Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Zbiranje prijav škode na stvareh zaradi posledic junijskih neurij na območju Lemberga z okolico in naselja Krtinc

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-15/2024-18-DGZR, z dne 26. 6. 2024, o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnih neurjih z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024 (območje Lemberga z okolico in naselja Krtinc) bo Občina Šmarje pri Jelšah začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi neurja na objektih.

Škoda se prijavi na predpisanih obrazcih:

Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih (ocenjuje se škoda na poškodovanih zemljiščih zaradi plazenja, nanosa mulja, kamenja z namenom povrnitve kmetijskega zemljišča v prvotno stanje; škoda na kmetijskih pridelkih zaradi neurja se ne ocenjuje)
Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah – objektih
Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

Vse obrazce in dodatne informacije najdete na spletni strani TUKAJ – klik!

Izpolnjene vloge lahko oškodovanci oddajo na vložišču Občine Šmarje pri Jelšah ali v pisarni št. 3 (Borut Lorger) ali posredujejo po pošti na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, ali skenirano pošljejo na elektronski naslov [email protected]. K vlogi je treba priložiti tudi fotografije povzročene škode, nastale v neurju. Upoštevale se bodo vloge, prispele do vključno 12. 7. 2024.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št. 041 714 986, Borut Lorger.

Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah