Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To so načrti Občine Šmarje pri Jelšah za izboljšanje poplavne varnosti kraja


Sredi maja so Šmarje pri Jelšah zajele poplave, ki so še posebej prizadele Slomškovo ulico, kjer je bilo poplavljenih več objektov. 

Objavili smo že intervju s strokovnjakom za poplavno varnost o tem, kako lahko Šmarje pri Jelšah obvarujemo poplav, sedaj pa smo se z vprašanji o načrtih za izboljšanje varnosti pred poplavami obrnili še na Občino Šmarje pri Jelšah.

Ideje in načrti, kako to narediti obstajajo. A stroški celovite rešitve so enormni in bi se lahko približali tudi desetim milijonom evrov.

Za več poplav v preteklih letih je kriv Šmarski potok, ki teče skozi center kraja. Ta ob močnejšem ali pa dolgotrajnejšem deževju povzroča poplavno nevarnost nižinskega dela kraja, torej od sotočja Dvorskega in Šmarskega potoka na zahodu pa vse do Čistilne naprave Šmarje pri Jelšah na vzhodu.

Občina je v preteklosti že postopoma regulirala Šmarski potok, na krajših odsekih pa so ga tudi prestavili. Že leta 2005 je bila izdelana hidrološko-hidravlična anailza, zaradi spremenjenih hidroloških razmer pa so na občini leta 2018 naročili še izdelavo Koncepta povečanja poplavne varnosti Šmarja pri Jelšah. Pred dvema letoma so nato izvedli milijonski projekt ureditve potoka izpod Barbare, ki, kot pravijo na občini, že kaže pozitivne učinke in je pred nedavnimi visokimi vodami rešil osrednje javne objekte v kraju.

Foto: Kozjansko.info
Do celovite poplavne varnosti kraja še dolga pot

Prava poplavna varnost se v kraju predvideva, ko bo izvedenih več načrtovanih ukrepov. Ti so gradnja štirih suhih zadrževalnikov ter visokovodnih zidov in nasipov, ureditev struge Šmarskega potoka, ureditev odvajanja zalednih meteornih voda ter gradnja mostov ustreznih velikosti v centru kraja.

Občina je po zadnjih poplavah pristopila k preverbi izvedljivosti povečanja prevodne sposobnosti skozi center naselja in v ta namen naročila izdelavo detajlnega geodetskega posnetka Šmarskega potoka, preverjajo pa tudi izvedljivost gradnje visokovodnih zidov na levem bregu Šmarskega potoka in možnost povečanja mostnih odprtin na Kolodvorski ulici in Rogaški cesti.

Zaplavni prostor mogoč le na kmetijskih površinah

Čiščenje prostorov po poplavah; foto: Kozjansko.info

Pomembno vlogo pri blaženju posledic poplav igrajo suhi zadrževalniki. V kraju in okolici se predvidevajo štirje. Prvi, SZ Šmarje, ki bo umeščen na zahodni strani kraja, je že vključen v občinski prostorski načrt. Preostali trije, in sicer SZ Zadrže, SZ Jelšingrad in SZ Dvor, je pa v omenjen prostorski načrt še potrebno umestiti, kar lahko traja nekaj let. Novi ukrepi pa se pripravljajo tudi na ravni države, saj razmišljajo o rešitvi podobnih problematik s sprejemom državnih prostorskih načrtov, kar bi lahko zmanjšalo čas do realizacije projektov.

Šele po uredbi teh pravnih podlag lahko občina pristopi k izdelavi suhih zadrževalnikov. “Ta pa ne bo enostavna, saj predvideva urejanje ogromnih kmetijskih površin, na katerih bo izveden zaplavni prostor,” so še dodali na občini.

Vseeno se lahko pred poplavami zavarujemo že sami. Kot so nam pojasnili na občini, je najučinkovitejša kratkoročna rešitev sistem varovanja z začasnimi mobilnimi protipoplavnimi ukrepi. Stavbe se lahko zavarujejo z namestitvijo mobilnih zagatnih sten. Ob tem so dodali naslednje: “Lastnikom stavb na Slomškovi ulici priporočamo, da se do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov, do katerih bo gotovo minilo še nekaj let, odločijo za takšen učinkovit začasen sistem.

Foto: Kozjansko.info
Ukrepi za poplavno varnost velik finančni zalogaj

Za izvedbo teh projektov bo potrebnega veliko časa in denarja, zato na občini že iščejo potencialne vire financiranja: “Pravkar analiziramo kazalnike, ki bi center Šmarja lahko umestili v območje pomembnega vpliva poplav. To so poplavna območja, na katerih obstaja možnost nastanka pomembnih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti ter predstavljajo območja s potencialno največjimi škodami v primeru nastopa poplav.

Če bodo kriteriji pokazali, da Šmarje sodi v omenjeno kategorijo, bo za izvedbo in financiranje ukrepov za poplavno varnost odgovorna država, kar bi z občine dvignilo veliko finančno breme. Višina investicij, namenjenih za izboljšanje poplavne varnosti, je bila ob izdelavi Koncepta povečanja poplavne varnosti Šmarja pri Jelšah v letu 2018 ocenjena na 7,7 milijona evrov, danes pa bi bil ta znesek še precej višji.

V naslednji fotogaleriji si oglejte posledice, ki so jih pustile majske poplave:

Preberite še:

Strokovnjak za poplavno varnost o tem, kako lahko Šmarje pri Jelšah obvarujemo poplav