Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Ministrstvo bo škodo v gospodarstvu zaradi poplav ocenjevalo tudi v občinah Kozjanskega in Obsotelja


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je začelo s postopki ocenjevanja neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav sredi septembra. Oškodovanci 48 občin lahko vlogo na ministrstvo oddajo do 24. oktobra 2022.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z zbiranjem vlog oškodovancev začelo postopke ocene neposredne škode v gospodarstvu, ki so jo povzročile poplave med 15. in 18. septembrom 2022. Škodo bo ministrstvo ocenjevalo na območju 48 prizadetih občin.

Vloge lahko oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi in zadruge, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Črnomelj, Metlika, Slovenj Gradec, Mislinja, Kobarid, Cerkno, Bovec, Idrija, Pivka, Sežana, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Benedikt, Kungota, Kranjska Gora, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Žiri, Preddvor, Železniki, Gorenja Vas – Poljane, Mozirje, Kozje, Dobje, Rogaška Slatina, Šentjur, Solčava, Tabor, Šmartno ob Paki, Vransko, Vojnik, Dol pri Ljubljani, Vrhnika, Kostel, Horjul, Moravče, Osilnica, Logatec, MO Ljubljana, Lukovica, Kamnik, Škofljica in Kočevje. Ministrstvo je naknadno med prizadete občine vključilo tudi Hoče Slivnica, Oplotnica, Zavrč, Litija in Log-Dragomer. Skupaj so torej po ocenah ministrstva škodo v gospodarstvu poplave povzročile v 48 slovenskih občinah.

Do povračila škode niso upravičene vse dejavnosti

Na ministrstvu dodajajo, da so skladno s shemo državnih pomoči izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 24. oktobra 2022 na obrazcu, ki ga dobite tukaj (navodila za izpolnjevanje dobite tukaj).

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo z oznako »Poplave september 2022« na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Več informacij najdete tukaj.

foto: simbolična/pixabay