Kdo bo koga na OŠ Rogatec

9. 11. 2017 21:17

rocna-borbaRazmere na OŠ Rogatec so še vedno napete. Potem ko so se v začetku letošnjega šolskega leta razvneli odnosi med ravnateljem in starši, se je trenutna situacija dodatno zapletla še z ugotovitvami Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Ta je namreč potrdil nepravilnosti pri dosedanjih imenovanjih sveta staršev, a ugotovitev vpliva tudi na zadnji, od volje Prevolška neodvisen izbor.

Ravnatelju se kljub temu, kot je videti, oža maneverski prostor.

Spomnimo, že takoj na začetku leta so v javnost prišle informacije, da je na OŠ Rogatec zavrelo med starši učencev šole in ravnateljem Viljemom Prevolškom. Vse skupaj se je začelo z uporom staršev, ki so nasprotovali spornemu načinu izbora predstavnikov sveta staršev, ki se ga je dolga leta posluževal Prevolšek.

Temu so sledila še druga razkritja bivših zaposlenihki so obelodanili še nekatere nepravilnosti ravnatelja. Glede teh je za zdaj jasno samo, da bo vsaj eno izmed spornih zadev obravnavalo sodišče. Bivši dolgoletni hišnik Martin Korez je namreč vložil tožbo proti ravnatelju Prevolšku, ki naj bi ga nezakonito odpustil. Nekatere druge zadeve pa naj bi, tako naš vir, imeli pod drobnogledom tudi kriminalisti.

In medtem ko tožba zoper ravnatelja podana s strani hišnika Koreza, kakor nekatere druge zadeve, še čakajo na epilog, pa je na ‘bojišču’ med starši in ravnateljem čedalje bolj vroče.

Kratek povzetek odnosov med ravnateljem in starši

os-rogatecPo očitkih staršev o nepravilnostih glede izbora članov sveta staršev, naj bi bil le-ta letos po dolgih letih ponovno izbran tako, kot so pričakovali starši. Torej brez vplivov ravnatelja oz. strokovnih delavcev šole.

Toda stvari se tu niso umirile, kar je pokazala že prva izredna seja sveta staršev, po kateri je sledil dopis strokovnih delavcev VIZ OŠ Rogatec, ki so ga podpisali prav vsi zaposleni na šoli. V njem so starše obtožili žaljivega in poniževalnega odnosa ter zlorabe sveta staršev za privatne, osebne zadeve skupine staršev.

Na dopis so takrat odgovorili starši, ki so vse obtožbe navedene v dopisu strokovnih delavcev demantirali. Navedbe staršev pa so potrdili tudi nekateri posnetki seje, ki jih hranimo v uredništvu. Kljub temu naj bi ravnatelj Prevolšek nadaljeval z obtožbami na račun članov sveta staršev in jim še naprej očital nekulturni dialog in žaljenje.

Kot rečeno je bil svet staršev naposled izbran tako, kot so od samega začetka želeli starši, a so se zadeve ponovno zapletle z ugotovitvami inšpekcije, ki je bila sprožena na podlagi prijav staršev v septembru. Pri tem pa je zaradi spleta okoliščin prišlo do trenutne paradoksalne situacije.

Bo treba volitve sveta staršev ponoviti?

Letošnji svet staršev, katerega izbor je končno vsaj malo pomiril starše, je namreč že začel delati korake v smeri, da se na legalen način preveri zaupanje sveta zavoda v ravnateljevo delo, če ne prej, ob izteku sedanjega mandata.

Na zadnji izredni seji z dne 27. 9. 2017 je namreč najnovejša garnitura sveta staršev že razrešila dosedanje tri člane sveta zavoda ter imenovala nove. Vendar slednji po vsej verjetnosti sedaj ne bodo šli v potrjevanje, saj bodo zaradi odgovora inšpekcijske službe, ki je bil spisan 2. 11. 2017, morali na šoli ponoviti vse volitve za člane sveta staršev.

Inšpektorat za šolstvo in šport je namreč v inšpekcijskem nadzoru na šoli med drugim  ugotovil, da so bili dosedanji izbori sveta staršev, vključno z zadnjim, zaradi možnosti vplivanja nekaterih strokovnih delavcev na izbor, dejansko kontaminirani. Kljub temu, da zakonodaja sicer natančno ne predpisuje načina predlaganja kandidatov, je inšpektorat predlagal, da starši na roditeljskih sestankih sami, brez predlogov razrednikov, ponovno predlagajo kandidate za člane sveta staršev in jih izvolijo oziroma potrdijo svojo odločitev ter v nadaljevanju obvestijo svet staršev.

Spomnimo, starši so Prevolšku očitali ravno to – da preko razrednikov vpliva na izbor sveta staršev. Ugotovitev inšpektorata torej pritrjuje staršem, hkrati pa posega v zadnji izbor sveta, ki ravnatelju ni po godu.

Trenutna situacija  se tako zdi, kljub temu, da mu je inšpektorat dokazal nepravilnosti, še najbolj naklonjena ravnatelju Prevolšku, ki mu trenutno razmerje moči v svetu staršev ni več naklonjeno. Zato že zahteva, da se upošteva mnenje inšpektorata in začne čim prej sklicevati izredne roditeljske sestanke, na katerih bodo izbrali nove člane sveta staršev. Prvi naj bi se zgodil že jutri, 10. 11. 2017.

Prevolšek zaradi lastnih napak dobil drugo priložnost

Verjetno je to sedaj njegovo zadnje upanje, da se svet staršev morda ponovno oblikuje njemu v prid, s čimer bi lahko obdržal sebi naklonjene člane sveta zavoda, ki so odločilni pri potrjevanju njegovega mandata.

Se pa glede na znane informacije zdi ta scenarij bolj malo verjeten in je bolj verjetno to, da se ravnatelj, ki je trenutno potisnjen v kot, želi zgolj pokazati v bolj spravljivi in kooperativni luči. Vsaj v javnosti. Znotraj ‘štirih sten’ naj bi bila namreč situacija drugačna.

Vse od prve izredne seje se namreč sej in sestankov sveta staršev, pa tudi občinskih sej, izogiba oz. jih zapušča predčasno, za kar vedno najde ‘opravičljive’ razloge. S tem pa naj bi se tudi spretno izogibal pomembnim vprašanjem, ki se tičejo dogajanju v šoli. Zgolj na nekatera vprašanja naj bi tu in tam podal skope pisne odgovore.

Sicer pa je občinski svetnik Fredi Ferčec, ki je obenem tudi član sveta staršev, nedavno tudi že predlagal razrešitev ene izmed članic sveta zavoda imenovane s strani občine, kot ustanoviteljice VIZ OŠ Rogatec. Očita ji namreč sporno delovanje v svetu zavoda. O razrešitvi se bo občinski svet še odločal.

Če gre torej sklepati po dosedanjem toku dogajanj, se bo kljub trenutni pat poziciji ravnatelj Prevolšek težko izognil imenovanju sveta staršev, ki bo manj toleranten do njegovega načina vodenja OŠ Rogatec.

pozdrav-vinu-klik-polsi

Blaž Skok

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X