Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Medobčinski inšpektorat in redarstvo: lani nekaj manj prekrškov, mnogo pomanjkljivosti na področju urejanja cest


Medobčinski inšpektorat in redarstvo skrbi za to, da je območje naših občin varno in lepo urejeno. V lanskem letu so obravnavali nekaj manj prekrškov, kot v letu pred tem, vendar še vedno opažajo pomanjkljivosti na področjih, kot je urejenost cest.

Medobčinski inšpektorat deluje na območju petih občin, in sicer Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah ter Kozje. Ta opravlja naloge občinske uprave na področju inšpekcije in redarstva, varstva okolja ter urejanja prostora in prometa.

Medobčinski redarji na območju petih občin opravljajo naloge, kot so nadzor cestnega prometa, varovanje cest in okolja, zagotavljanje varnosti na javnih poteh ter rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanje javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine in vzdrževanje javnega reda in miru. Medobčinski inšpektorat pa izvaja redne in izredne nadzore, kontrolne inšpekcijske preglede in koordinirane akcije z ostalimi inšpektorati ter policijo, prav tako so inšpektorji pogosto prisotni na terenu in preventivno opozarjajo na predpisane obveznosti.

V lanskem letu nekaj manj prekrškov

V lanskem letu je medobčinski inšpektorat obravnaval 993 prekrškov, kar je 19 ali slaba 2 odstotka manj, kot leto prej. Ob tem so izdali 154 opozoril, kar je 90 manj, kot v letu 2022. Izdanih je bilo tudi 47 predlogov za izvršbo pri FURS in 51 odločb o prekrških, kar je dobrih 96 odstotkov več, kot prejšnje leto. Prav tako so izdali 37 zahtev za sodno varstvo.

Največ prekrškov, kar 451 (leto prej 546), je bilo obravnavanih v občini Rogaška Slatina, sledi Šmarje pri Jelšah s 304 (leto prej 360) prekrški, v Podčetrtku so jih obravnavali 140 (leto prej 65), v Kozjem 60 (leto prej 24) in v Rogatcu 38 (leto prej 17). Med tem, ko so v občinah Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina zaznali upad prekrškov, se je v ostalih število teh krepko povečalo. Daleč največ prekrškov v vseh občinah je bilo s področja Zakona o pravilih cestnega prometa.

Na medobčinskem inšpektoratu ocenjujejo, da je bilo leto 2023 na območju vseh občin varno, saj niso obravnavali hujših kršitev, ki bi negativno vplivale na javno varnost.

Možne izboljšave vidijo predvsem na področju urejanja cest

Kot pomanjkljivo še vedno opažajo delovanje pregledniških služb pogodbenih izvajalcev občinskih cest. Več bi se lahko postorilo na področju vzdrževanja prometne signalizacije in manjših sanacij poškodb ob cestah. Dodajajo še, da v občini Rogatec ni sistema rednega vzdrževanja občinskih cest, zato so tam zaznali več situacij, ki povzročajo dodatne nastale poškodbe in neurejena stanja, kot so udarne jame in podobno.

V bodoče bo prav tako več pozornosti potrebno nameniti čiščenju jarkov, prepustov in ostalih elementov za odvodnjavanje cest. Ta ukrep bi lahko marsikdaj preprečil dodatno škodo zaradi vedno pogostejših vremenskih ekstremov. Dodajajo še, da je velik problem še vedno ločevanje komunalnih odpadkov. Predvsem pri večstanovanjskih stavbah se pogosto zgodi, da uporabniki v zabojnike odlagajo nepravilno ločene odpadke.