Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Končana modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje


modernizirana-pregrada-vonarje
Modernizirana pregrada Vonarje

V četrtek, 28. novembra 2019, je bil v prostorih Kongresnega centra Olimia sklepni dogodek v okviru mednarodnega projekta »Frisco 2.1: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vonarje«.

V sklopu projekta, financiranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška, sta projektna partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode uspešno izvedla modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje ter s tem zagotovila zmanjšanje poplavne ogroženosti v nižje ležečih občinah na obeh straneh meje.

zakljucni-dogodek-frisco-2-1
Zaključni dogodek FRISCO 2.1

Novembra 2017 je bil potrjen bilateralni evropski projekt FRISCO 2.1, v okviru katerega so bili izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, ki se uporablja za uspešno zadrževanje vodnega vala v času močnejših padavin. V sklopu projekta sta partnerja sanirala poškodovane betonske dele, zamenjala kovinsko ograjo na konstrukcijah in povezovalnem mostu, zamenjala izrabljene kovinske zapornice in opremo za upravljanje, zamenjala nadstreška nad območjem delovanja zapornic, zagotovila protikorozijsko zaščito za kovinsko konstrukcijo, namestila opremo za opazovanje pregrade (akcelerografi, piezometri, inklinometri) in namestila opremo za avtomatsko delovanje ter daljinsko upravljanje zapornic.

Pregrada Vonarje je bila zgrajena v 80-ih letih prejšnjega stoletja in je prvotno služila kot mokri zadrževalnik za Vonarsko jezero, ki naj bi služilo predvsem za zadrževanje visokih voda reke Sotle, za zagotavljanje vode za oskrbo s pitno vodo in za izboljšanje odtočnega sistema Sotle pri nižjih vodostajih.

vonarje-pregrada»S tem projektom je pregrada temeljito obnovljena, pri čemer smo z vsemi izvedenimi deli dosegli, da pregrada zdaj deluje bolj zanesljivo in varno, kar posledično pomeni manjšo poplavno ogroženost za prebivalce obmejnih občin. Dodati še velja, da bo obnovljena pregrada omogočila nadaljnje razvojne priložnosti za bližnje občine, pri čemer vemo, da obstaja želja po ponovni ojezeritvi,«, je povedal Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je bila vodilni partner pri izvedbi projekta FRISCO 2.1.

»Uspešno prenovljena pregrada je rezultat dobrega čezmejnega sodelovanja slovenskih in hrvaških strokovnjakov s področja vode ter pridobivanja evropskih sredstev, saj je je 85% financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, medtem ko so 15% naložbe predstavljala lastna sredstva partnerjev,« je dodal Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvtskih vod, ki so bile projektni partner pri izvedbi projekta FRISCO 2.1

Skupna vrednost projekta je znašala 1.678.525,00 €, Projekt FRISCO 2.1 je izkoristil tudi sinergije s projektom FRISCO 1 ter ostalimi ustreznimi projekti v Sloveniji in na Hrvaškem. Ta je omogočil izkoriščanje izboljšanega sistema napovedovanja, razvitega v okviru FRISCO 1, za optimizirano upravljanje pregrade na zadrževalniku Vonarje.