Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Slatinski gasilec o intervencijah, mladini v gasilstvu in o sodelovanju z lokalno skupnostjo


Pretekla neurja in poplave so nam še posebej pokazala, da so gasilci izjemno pomembni za varovanje naše lastnine in, še pomembneje, življenj. O gasilstvu v zadnjem letu smo se pogovarjali s predstavnikom PGD Steklarna Rogaška Slatina, Mitjem Škrablom.

Povprašali smo ga o preteklem letu za gasilstvo, ali se število intervencij povečuje, kakšno je za gasilstvo zanimanje mladih in kako sodelujejo z občino in državo.

Na področju gasilstva je za nami pestro leto. Najprej so državo pestila silovita neurja, ki so odkrivala strehe in podirala drevesa, nato pa je ob začetku avgusta ogromno škodo povzročila še povodenj, ki pa smo se ji v naših krajih k sreči izognili. Kljub temu so lokalna gasilska društva brez oklevanja odšla na pomoč v najbolj opustošene kraje. Gasilske enote iz občine Rogaška Slatina, ki jo sestavljajo štiri gasilska društva, in sicer PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan, so na območju Koroške in Zgornje Savinjske doline pomagale skoraj vsakodnevno.

Mitja Škrabl na Dnevu gasilcev, policije in reševalcev

Kot je pojasnil Škrabl, se, tudi če odštejemo posredovanja zaradi letošnjih poplav in neurij, število intervencij čez leta povečuje. Veliko je prometnih nesreč, vse bolj zahtevnih posredovanj in večjih požarov. Ob tem je še dodal: “Če vzamemo neko povprečje, so intervencije vsak drug dan. Zato je zelo pomembno, da imamo zadostno število operativnih članov, ki so na razpolago tako v dopoldanskem, popoldanskem in večernem času. Vsi delamo prostovoljno, torej tudi v okviru služb in prostega časa. Generalno lahko rečemo, da se število intervencij povečuje, so pa seveda leta, ko je tudi kakšna manj.

Gasilci za učinkovito posredovanje neprestano posodabljajo svojo opremo

Gasilci pa bi delo ob intervencijah težko opravljali brez vse potrebne opreme. Zato gasilska društva stalno vlagajo v nakupe in posodobitve opreme, kar je zahtevno, saj morajo del denarja zagotoviti sama. Škrabl je povedal, da je nekaj društev na območju občine Rogaška Slatina nabavilo nove gasilske cisterne, v PGD Steklarna Rogaška Slatina so pred letom dni prevzeli vozilo za nevarne snovi, nedolgo nazaj pa še vozilo za tehnično reševanje in hitro posredovanje. Kljub temu pa imajo še vedno potrebe po novih vozilih, saj bodo obstoječa starostno dotrajana in ne bodo več dosegala zakonskih določil.

Naš sogovornik je pri tem izpostavil sodelovanje lokalne skupnosti in drugih: “Posodobitev voznega parka je izjemno velik projekt za sleherno društvo, zato je tukaj izjemnega pomena sodelovanje z lokalno skupnostjo, gospodarstveniki, samostojnimi podjetniki in drugimi, ki nam v obliki donacij, sponzorstev in pa javnega financiranja s strani občine priskočijo na pomoč.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina ob nudenju pomoči po poplavah; vir foto: FB/PGD Steklarna Rogaška Slatina
S strani mladih je za gasilstvo veliko zanimanje

Da bodo gasilci lahko pomoč nudili še daleč v prihodnost, pa je potrebno tudi vključevanje mladih, česar se gasilska društva dobro zavedajo. Zato pripravljajo razna izobraževanja in dogodke, kot je Dan gasilcev, policije in reševalcev, ki se je preteklo nedeljo odvil v Rogaški Slatini.

Škrabl je izrazil mnenje, da je vzgled gasilstva tako velik, da si mladi sami želijo dobiti vpogled v njihove vrste, seveda pa jih čez odraščanje ni enostavno obdržati. Zato otrokom prirejajo razne aktivnosti, kot so tekmovanja. Eno izmed teh se je v okviru GZ Šmarje pri Jelšah na začetku oktobra odvilo v Podčetrtku. S tem mladim približajo osnove gasilstva, če pa ti nato želijo postati operativni gasilci, pa sledi še veliko izobraževanja in pridobivanja izkušenj.

Temo o gasilski mladini je zaključil z naslednjo mislijo: “Za prihodnost gasilstva se ni za bati, ne moramo pa tukaj prepustiti stvari, da se bodo zgodile same od sebe. Potrebno je imeti zdrava jedra v gasilskih društvih in ustrezne mentorske programe ter usposabljanja, da lahko mlade, ki imajo številne interesne dejavnosti, zadržimo tudi v gasilstvu.”

Gasilsko tekmovanje v Podčetrtku; vir foto: FB/PGD Podčetrtek

Za konec nam je povzel še sodelovanje gasilcev z občino, državo in lokalno skupnostjo. Sistem financiranja intervencij je v Sloveniji dobro narejen, saj gasilska društva glede na število intervencij in njihovo zahtevnost dobivajo določen del sredstev, kar pa ni zadosti, da bi pokrilo vse stroške. Zaradi nemotenega delovanja gasilskih društev je zato pomembno, da imajo ta posluh občine in gasilske zveze.

Zaključil je z naslednjim: “Želimo si, da ta odnos, ki ga imamo z lokalno skupnostjo ohranimo, ga nadgradimo in uspešno sodelujemo še naprej. Gasilci smo tukaj, da pomagamo občanom, lokalna skupnost pa je tista, ki pomaga gasilcem, da lahko to pomoč zagotavljamo.