Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Šmarčani pričeli s kovanjem nove prometne strategije svoje občine: od kolesarskih postajališč do obvoznice


V Občini Šmarje pri Jelšah je v pripravi nova celostna prometna strategija občine (OCPS), prilagojena sodobnim prometnim smernicam, ki gredo v smer trajnostnega načrtovanja prometa.

V torek je v Kulturnem domu potekala prva javna razprava, katere se je udeležilo lepo število občanov, ki so s svojimi predlogi aktivno sodelovali pri vzpostavljanju vizije in strateških ciljev.

Kot je razvidno iz idej in predlogov šmarskih občanov, gre njihovo razmišljanje predvsem v smeri vzpostavitve več možnosti za kolesarsko in peš mobilnost znotraj krajev z ureditvami poti in postavitvami kolesarnic na izpostavljenih javnih točkah. Ter seveda rešitev dolgoletne pereče teme: obvoznice, ki bi tranzitni promet peljala mimo kraja Šmarje pri Jelšah. 

Strokovnjaka s Fakultete za logistiko univerze v MB, ki pripravlja strategijo:dr. Uroš Kramar in dr. Marjan Strnad (vir foto: FB Občine Šmarje pri Jelšah)


“Promet po meri človeka, ne pa po meri avtomobila,”
je ključen preobrat pri strateškem načrtovanju prometa, ne samo na ravni občin, ampak tudi na ravni države in EU. Strokovnjaki s Fakultete za logistiko univerze v MB, ki pripravljajo novo celostno prometno strategijo v občini Šmarje pri Jelšah, sledijo predvsem temu načelu.

Gre za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa, pri čemer je trajnost razumljena kot “razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozili možnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe”.

V okviru snovanja nove strategije, ki načrtno spodbuja aktivno sodelovanje občanov, je bila v torek v spodnji dvorani Kulturnega doma izvedena prva javna razprava, katere se je udeležilo več kot 30 Šmarčanov in drugih prebivalcev občine.

Foto: Kozjansko.info

Pod vodstvom profesorjev s Fakultete za logistiko, dr. Uroša Kramarja in dr. Marjana Sternada, so udeleženci tokrat spoznavali izhodišča za postavitev vizije in strateških ciljev pri vzpostavljanju celostne prometne strategije. Razdeljeni v skupine so podajali lastne predloge v okviru sedmih strateških ciljev, povzetih iz nacionalne strategije.

7 okvirnih strateških ciljev (obvezni cilji države, ki se na občinski ravni lahko spreminjajo oz. dopolnjujejo)

  1. izboljšana kakovost življenja v privlačni, zeleni in povezani skupnosti
  2. Znižane emisije onesnaževal ini toplogrednih plinov iz prometa
  3. Bolj zdravi in bolj aktivni prebivalci
  4. Vsem dostopen prometni sistem, ki omogoča socialno vključenost
  5. Okrepljeno lokalno in regionalno gospodarstvo
  6. Večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa
  7. Izboljšana dostopnost do osnovnih storitev in aktivnosti

Predlogi občanov

Občani so, po skupinah s 5 udeleženci, razmišljali o konkretnih ukrepih pri vsakem od podanih ciljev, ter tudi o tem, kako bi jih morebiti spremenili, oziroma prilagodili lokalnim prioritetam.

Med konkretnimi idejami jih je bilo največ povezanih z ureditvijo kolesarskega prometa, predvsem znotraj krajev, pa tudi medkrajevno. Znotraj krajev, sploh Šmarja pri Jelšah, bi dograditev kolesarskih poti, oziroma ustreznih priključkov med že obstoječimi, ter postavitev kolesarnic, oziroma stojal za kolesa na lokacijah pogosto obiskanih javnih in drugih objektov, prispevala k odločitvi za mobilnost znotraj kraja s kolesom namesto z avtomobilom. Medkrajevno pa, ob urejenih stezah in priključkih, bi se bilo smiselno vključiti v sistem delitve, oziroma najema koles z drugimi občinami, kar bi prav tako pripomoglo h kolesarski mobilnosti znotraj krajev.

A to je bil zgolj en sklop razmišljanj. Druga so šla v smer vzpostavitev večjih parkirnih con v Šmarju in na obrobju, od koder bi upravne in druge storitve opravljali peš ali s kolesom. Nato ureditev motivacijskih tematskih poti, krožne pešpoti med krajevnimi skupnostmi, trim steze v naseljih, ureditev parkirišč ob železniških postajah, povezljivost javnega prometa, uskladitev voznih redov vlakov iz smeri Šmarja proti Grobelnem s tistimi na relaciji Celje-Maribor, spodbujanje prostovoljstva pri mobilnosti v smislu projekta Prostofer, ureditev nadhodov za pešce in kolesarje čez glavno cesto na izpostavljenih mestih idr..

Razmišljanja seveda niso obšla glavnega dolgoročnega problema prometa v kraju Šmarje pri Jelšah, to je ureditve obvoznice. Ideje so šle v smeri iskanja rešitve, po kateri bi tranzitni promet zaobšel kraj. V tej fazi kovanja nove celostne prometne strategije občine sicer še ni prišlo do iskanja konkretnih rešitev tega problema.

Za to bo še priložnost, saj si bodo javne razprave v okviru priprave OCPS še sledile, na njih pa bodo, kot tudi tokrat, lahko sodelovali občani s svojimi pogledi, razmišljanji, predlogi.

Foto: Kozjansko.info

Javne razprave še bodo

Nova priložnost za razpravo bo 3. junija ponovno v Šmarju pri Jelšah, ko bo v središču problematika obstoječe prometne ureditve, in 11. junija v Zibiki.
Kdaj točno, boste obveščeni tudi na Kozjansko.info. Na Občini vas vabijo, da pridete tudi vi in aktivno sodelujete pri pripravi občinske celostne prometne strategije.

Ideje in predloge občanov bodo pripravljalci strategije s Fakultete za logistiko preučili, jih ustrezno strokovno ovrednotili ter jih vključili v končni izdelek, ki mora biti na šmarskem občinskem svetu sprejet najkasneje do februarja 2025.