Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Prosta mesta na srednjih šolah naše regije za šolsko leto 2022/2023: več dijakov, več razpisanih mest


Znani so podatki številu letošnjih prostih mest za vpis na slovenske srednje šole. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.881 učencev in učenk (2021: 19.191, 2020: 18.053, 2019: 17.684, 2018: 17.085), ki bodo lahko kandidirali na skupno 25.198 (lani 24.140) vpisnih mest na srednjih šolah.

V Savinjski regiji je za 2.471 bodočih dijakov razpisanih 3.348 mest, če se bodo odločili šolanje nadaljevati na Celjskem.

Preverite tudi nekaj pomembnih datumov za prvi vpisni krog.

Katerih poklicev bo v letu 2022 primanjkovalo? Podrobnosti tukaj.

Znani so podatki o številu razpisanih mest v srednjih šolah za šolsko leto 2022/2023, kamor se bo najkasneje do 4. aprila 2022 lahko vpisalo 19.881 učencev, ki bodo letos končali osnovno šolo. Vse srednje šole v Sloveniji bodo skupno ponudile 25.198 vpisni mesti, kar je skoraj tisoč več kot lani. Tudi letos gre pričakovati omejitev vpisa na programih, ki so tradicionalno najbolj zaželeni.

Od skupno 25.198 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 700 mest (lani 656 mest), v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.872 mest (lani 6.704), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.176 mest (lani 9.600), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.976 mest (lani 5.762), od tega v zasebnih šolah 504 (lani 420). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.474 mest (lani 1.418). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.450 mest (lani 7.180).

Za nadaljevanje izobraževanja po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja je v programih poklicno-tehniškega izobraževanja na voljo 3.164 (lani 2.980) vpisnih mest. Na Celjskem je teh navoljo 448, kar je več kot lani.

Kakšno je število bodočih dijakov in vpisnih mest v naši regiji?

V savinjski regiji bo osnovno šolo letos končalo predvidoma 2.471 učencev. Tem bo za šolsko leto 2022/2023 na voljo 3.348 vpisnih mest.

Na območju Kozjanskega in Obsotelja je na voljo 360 prostih mest, ki jih ponujata Šolski center Rogaška Slatina (156 mest) in Šolski center Šentjur (204 mest).

Izmed vseh ponujenih programov na našem območju največ vpisnih mest ponujajo na ŠC Rogaška Slatina za program Gimnazija, za ta program bo na voljo 56 mest (dva oddelka). Letošnja novost na ŠC Rogaška Slatina je program Gimnazija – športni oddelek v katerega bodo sprejeli 18 dijakov. Sicer pa ponujajo še po en oddelek (26 oz. 28 mest) v programih Tehnik optik, Tehnik steklarstva in Steklar, ki se bo izvajal tudi v vajeniški obliki.

Na ŠC Šentjur največ prostih mest ponujajo za program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kjer razpisujejo 52 prostih mest. Na vseh preostalih programih razpisujejo do 28 prostih mest, in sicer Pomočnik v biotehniki in oskrbi (16), Slaščičar (26), Pek (26), Kmetijsko-podjetniški tehnik (28), Živilski prehranski tehnik (28) in Veterinarski tehnik (28).

Koliko prostih mest je drugod na Celjskem?

Tudi letos največ vpisnih mest razpisujejo na I. gimnaziji v Celju za program Gimnazija ter na Srednji zdravstveni šoli Celje za štiriletni program Zdravstvena nega. Za vsakega izmed omenjenih programov je na voljo 140 prostih mest (pet oddelkov).

Gimnazija Celje – Center za program Gimnazija in Gimnazija Lava za program Gimnazija ponujata po 112 prostih mest (štirje oddelki).

Po tri oddelke oz. 84 prostih mest ponujajo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje za štiriletni program Gastronomija in turizem, Srednji zdravstveni in kozmetični šola Celje za program Kozmetični tehnik in na Šolskem centru Velenje za program Gimnazija.

Ekonomska šola Celje za strokovni program Trgovec razpisuje 78 prostih mest ter enako tudi Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko za triletni program Frizer.

Po dva oddelka z med 52 in 56 prostimi vpisnimi mesti ponujajo: Ekonomska šola Celje za programa Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija; Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje za program Gastronomske in hotelske storitve; Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje za program Bolničar-negovalec; Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja (ŠC Celje) za program Gradbeni tehnik; Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (ŠC Celje) za programa Elektrotehnik in Tehnik računalništva; Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠC Celje) za programa Strojni tehnik in Medijski tehnik; Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (ŠC Celje) za program Avtoserviser; ŠC Rogaška Slatinaza program Gimnazija; ŠC Slovenske Konjice-Zreče za program Gimnazija; ŠC Šentjur za program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev; Elektro in računalniška šola (ŠC Velenje) za program Tehnik računalništva.

Na preostalih srednjih šolah savinjske regije za posamezne programe razpisujejo za enega (do 28) vpisnih mest. Podrobnosti na strani Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport.

Kljub presežku vpisnih mest nad številom bodočih dijakov pa se v najbolj zaželjenih programih tudi letos pričakuje omejitev vpisa. Tradicionalno so najbolj zaželeni programi, ki jih ponujajo gimnazije. Če pa gre sklepati po preteklih letih, pa lahko omejitve vpisa pričakujemo tudi na nekaterih naravoslovno-tehničnih programih.

Pomembni datumi za bodoče dijake

Aktivnosti okoli vpisa se bodo za bodoče dijake začele že v petek in soboto, 11. in 12. februarja 2022, ko bodo na srednjih šolah po Sloveniji potekali informativni dnevi.

Za informativnimi dnevi bodo za dijake pomembni naslednji datumi:

 • 2. marec 2022: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 11. – 21. marec 2022: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
 • 4. april 2022: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2020/21
 • 8. april 2022 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • 18. april 2022: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2020/21 (www.mizs.gov.si)
 • 25. april 2022 do 14. ure : do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole
 • 4. maj 2022: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • 6. maj 2022: NPZ iz matematike
 • 10. maj 2022: NPZ iz tretjega predmeta (Tehnika in tehnologija, Tuji jezik, Domovinska in državljanska kultura in etika, Kemija)
 • 24. maj 2022: seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • 25. maj 2022: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 27. maj 2022: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
 • 31. maj 2022: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razdredu
 • 31. maj do 2. junija 2022: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • 15. junij 2022: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 16. do 21. junij 2022 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2022 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2022 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 24. junija 2022 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 30. junij 2022 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 1. julij 2022 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 4. julij 2022 do 15. ure: objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)
 • 31. avgust 2022: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

B.S., foto: pixabay, vir: gov.si