Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To bodo prve investicije šmarskega župana Čakša


Nova sestava občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah je na 2. redni seji največ časa namenila prvi obravnavi občinskega proračuna za leto 2019.

Proračun občine je letos sicer še prilagojen nedokončanim projektom preteklega mandata, kar pa ne pomeni, da niso dodani tudi novi projekti.

Občina bo še naprej delala na projektu bazena, ki pa ne bo končan letos. Bo pa zato Šmarje dobilo nova varovana stanovanja.

Pretekli teden je prvič po ustanovni seji zasedal novi občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah. Na 2. redni seji je bila izmed 17. točk dnevnega reda še najbolj pričakovana prva obravnava občinskega proračuna za leto 2019. Z njim se je nakazalo, kakšni so investicijski načrti občine v tem letu, ki pa še morajo biti prilagojeni nekaterim projektom, začetim v preteklem mandatu.

Kot je za Štajerski val povedal novi župan Matija Čakš, je bil namreč velik del proračuna pripravljen že prej, zato so pogodbe, ki so že bile v teku obdržali in bodo te projekte izpeljali. Seveda pa so v proračun vključili tudi nekaj svojih projektov, kot je na primer začetek gradnje prizidka kuhinje v osnovni šoli Šmarje, začetek gradnje telovadnice v Zibiki, nakup določenih zemljišč, idejna zasnova za športno dvorano v Šmarju pri Jelšah, in še marsikaj drugega.

Proračun največji delež sredstev sicer predvideva za cestno infrastrukturo, energetsko sanacijo objektov v občini, telovadnico in obnovitev igrišča v Zibiki ter kanalizacijo v Grobelnem.

Za bazen bo občina poskušala pridobiti evropska sredstva

Seveda pa na seji ni moglo iti mimo bazena v Šmarju pri Jelšah, ki je v preteklosti že dvigoval veliko prahu. Župan je dejal, da so bili konec januarja seznanjeni z zneskom predračuna za izgradnjo bazena, ki znaša kar 1,8 milijona evrov, kar več kot dvakratno presega dosedanje ocene finančne izvedbe projekta, podane na podlagi idejnega projekta.

Občinski svetniki so se zato strinjali, da se projekt dokonča v delu urejanja celotne gradbene dokumentacije, za kar proračun že letos predvideva nekaj finančnih sredstev. Nato pa se bo  za izpeljavo projekta bazen skušalo pridobiti evropska sredstva. To bo njegovo izgradnjo od predvidenega načrta najbrž za kakšno leto ali dve zamaknilo.

Se bo pa občina zato letos toliko bolj posvetila projektu varovanih stanovanj. V proračunu je namreč za ta namenjenih več kot 300 tisoč evrov. Ob tem pa je občina že dobila zagotovila, da bo okoli 50 % investicije financiranih s strani stanovanjskega sklada.

Proračun, na katerega ob prvi obravnavi s strani svetnikov ni bilo večjih pripomb, bo sedaj čakal na pripombe in predloge, ki jih lahko županu posredujejo delovna telesa občinskega sveta, sveti krajevne skupnosti in zainteresirana javnost do 11. februarja do 13. ure. Po javni razpravi naj bi bil proračun občine sprejet na seji 28. februarja.