Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Priznanje timu zdravstvene nege Zdravstvenega doma Šentjur


Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje je v torek v Narodnem domu v Celju pripravilo regijsko proslavo ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester, in 5. maju – mednarodnem dnevu babic.

Ob kulturnem programu so podelili zahvale sodelavkam in sodelavcem, ki so se upokojili v letu 2022, izstopajočim pri svojem delu pa so izročili srebrne znake in podelili naziv častne članice.

Med prejemniki srebrnih znakov, ki je najvišje priznanje društva, je tudi tim zdravstvene nege Zdravstvenega doma Šentjur.

Tomislava Kordiš, predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Celje je v govoru ob letošnjem mednarodnem dnevu babic opozorila na prispevek babic družbi, družini, ženskam, materam in otrokom. Zaradi njihove pomembne vloge v celotnem življenju žensk je treba zagotoviti sredstva in podporo za razvoj babištva, okrepiti njihovo izobraževanje in dati babicam močnejši glas v zdravstveni politiki.

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester je spomnila, da ICN (Mednarodni svet medicinskih sester) želi, da bi se v zdravstveni negi v prihodnosti znali soočiti z globalnimi zdravstvenimi izzivi in da bi izboljšali globalno zdravje za vse. Med drugi je izpostavila: »Učiti se moramo iz lekcij pandemije in jih prenesti v dejanja za prihodnost, ki zagotavljajo, da so medicinske sestre zaščitene, spoštovane in cenjene. Poudariti je treba pomen ukrepanj in investicij v zdravstveno nego. Zdaj je čas, da pogledamo v prihodnost in pokažemo, kaj bodo te naložbe v prihodnosti pomenile za zdravstveno nego. Kampanja je medicinske sestre premaknila iz nevidnih v neprecenljive v očeh oblikovalcev politike, javnosti in vseh tistih, ki sprejemajo odločitve, ki vplivajo na zagotavljanje in financiranje zdravstvene oskrbe.«