s 15,1 % na 13,6 %, v Bistrici ob Sotli s 15,1 % na 13,5 % in v Kozjem s 14,1 % na 14 %.

Število starejših od 64 let naraslo povsod, poskočil tudi njihov delež med vsemi prebivalci

Prav v vseh občinah Kozjanskega in Obsotelja, tudi v tistih, ki sicer izgubljajo prebivalstvo, število prebivalcev starejših od 64 let narašča – tako v absolutni vrednosti kot tudi v deležu znotraj vseh ljudi v občini.

Delež starega prebivalstva v občinah KiO je leta 2008 znašal približno 15 odstotkov, danes pa že presega petino.

Če smo natančnejši, največ, za dobrih 7 odstotnih točk je narasel v občini Rogaška Slatina. Ta je leta 2008 imela 1.467 prebivalcev starejših od 64 let, oziroma 13,2 %, konec minulega leta pa je teh bilo 2.367, oziroma 20,4 % delež celotnega prebivalstva.

Najvišji delež najstarejših med prebivalstvom ima sicer občina Kozje z 22 %, vendar je le-ta relativno staro prebivalstvo imela že pred tem – pred 15 leti je bil delež tega 18,3 %. Blizu je Bistrica ob Sotli z 21,9 % starejših od 64 let, nato Šentjur z 20,8 %, Podčetrtek z 20,7 %, Rogaška Slatina in Šmarje z 20,4 %, Rogatec z 19,3 % in Dobje z najnižjim, 18,6 % deležem prebivalstva najstarejše statistične skupine po SURS-u.

Kaj pa srednja starostna skupina med 15 in 64 let? Delež te upada prav v vseh občinah, še najmanj pa v občini Podčetrtek, kjer se je v zadnjih treh letih precej povečal in je skoraj izenačen z letom 2008. Podčetrtek ima znotraj te skupine tudi najvišji delež delovno aktivnega prebivalstva, in sicer 73 %. Enak delež delovno aktivnih v starosti med 15 in 64 let ima tudi druga turistična občina na območju, Rogaška Slatina, pa tudi Dobje. Šentjur, Šmarje in Rogatec imajo 70 % delovno aktivnega prebivalstva v tej starostni skupini, Bistrica ob Sotli 69 % in Kozje 66 %. Slovensko povprečje je 69 %.

Število prebivalcev Kozjanskega in Obsotelja narašča, a predvsem na račun priseljevanja tujcev