Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kako bi študenti arhitekture uredili Šmarje pri Jelšah


V Šmarju pri Jelšah so se pretekli teden na delavnici mudili študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo. Cel teden so proučevali prostorsko urejanje središča Šmarja pri Jelšah, njegove identitete, javnega prostora, infrastrukture in bivanja v kraju.

Prišli so do zanimivih zaključkov o prometnem razvoju, neizkoriščenem potencialu vode in možnostih, ki jih za razvoj odpira premišljena stanovanjska pozidava.

Z delom bodo nadaljevali skozi vso študijsko leto in svoje rezultate predstavili na razstavah v Ljubljani in Šmarju pri Jelšah. Delavnico, ki je potekala pod vodstvom doc. Roka Žnidaršiča in asist. Katarine Čakš, je omogočila Občina Šmarje pri Jelšah.

Na delavnici so se ukvarjali z vprašanjem prostorskega urejanja središča Šmarja pri Jelšah in priložnostmi, ki jih odpira današnje stanje v kraju

 Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani se študenti od 2. do 5. letnika vsako leto pri predmetih Delavnica in Projektiranje srečujejo z izzivi, ki jih odpira povsem konkretno stanje prostora v različnih delih Slovenije. Letos so za začetek svojega študijskega dela izbrali Šmarje pri Jelšah: »V sedmih dneh intenzivnega dela na terenu smo želeli raziskati prostorske potenciale in probleme kraja ter skozi analize, skupno debato in konceptualne premisleke pripraviti predloge programskih, arhitekturnih in urbanističnih ureditev v središču kraja in na območju dvorca Jelše,« je po koncu delavnice povedala mentorica arhitektka asist. Katarina Čakš.

Skozi ves teden so s pomočjo domačinov in strokovnjakov študenti arhitekture spoznavali zgodovino in razvoj kraja. Na podlagi prostorskih analiz in srečanj s strokovnjaki so oblikovali izhodišča za projektni del delavnice: »Eden bolj zanimivih zaključkov je, da se kljub majhnosti kraja večina prebivalcev po opravkih v kraju vozi z avtomobilom, čeprav lahko npr. iz središča kraja do vseh ključnih točk peš dostopamo v manj kot 15 minutah, s kolesom pa zgolj v nekaj minutah. V kraju pomembno vlogo igra voda – ob Šmarskem potoku smo oblikovali linijski park, ki povezuje vse ključne javne prostore in storitve v kraju. V kraj bi želeli pripeljati tudi več aktivnosti za mlade, ponovno vzpostaviti mladinski center, zagotoviti prostore za hostel in poslovni inkubator ter možnosti so-dela. Raziskali in predlagali smo zgostitev bivanjskih kapacitet (stanovanj) v samem kraju, kjer bi lahko zagotovili kvalitetne bivalne pogoje in v kraj prinesli več življenja,« glavne ugotovitve študentov, ki so jih predstavili tudi županu Matiji Čakšu, vodji oddelka za okolje in prostor Petru Planinšku in vodji oddelka za naložbe Aniti Reich na šmarski občini, povzema Katarina Čakš.

Delo z zaključki delavnice, ki jo je podprla Občina Šmarje pri Jelšah, se bo zdaj nadaljevalo na fakulteti: »S študenti bomo nekatere ideje z delavnice oblikovali v bolj fokusirane projekte, na katerih bo v prihodnjih dveh semestrih delalo približno 15 študentov od 2. do 5. letnika študija arhitekture. Skozi dva semestra bodo lokacije podrobno preučili in pripravili variantne predloge idejnih zasnov za izbrane prostore kraja,« nadaljnji proces dela opisuje asistentka Katarina Čakš in dodaja, da bodo zaključki celoletnega dela predstavljeni na razstavi, ki bo v juniju 2022 na ogled na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani kot v Šmarju pri Jelšah.