Podjetje Štore Steel zaposli več novih sodelavcev na različnih področjih

16. 3. 2022 10:55

Podjetje Štore Steel d.o.o. veliko pozornosti posveča izbiri ustreznih sodelavcev. Zaradi specifičnosti proizvodnje se razvoj zaposlenih začne takoj ob vstopu v podjetje. Vsak novo zaposleni se uvaja v delo s pomočjo mentorja, ki začetnika spremlja skozi celotno uvajalno obdobje, nadzoruje uvajanje ter skrbi za prenos znanj in veščin za opravljanje konkretnih del in nalog.

Podjetje odlikuje urejeno delovno okolje, pozitivna organizacijska klima in velik ugled v lokalni skupnosti. Za pridobivanje novih znanj in razvoj kompetentnosti omogočajo vsem zaposlenim vključevanje v številne razvojne in izobraževalne aktivnosti tako znotraj kot izven podjetja.

Od bodočih sodelavcev pričakujejo sposobnost in pripravljenost za učenje, odgovoren odnos do drugih in sposobnost dela v skupini. Svojim zaposlenim nudijo:

 • dolgoročno in stabilno zaposlitev za nedoločen čas, po opravljenem poskusnem delu.
 • možnost izpopolnjevanja in napredovanja,
 • delo v urejenem in odgovornem podjetju,
 • spoštljiv odnos do vseh zaposlenih.

TRENUTNO IMAJO ODPRTA 3 DELOVNA MESTA:

1. UPRAVLJALEC STROJEV V VALJARNI IN JEKLARNI

Opis del:

 • Delo v skupini, ki upravlja stroje in naprave.
 • Usposabljanje in uvajanje v delo v obdobju 6 mesecev.

Znanja in pričakovanja:

2. OPERATER STROJEV V PROIZVODNJI, OBRAT HLADNA PREDELAVA

Opis del:

 • sprejme in pregleda tehnološko dokumentacijo,
 • pripravi stroj, orodje in material za obdelavo,
 • izvaja operacije na stroju in kontrolira kvaliteto izvedenih operacij,
 • samostojno manipulira ali sodeluje pri manipulaciji materiala na stroj in s stroja ter poskrbi za čim boljšo zasedenost stroja,
 • skrbi za osnovno vzdrževanje in čiščenje stroja,
 • kontrolira delovanje stroja in o nepravilnostih obvesti delovodjo,
 • vzdržuje tehnološki red in delovno disciplino.

Znanja in pričakovanja:

 • V. stopnja izobrazbe tehnične smeri: strojni tehnik, tehnik mehatronike,
 • poklicna izobrazba tehničnih smeri; dokončana izobrazba ni nujen predpogoj, je pa zaželjena,
 • sposobnost dela v skupini,
 • pripravljenost na nadaljnje izobraževanje.
  Podrobnosti razpisa najdete v pripetem dokumentu. Razpis velja do: 31. 03. 2022

3. STROKOVNI DELAVEC V TAJNIŠTVU HLADNE PREDELAVE

Opis del:

 • dnevno vrši prevzem materiala,
 • evidentira proizvodnjo po raznih kriterijih (kvaliteta, dimenzija, šarža, količina, naročnik,…),,
 • izdeluje dnevna poročila in javlja proizvodnjo,
 • ugotavlja porabo materiala, surovin in ostalega repromateriala na osnovi dobljenih podatkov v proizvodnji in spiskov zalog,
 • izpisuje in javlja podatke o izmečku in odpadku,
 • sestavlja in napiše periodična poročila o proizvodnji (mesečna, polletna, letna),
 • opravlja tajniško administrativna dela za obrat…

Znanja in pričakovanja:

 

Prijavite se lahko na enega izmed treh načinov:

 

Dodatne informacije so na voljo na 03 780 51 12 in 03 780 51 14.

 

 

Naročnik: Štore Steel d.o.o.

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X